| 01-10-2014 | 10:09
Navigatie
Evenementen
<< okt 2014 >>
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
18-10: ILT bijeenkomst ATO
Gebruikers Online
· Gasten online: 4

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 1,835
· Nieuwste lid: dchoeben
iFly! 2014 (Jeugd Sponsor Regeling) - inschrijven was mogelijk tot 15 januari 2014
>> Online Aanmelden iFly! 2014 <<

In 2014 wil de KNVvL Afdeling Zweefvliegen 80 jongeren van 14 t/m 19 jaar (peildatum 1 maart 2014) de kans geven om een heel jaar te zweefvliegen voor ongeveer de helft van de normale prijs. Deze regeling is bestemd voor jongeren die een HAVO- of VWO-opleiding volgen met ten minste Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde in het vakkenpakket en die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart.
De iFly! regeling wordt door EPST (www.epst.nl) en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen financieel ondersteund met de verwachting dat uit de kandidaten enthousiaste zweefvliegers en toekomstige burgerluchtvaartpiloten voortkomen. De kandidaten die aan deze iFly! regeling willen deelnemen mogen nog geen† enkele vliegervaring hebben, dus ook niet eerder een zweefvliegcursus† hebben gevolgd.† Mocht bijvoorbeeld uit de KNVvL administratie blijken dat de kandidaat al wel vliegervaring heeft, dan wordt hij of zij alsnog uitgesloten van deelname.Regeling iFly! 2014 (pdf)
Deelnemende clubs 2014

REGELING† iFLY! 2014 IN HET KORT

AANMELDING KANDIDATEN
De kandidaten (lees hiervoor bij minderjarigen de ouder/voogd namens hem/haar) kunnen zich via het inschrijfformulier dat op de website van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen (www.ifly.zweefportaal.nl) komt te staan, tot 15 januari 2014 (inschrijving is inmiddels gesloten) aanmelden. Er is sponsoring voor† 80 kandidaten (per kandidaat Ä 250,- plus een korting op het KNVvL lidmaatschap, een gratis EVO boekje (Elementaire Vliegopleiding) en een logboekje. Tot nu toe waren er altijd meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen; gemiddeld genomen kan slechts 2/3 van de aanmeldingen daadwerkelijk bij de clubs geplaatst worden.

GANG VAN ZAKEN Nņ AANMELDING VIA WEBSITE
Het Secretariaat van de Afdeling Zweefvliegen verdeelt aan de hand van de inschrijvingen de kandidaten over de deelnemende clubs, waarbij de volgende criteria in acht worden genomen: meisjes en studenten hebben voorrang, er wordt per club gekeken naar de toewijzing van voorgaande jaren,† er is een redelijke verdeling over de clubs, er worden geen voorkeuren gehanteerd. De clubs krijgen te horen hoeveel kandidaten zij kunnen selecteren. De club selecteert zelf de kandidaten. De geselecteerde kandidaten betalen zelf het voor deze zweefvliegclub geldende normale contributiebedrag/startgeld (geen entreegeld).

Nadat alle kandidaten hun eigen bijdrage aan de club hebben betaald,† de club de eigen bijdrage aan de KNVvL heeft afgedragen en de kandidaten† deelgenomen hebben aan de verplichte EPST introductiedag in maart, ontvangen de iFly!-ers† via de zweefvliegclub het EVO boekje en het logboekje.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE CLUBS EN DE KANDIDATEN
Per 10 oktober 2013 hebben de zweefvliegclubs die aan deze iFly! regeling willen meewerken zich al opgegeven bij het Secretariaat van de Afdeling Zweefvliegen met vermelding van het aantal plaatsen dat zij beschikbaar hebben. Het opgeven betekent ook dat de club instemt met de Spelregels voor de iFly! regeling 2014. De clubs bieden de iFly!-ers een normaal lidmaatschap aan, met ten minste 30 starts en zullen geen entree- of inschrijfgeld heffen of een deelname verplicht stellen aan buitenlandse kampen. De iFly!-ers worden voor het hele contributiejaar 2014 volledig lid van de club. De deelnemer betaalt zelf aan de club het normale contributiebedrag/startgeld.

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE
Uiterlijk 15 juli van het iFly! jaar wordt een verplichte, tussentijdse rapportage van de iFly!-er verwacht. Deze rapportage houdt in dat de iFly!-er een kopie maakt van het logboekje met zijn of haar gemaakte starts vanaf het begin van het vliegseizoen tot medio juli.† Deze informatie moet per post verstuurd worden naar het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen,† Postbus 618,† 6800 AP† ARNHEM.

INSTUREN KOPIEňN LOGBOEKJE DOOR DE IFLY!-ERS AAN HET EINDE VAN HET VLIEGSEIZOEN
De kandidaten zullen uit eigen beweging er zorg voor dragen dat duidelijke kopieŽn van het logboekje met daarin alle gemaakte starts in 2014, afgetekend voor juistheid door de club, vůůr 15 november 2014 in het bezit zijn van het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen. De kopieŽn dienen per post gestuurd te worden aan de Afdeling Zweefvliegen ,† Postbus 618, 6800 AP† ARNHEM en niet naar EPST!!† Digitale kopieŽn kunnen vanwege de onduidelijkheid niet worden geaccepteerd. Indien de gevraagde informatie niet voor 15 november 2014 in het bezit is van het Secretariaat van de Afdeling Zweefvliegen, dan stopt iedere aanspraak op uitbetaling.

