Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Zienswijze Lelystad AOPA KNVvL NACA

Medio februari 2019 is een gezamenlijke zienswijze van AOPA, NACA en KNVvL ingediend naar aanleiding van het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad. Hieraan heeft vanuit de afdeling zweefvliegen ook de CLR een bijdrage geleverd.

De gezamenlijke zienswijze is te downloaden via de volgende link.

Presentatie Uitbreiding Lelystad

Op 12 september 2017 is in Den Haag aan de leden van de Tweede Kamer een symposium verzorgd over de zorgelijke ontwikkelingen rond Lelystad Airport, vliegroutes en luchtruim. Dit is georganiseerd door de werkgroep HoogOverijssel met inbreng van de KNVvL en afdeling Zweefvliegen.

Hier is een uitgebreide†presentatie gegeven. De presentatie en bijlagen zijn ook hier downloaden: KLIK

Zweefportaal Headlines