| 27-09-2016 | 17:28
Navigatie
Gebruikers Online
· Gasten online: 2

· Leden online: 1
kees

· Totaal aantal leden: 2,045
· Nieuwste lid: bbaeyens
iFly! 2016 (Jeugd Sponsor Regeling) - inschrijven was mogelijk tm 15 januari 2016
>> Online Aanmelden iFly! 2016 <<

In 2016 willen EPST en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen 47 (zevenenveertig)  jongeren van 14 t/m 21 jaar (peildatum 1 maart 2016) weer de kans geven om een heel jaar te zweefvliegen voor ongeveer de helft van de normale prijs. Deze regeling is bestemd voor jongeren die een HAVO- of VWO-opleiding volgen of hebben gevolgd,  met ten minste Wiskunde en Natuurkunde in het vakkenpakket en die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart.

De iFly! regeling wordt door EPST (www.epst.nl) en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen financieel ondersteund met de verwachting dat uit de kandidaten enthousiaste zweefvliegers en toekomstige burgerluchtvaart-piloten voortkomen.


Regeling iFly! 2016 (pdf)
Deelnemende clubs 2016


INFORMATIE VOOR KANDIDATEN

VOOR WIE
 • De  iFly! regeling is voor jongeren
  • van 14 t/m 21 jaar (peildatum 1 maart 2016)
  • die HAVO-VWO opleiding volgen of hebben gevolgd met tenminste  Wiskunde en Natuurkunde in het vakkenpakket
  • die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart
  • die geen lid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen zijn of zijn geweest
  • die geen aspirant (X)-lid zijn geweest.

AANMELDING
 • tot en met 15 januari 2016
 • kandidaten kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op www.ifly.zweefportaal.nl

NA SLUITING AANMELDINGSDATUM

 • stuurt het Afdelingsbureau Zweefvliegen de kandidaten zo spoedig mogelijk bericht en geeft datum introductie(zater)dag bij EPST door
 • stuurt het Afdelingsbureau Zweefvliegen de gegevens van de kandidaten naar de door hen opgegeven clubsselecteren de clubs de aanmeldingen
 • nemen contact op met kandidaten in verband met selectie
 • laten de clubs vóór 22 februari 2016 aan Afdelingsbureau Zweefvliegen weten wie geselecteerd  zijn
 • informeert het Afdelingsbureau Zweefvliegen de kandidaten of ze al dan niet door een club geselecteerd zijn
 • nodigt het Afdelingsbureau Zweefvliegen de geselecteerde kandidaten uit voor introductie(zater)dag bij EPST met vermelding van tijdstip
 • NB: de iFly!-ers zijn verplicht om deze introductie(zater)dag bij sponsor EPST in maart bij te wonen.

VOORWAARDEN DEELNAME IFly! REGELING
 • de geselecteerde iFly!-ers betalen aan hun club een eigen bijdrage van € 72,25 (dit is het gereduceerde iFly!/KNVvL lidmaatschap;  het normale KNVvL jeugd lidmaatschap Afdeling Zweefvliegen bedraagt € 100,50)
 • betalen aan hun club normale clubcontributie (zonder inschrijf- en/of entreegeld)
 • betalen aan de club de startgelden
 • bijwonen verplichte introductie (zater)dag in maart bij EPST
 • vóór 15 juli 2016 een kopie van logboekje per post insturen met tot dan toe gemaakte starts, afgetekend  door club, naar KNVvL,  Afdelingsbureau Zweefvliegen, Postbus 618, 6800 AP Arnhem
 • ten minste 30 starts maken in 2016
 • vóór 15 november 2016 een kopie van het complete logboekje per post insturen met alle gemaakte starts, afgetekend door club, naar KNVvL,  Afdelingsbureau Zweefvliegen, Postbus 618, 6800 AP Arnhem
 • digitale kopieën worden vanwege de mogelijke onduidelijkheid niet geaccepteerd
 • mee instemmen dat EPST jouw gegevens krijgt voor intern gebruik

WAT KRIJG JE

 • kennismaking met unieke selectie en training van pilotenopleiding EPST
 • vlucht in simulator bij EPST op introductie(zater)dag
 • gereduceerd KNVvL lidmaatschap inclusief verzekeringsbewijs
 • gratis het logboekje ter waarde van € 8,=
 • gratis het boekje Elementaire Vlieg Opleiding (EVO) ter waarde van € 6,=
 • beide boekjes worden tijdens introductie(zater)dag uitgereikt inclusief lidmaatschapskaart KNVvL Afdeling Zweefvliegen
 • € 250,= aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd als aan alle voorwaarden is voldaan
UITSLUITEN DEELNAME
 • wanneer je al lid bent van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen of lid bent geweest
 • bij het niet verschijnen op de introductie(zater)dag in maart bij EPST