UIT TE BETALEN SUBSIDIE/SPONSORGELD AAN GESELECTEERDE IFLY!-ERS
De kandidaat ontvangt aan het eind van het jaar Ä 250,- van de KNVvL† Afdeling Zweefvliegen als hij/zij heeft deelgenomen aan de door EPST verzorgde verplichte voorlichtingsbijeenkomst in het voorjaar,† een tussentijdse rapportage† heeft ingediend bij de Afdeling Zweefvliegen per medio juli en aan het eind van het vliegseizoen minimaal 30 starts heeft gemaakt. Bij minder dan 30 starts zal er geen vergoeding gegeven worden, behoudens eventuele bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van het Afdelingsbestuur Zweefvliegen).

CLUBZAKEN
Als de clubs hun kandidaten hebben geselecteerd, sturen zij vůůr 24 februari 2014 de namen van de geselecteerden naar het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen. De kandidaten krijgen van de zweefvlieg-clubs rechtstreeks bericht of ze geplaatst of afgewezen zijn.

INTRODUCTIEDAGEN BIJ EPST VOOR GESELECTEERDE IFLY!-ERS
Het Secretariaat zal de kandidaten die door de clubs zijn geselecteerd bekend maken aan EPST. Voor alle geselecteerden is er op een tweetal zaterdagen in maart 2014 bij EPST een voorlichtingsbijeen-komst. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties. De geselecteerde kandidaten ontvangen van het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen bericht voor welke zaterdag zij uitgenodigd worden. Pas na deelname aan deze bijeenkomst is de aanmelding definitief en ontvangen de iFly!-ers via de club het log- en EVO boekje. Op deze bijeenkomst is er een introductie van de Afdeling Zweefvliegen en voorlichting van EPST over de burgerluchtvaartopleiding. Tevens krijgen de kandidaten de mogelijk-heid om een vlucht te maken in een flight simulator van EPST.

EVALUATIEFORMULIER DOOR DE CLUB IN TE VULLEN EN OP TE STUREN
Na het seizoen dient de club een evaluatieformulier van iedere kandidaat in te vullen. Het gaat hier onder andere om motivatie, vlieggevoel, enthousiasme, volledig aantal starts, eerste solovlucht, enz.
Vůůr 1 november 2014 dient de club dit formulier aan het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen te sturen.
Na het insturen van de kopieŽn van het volledige logboekje door de iFly!-er vůůr 15 november 2014,† plus de ontvangen evaluatieformulieren van de club, zal de KNVvL aan het eind van het jaar het sponsorgeld van Ä 250,- aan de kandidaat uitbetalen.

DE KOSTEN
De deelnemers betalen zelf de kosten van de verplichte vliegmedische keuring, plm.† Ä 80,- (varieert per SMA, www.sportgeneeskunde.com - FSMI locatieoverzicht). Ze betalen direct aan de zweefvliegclub contributie plus startgeld en Ä 70,- voor het KNVvL iFly! lidmaatschap (in plaats van de normale† Ä 97,50 voor een KNVvL jeugdlid (tarief 2013)). Van de KNVvL† FinanciŽle Administratie ontvangt de club een verzamelfactuur van de aangemelde kandidaten. De toekomstige iFly!-ers moeten zelf beslist gťťn contributie aan de KNVvL overmaken! De club regelt dit voor hen.

Zodra de namen bij het Secretariaat Zweefvliegen van de KNVvL† ontvangen zijn, zullen de kandidaten door het Secretariaat Zweefvliegen bij KNVvL ledenadministratie aangemeld† worden als iFly!-er. De club ontvangt van de KNVvL† FinanciŽle Administratie een verzamelfactuur van de aangemelde kandidaten. De iFly!-ers† ontvangen dan het verzekeringsbewijs met de KNVvL lidmaatschapskaart en zijn vanaf dat moment WA-verzekerd voor het zweefvliegen. De iFly!-er moet zich dus niet zelf als lid bij de KNVvL aanmelden. Het Secretariaat Zweefvliegen regelt dit voor hen.

Bij het tussentijds afbreken,† dan wel bij het niet starten van de iFly! opleiding door de kandidaat,† zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde gelden. Deelname aan de iFly! regeling in een volgend jaar is dan bovendien ook niet meer mogelijk.

EINDRAPPORTAGE
Het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen dient uiterlijk 15 november 2014 de eindrapportage van alle kandidaten te hebben ontvangen, waarin moet zitten:
  • volledig ingevuld KNVvL evaluatieformulier† (door club ingevuld en opgestuurd vůůr 1 november 2014)
  • kopie van alle starts in het logboekje, door de club voor juistheid afgetekend en door de iFly!-er per post naar het Secretariaat Zweefvliegen, Postbus 618, 6800 AP Arnhem opgestuurd.
Na afloop van het seizoen zal door het Secretariaat Afdeling Zweefvliegen van alle kandidaten een rapportage worden gezonden aan EPST. Dit gebeurt aan de hand van de ingezonden evaluatie-formulieren en de kopieŽn van de logboekjes.

NOG EVEN ALLES OP EEN RIJTJE:

ifly2013

>> Online Aanmelden iFly! 2014 <<


Deel dit artikel met:

Verwerkingstijd: 0.02 seconden