| 23-07-2017 | 18:29
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Gebruikers Online
· Gasten online: 1

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 2,113
· Nieuwste lid: Thijmen Matien
iFly! 2017 (Jeugd Sponsor Regeling) - inschrijven was mogelijk tm 15 januari 2017
Het ABZ werkt aan een document over Ledenwerving en -behoud. De iFly!-regeling heeft zijn oorsprong in ledenwerving. Ledenbehoud omvat ook duurzame ledenwerving. Dit onderwerp wordt dan ook van toepassing op de toekomstige iFly!-regeling. De bestaande iFly!-regeling zal daardoor gewijzigd worden: meer gericht op werving buiten de eigen kring en ambitieuzer in de te behalen resultaten. De onderstaande regeling is een overgangsregeling (2017) naar de uiteindelijke toekomstige regeling.

Overgangsregeling voor 2017:

iFly! gesponsord programma
De iFly!-regeling is bedoeld om jongeren gesponsord kennis te laten maken met zweefvliegen. De sponsoring is bedoeld als ondersteuning, een zetje in de rug, voor diegenen die anders niet deze stap zouden maken. De sponsoring is daarmee niet bedoeld voor diegenen die toch wel in aanraking gekomen (zouden) zijn met zweefvliegen, bv middels hun ouders.

Opgave voor de regeling kan vanaf nu tot en met 15 januari 2017.

Er zijn twee sponsorpartijen in de iFly!-regeling; EPST en de KNVvL, die verschillende eisen en voorwaarden aan de sponsoring stellen.

a. Via European Pilot Selection and Training (EPST) - sponsorbedrag € 250,-
Sponsoring via EPST richt zich op toekomstige vliegers in de burgerluchtvaart. EPST bepaalt het aantal te sponsoren deelnemers (in 2017 25 plaatsen) . De deelnemende clubs melden kandidaat-deelnemers aan bij het Afdelingsbureau Zweefvliegen, vergezeld van een verslag van een interview dat gehouden is met de betreffende kandidaten. De kandidaten worden met een van hun opvoeders uitgenodigd voor een introductie(zater)dag bij EPST; de kandidaten gaan, indien geselecteerd, vliegen in een flight-simulator en worden  uitgenodigd voor een (gedeeltelijke) COMPASS-test (± 1 uur). Deze test is bedoeld om de aanleg van de toekomstige (beroeps-)vlieger te onderzoeken, en niet bedoeld ter aanname voor de EPST-opleiding. De behaalde resultaten worden gedeeld met het Afdelingsbureau Zweefvliegen in de functie van Projectleider van de iFly!-regeling. De Afdeling Zweefvliegen informeert hierna de kandidaten en de clubs.

De EPST iFly!-regeling is voor jongeren:
 • van 14 t/m 19 jaar, peildatum 1 maart 2017;
 • die HAVO of VWO volgen of hebben gevolgd met tenminste Wis- en Natuurkunde in het pakket;
 • die de LAPL-medische keuring hebben ondergaan en goedgekeurd zijn;
 • die niet lid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen zijn of zijn geweest;
 • die geen aspirant (X-) lid zijn geweest.
Opmerking: EPST merkt op dat zweefvliegers meer sociaal vaardig zijn dan niet-zweefvliegers, wat een pré is in de cockpit.

b. Via de KNVvL: - sponsorbedrag € 150,-
Deze regeling richt zich op diverse doelgroepen niet zijnde bovenstaande. De Afdeling Zweefvliegen bepaalt vooraf het maximaal beschikbare sponsorplaatsen, dit jaar 25. De deelnemende clubs melden kandidaat-deelnemers aan  bij het Afdelingsbureau Zweefvliegen, vergezeld van een verslag van een interview dat gehouden is met de betreffende kandidaten. Het ABZ maakt de selectie en stelt de kandidaten en de clubs hiervan op de hoogte.