WAT JE VERDER MOET WETEN IS DAT
 • je bij jouw digitale aanmelding een bevestiging krijgt dat jouw aanmelding succesvol is verzonden
 • je na 15 januari 2016 zo spoedig mogelijk bericht krijgt dat jouw aanmelding naar de club van jouw keuze gestuurd wordt
 • een aanmelding niet garandeert dat je werkelijk geplaatst wordt bij een club, in verband met de vele aanmeldingen en de geringe beschikbare plaatsen
 • je geadviseerd wordt om een medische keuring te laten doen,  zie hiervoor http://www.sportgeneeskunde.com/zoek-een-sportmedische-instelling
 • de kosten van een sportmedische keuring plm. € 96,= zijn; dit bedrag verschilt per SMA
 • je bij je zorgverzekeraar kunt checken voor eventuele vergoeding van de keuringskosten
 • er bij minder dan 30 starts géén subsidiebedrag wordt uitbetaald, behoudens eventuele bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van het Afdelingsbestuur Zweefvliegen)
 • wanneer het gevraagde logboekje met minimaal 30 starts niet vóór 15 november 2016 ontvangen is bij het Afdelingsbureau Zweefvliegen, er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de subsidie
 • jouw iFly!/KNVvL lidmaatschap automatisch stopgezet wordt per 31 december 2016 tenzij anders vermeld.

EN WAT JE NIET MOET DOEN IS

 • je zelf als KNVvL lid bij de Afdeling Zweefvliegen opgeven
 • ben je geselecteerd dan regelt het Afdelingsbureau Zweefvliegen jouw aanmelding
 • ben je niet geselecteerd dan is er voldoende tijd om je bij een zweefvliegclub én bij de KNVvL Afdeling Zweefvliegen als regulier lid aan te melden.
INFORMATIE VOOR DEELNEMENDE ZWEEFVLIEGCLUBS


DE CLUB
 • heeft zich vóór 8 oktober 2015 opgegeven voor deelname iFly! 2016
 • stemt door opgave voor de iFly! regeling in met de Spelregels 2016
 • hoeft de kandidaten niet op te geven. Dat doen zij zelf via het inschrijfformulier op www.ifly.zweefportaal.nl
 • biedt de iFly!-er een normaal jaarlidmaatschap aan
 • heft geen entree- of inschrijfgeld
 • ontvangt van het Afdelingsbureau Zweefvliegen een overzicht van alle kandidaten die zich aangemeld hebben voor desbetreffende club
 • selecteert de kandidaten naar aanleiding van de door Afdelingsbureau Zweefvliegen, toegekende plaatsen
 • ontvangt na aanmelding iFly!-ers door de club bij Afdelingsbureau Zweefvliegen informatie over de introductie(zater)dag bij EPST in maart 2016
 • ontvangt nà de introductie(zater)dag bij EPST in maart 2016, een verzamelfactuur van de iFly!-ers van de Financiële Afdeling van het Bondsbureau Woerden
 • begeleidt de iFly!-er op een correcte manier en geeft de iFly!-er als beginnend zweefvlieger aandacht en begeleiding
 • verplicht de iFly!-er niet tot deelname aan buitenlandse kampen
 • stuurt vóór 1 november 2016 het door Afdelingsbureau Zweefvliegen toegezonden Evaluatieformulier retour ten behoeve van de sponsorgelden.
HET AFDELINGSBUREAU
 • verdeelt zorgvuldig het aantal plaatsen voor de clubs, aan de hand van
  • de opgegeven beschikbare plaatsen
  • de opgegeven deelnemers
  • de toewijzing voorgaande jaren
  • Gezien het beschikbare budget zal een redelijke verdeling plaatsvinden
 • regelt lidmaatschap KNVvL Afdeling Zweefvliegen van de iFly!-ers
 • verzorgt tussen- en eindrapportage aan sponsor EPST
 • is bereikbaar voor vragen over de iFly! regeling via telefoonnummer 026 – 351 45 15 of via e-mail secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl. Dit laatste geniet de voorkeur.
PRIVACYBELEID
De KNVvL Afdeling Zweefvliegen zal op verzoek van sponsor  EPST de NAW gegevens plus geboortedatum van de geselecteerde iFly!-ers aan EPST sturen. Deze gegevens zullen uitsluitend door EPST gebruikt worden om de iFly!-er tijdens en kort na afsluiting van het iFly! jaar te volgen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.>> Online Aanmelden iFly! 2016 <<


Deel dit artikel met:

Verwerkingstijd: 0.01 seconden