| 21-05-2018 | 22:07
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Agenda Zweefvliegen
Klik HIER voor agenda
Gebruikers Online
· Gasten online: 3

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 2,156
· Nieuwste lid: veldhuizen
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
uit de nieuwsbrief van de KNVvL van september 2015
Jan de Hulster
#1 Bericht afdrukken
Geplaatst op 02-09-2015 17:55
Lid

Berichten: 1493
Sinds: 03.09.08

Ter informatie:

Toekomst theorie-examens zweefvliegen

Als gevolg van de EU regelgeving voor het zweefvliegen, die nu gepland staat in april 2018 van kracht te worden, zal naast de invoering van de nieuwe brevetten, het LAPL(S) en SPL, ook het examineren van de theorie ten behoeve van deze nieuwe brevetten veranderen.

De reden voor deze verandering is dat de overheid het LAPL(S)/SPL voor het zweefvliegen zelf weer gaat afgeven, in plaats van het GPL dat nu door de KNVvL wordt afgegeven. De EU stelt eisen aan deze brevetten in termen van opleiding, kennis en vaardigheden. Alle landen die aangesloten zijn bij de EU zullen zich moeten conformeren aan deze eisen, zo ook Nederland.

Dit heeft dus ook gevolgen voor het examineren, zowel voor het praktische als het theoretische deel. De veranderingen zullen vanaf april 2018 volledig operationeel en ingevoerd zijn.

Omdat de overheid de brevetten weer gaat uitgeven wordt zij ook weer verantwoordelijk voor het afnemen van examens. Dat doet zij niet zelf, maar laat dat doen door instanties zoals het CBR, onder strikte eisen ten aanzien van organisatie, kwaliteit en integriteit.

Dus de zelfwerkzaamheid van clubs/regio’s zoals het nu gaat zal moeten worden vervangen door een centraal aangestuurd systeem.
Dat is een eis die de overheid stelt om de kwaliteit en integriteit van het examineren geborgd te zien. Niet leuk, maar wel waar…

De KNVvL heeft het echter voor elkaar gekregen dat zij zelf voor het zweefvliegen (en ballonvaren) een onafhankelijk systeem mag opzetten om theorie-examens af te gaan nemen, met als doel om kosten laag te houden.
Uiteraard moet daarvoor een organisatie worden opgezet die aan de eisen voldoet die de overheid, ILT, stelt.

Veranderingen bij het afnemen van praktische examens is zeker ophanden maar wordt hier nog even niet behandeld.


Wat we in dit schrijven alvast willen aangeven is dat er veranderingen aankomen ten aanzien van theorie-examinering als gevolg van de invoering van de EU regelgeving.

Inhoudelijk zal niet veel veranderen in de theorie, maar met name de organisatie rondom het examineren zal veranderen, om aan de eisen te voldoen die de EASA en de eigen overheid stellen aan het afnemen van theorie-examens.

Een aantal zaken zullen veranderen, zoals:

-Er komt een onafhankelijke examencommissie die handelt volgens een op te zetten examenreglement en procesbeschrijving ten behoeve van het organiseren van de theorie-examens.

-Deze commissie beheert een centrale vragenbank, die wordt opgezet door experts uit het veld, en waaruit de examens worden samengesteld volgens de eisen die de EU-regelgeving stelt.
-Deze commissie stelt centraal examen data vast wanneer theorie-examens worden afgenomen.

-De examens kunnen wel worden gedaan in het land op club of regionaal niveau.
-Het opgeven voor het theorie-examen zal veranderen.
-Er zijn straks geen mondelinge examens meer.
-De examens bestaan geheel uit multiplechoicevragen.
-Er komt een nieuw examenvak bij: communicatie.

Verder wordt de theorie anders opgedeeld:
-een paar vakken die ‘LAPL algemeen’ zijn, en
-een aantal vakken specifiek voor zweefvliegen.
Deze opdeling is beschreven in de EU regelgeving en is te vinden op de CIV site.

De tijd die men kan nemen om alle theorievakken te halen en het slagingspercentage is vastgelegd in de EU-regelgeving. Dit zal tijdig met u gedeeld worden, maar het is natuurlijk ook te vinden in de EU regelgeving (FCL.025, voor de onderzoekers onder u…)

Omdat de organisatiegraad ten behoeve van het afnemen van theorie-examens toeneemt, zal het ook iets gaan kosten.
Doordat de KNVvL dat voor zweefvliegen (en ballonvaren) middels een aparte organisatie kan doen, goeddeels gerund door vrijwilligers, zal dat fractioneel zijn ten opzicht van elk ander alternatief, zoals het CBR.

Om tijdig in te spelen op deze veranderingen is de CIV, samen met de KNVvL en in overleg met ILT, druk doende om tijdig het nieuwe systeem van examineren van de theorie op te zetten.

Het plan is deze winter aan te vangen met het organiseren van de theorie-examen volgens het nieuwe systeem.

Op de komende vergadering die de CIV organiseert voor de Landelijke examen coördinatoren Zweefvliegen (LEZ), op 21 november aanstaande, zal in detail nadere informatie gegeven worden over de nieuwe opzet.

Ook zullen clubs en kandidaten tijdig op de hoogte worden gesteld over de wijze van opgave voor examen, en wat de nieuwe ‘spelregels’ zijn.


Omdat de EU-regelgeving ook van toepassing is voor ballonvaren wordt in dit traject, om te komen tot een nieuwe opzet voor het afnemen van theorie-examens voor zweefvliegen, en dus ook ballonvaren, nauw samengewerkt met de afdeling Ballonvaren van de KNVvL.Vriendelijke groet van de Werkgroep theorie-examens zweefvliegen/ballonvaren KNVvL.Afkortingen:

CBR: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Allerlei examens zijn daar te doen waaronder luchtvaart
CIV: Commissie Instructie& Veiligheid
EASA: European Aviation Safety Agency
FCL: Flight Crew Licensing EU regels opgezet door EASA tbv brevetten
ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport
LAPL(S): Light Aircraft Pilot License, erkent binnen EU
MIVD: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

SPL: Sailplane Pilot License: erkent buiten Europa
VGB: Verklaring van Geen Bezwaar

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag
Gewijzigd door Jan de Hulster op 03-09-2015 15:51
 
Martin
#2 Bericht afdrukken
Geplaatst op 02-09-2015 19:48
Lid

Berichten: 44
Sinds: 21.09.08

Lijkt mij een goed en duidelijk verhaal. Natuurlijk zou het anders opgesteld kunnen worden en er staan wat deuren open. Het is wachten op wat JR hierover gaat schrijven.
Gewijzigd door Martin op 02-09-2015 19:54
 
Deel onderwerp met:

Spring naar forum:
Verwerkingstijd: 0.05 seconden