De KNVvL iFly!-regeling is voor jongeren:
 • van 14 t/m 19 jaar, peildatum 1 maart 2017;
 • die een LAPL-medische keuring hebben ondergaan en goedgekeurd zijn;
 • die geen lid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen zijn of zijn geweest;
 • Die geen aspirant (X-) lid zijn geweest.De selectie van de kandidaten wordt door de deelnemende zweefvliegclubs gedaan. De selectie bestaat uit een interview met de kandidaat en zijn opvoeders, waarin uitleg gegeven wordt over zweefvliegen, het opleidingsprogramma en het clublidmaatschap. Tevens wordt de motivatie van de kandidaat mbt de opleiding en het (duurzame) clublidmaatschap onderzocht.
Op basis van de selectie door clubs en onder verantwoordelijkheid van de club, kan de club kandidaten inbrengen bij het Afdelingsbureau Zweefvliegen. Dit kan voor beide categorieën van sponsoring (EPST of KNVvL) en mag voor meerdere kandidaten. Het ABZ is eindverantwoordelijk voor de toekenning en verdeling van de geselecteerde kandidaten over de deelnemende clubs. Zij doet dit naar redelijkheid en zonder voorkeuren.

De iFly!-sponsoring heeft een prestatieverplichting voor de deelnemer. Hij/zij ondertekent samen met zijn opvoeders een overeenkomst waarin alle voorwaarden zijn opgenomen. De andere ondertekenaars zijn de club, EPST of de KNVvL.
In de overeenkomst komt in ieder geval te staan:
 • het minimaal aantal vliegdagen dat de deelnemer aanwezig moet zijn, dit ter bepaling van de club (hierbij hun capaciteit en gemiddelde of voorwaarden mbt het min. aan starts voor solo mee te wegen)
 • behalen solostatus (als voorwaarde voor de sponsoring);
 • de kosten van starts tegen jeugdtarief, indien geen All-Inn tarief gehanteerd wordt;
 • Welke inzet er verwacht wordt tav het vliegbedrijf en de club;
 • Medio juli 2017 het insturen van een kopie van het logboekje naar het Afdelingsbureau Zweefvliegen voor tussentijdse rapportage, afgetekend voor juistheid door een instructeur..
 • Na einde vliegseizoen, maar voor 15 november 2017 insturen van logboekje ter verificatie solo status;
 • Na verificatie volgt uitbetaling sponsorbedrag: EPST € 250,-; KNVvL € 150,- (2017);
 • Eventuele extra nog nader op te geven eisen van EPST en/of KNVvL.
Ter ondersteuning ontvangen alle iFly!-deelnemers een Pilot Logboek en het leerboek Elementaire Vliegopleiding van de KNVvL. Bovendien  ontvangen de deelnemers een korting op het normale Juniortarief ; zij betalen € 75,- in plaats van € 106,- . Dit bedrag wordt geïncasseerd via de club

Samenvatting en verdere informatie mbt de iFly!-Overgangsregeling in 2017:
 • Het Afdelingsbureau Zweefvliegen maakt het aantal beschikbare sponsorplaatsen (EPST en KNVvL) bij de deelnemende clubs bekend;
 • Het Afdelingsbureau Zweefvliegen roept clubs op aanmeldingen in te sturen en plaatst een oproep op haar site aan jongeren zich aan te melden. Deelnemende clubs worden hierbij vermeld.
 • De club selecteert de kandidaten en draagt deze voor middels een (digitaal) formulier, uiterlijk op 22 februari 2017;
 • Alle geselecteerde iFly!-kandidaten krijgen een uitnodiging van voor een introductiedag bij EPST tbv de opleiding tot verkeersvlieger;
 • De EPST-sponsoring deelnemers krijgen de mogelijkheid om te vliegen op de Flight Simulator en het aanbod voor een (gedeeltelijke) COMPASS-test, en waarvan de uitslag geen voorwaarde is voor de sponsoring maar die bij een groter aantal liefhebbers tot een ranking leidt en daarmee een bijdrage tot de selectie van de 25 deelnemers;
 • De KNVvL-sponsoring deelnemers kunnen op de EPST introductiedag mee gaan in de Flight Simulator en, afhankelijk van de beschikbaarheid, zelf ook vliegen.
 • Het ABZ bepaalt de eindselectie en de verdeling van de door de clubs geselecteerde kandidaten;
 • De LAPL-medische keuring moet tot goedkeuring leiden;
 • De overeenkomst met de club, EPST of KNVvL moet ondertekend worden;
 • Volgen opleiding met twee rapportage-momenten dmv het insturen van een kopie van het logboek (juli en nov);
 • Vóór 31-12-2017 volgt, na verificatie solostatus, uitbetaling van het sponsorbedrag.

Klik HIER voor het IFly! 2017 online aanmeldingsformulier.

Klik HIER voor een overzicht van de deelnemende clubs.

Klik HIER voor een printbare versie van deze regeling in PDF.
Deel dit artikel met:

Verwerkingstijd: 0.02 seconden