| 18-06-2018 | 13:51
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Agenda Zweefvliegen
Klik HIER voor agenda
Gebruikers Online
· Gasten online: 3

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 2,156
· Nieuwste lid: veldhuizen
KNVvL: Reactie op situatie Terlet
KNVvL
ALgemeen bericht
De KNVvL heeft met grote bezorgdheid kennisgenomen van het, wegens gebrek aan middelen, staken van de zweefvliegactiviteiten van de Stichting Belang Zweefvliegers Terlet (SZT).

De Stichting bood, naast onder andere zweefvliegopleidingen, vanaf 1999 startmogelijkheden aan voor zweefvliegers op het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet. Rond de vierhonderd zweefvliegers, al dan niet als deelnemer aangesloten bij de SZT maakten voor de beoefening van de zweefvliegsport gebruik van dit bedrijf. Het staken van de dagelijkse zweefvliegtuigactiviteiten op Terlet †is een ernstige aanslag op de zweefvliegsport in Nederland.

De beheerder van Terlet, de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT), die al drie jaar ernstige financiŽle schade heeft opgelopen door het uitblijven van betalingen door de SZT, zoekt naar alternatieven voor de vrijgekomen capaciteit. In nauwe samenwerking met de KNVvL, welke zich verantwoordelijk voelt voor de zweefvliegsport, worden de mogelijkheden verkend om het faciliteren van de zweefvliegsport op hetzelfde niveau voort te zetten.

De SNZT heeft in overleg met de overige gebruikers van Terlet en onder toezicht en advies van de KNVvL initiatieven ontwikkeld en maatregelen genomen om de continuÔteit van het zweefvliegen op Terlet zeker te stellen. De actieve zweefvliegclubs op en rond Terlet stellen alles in het werk om de weggevallen capaciteit zo goed als mogelijk te compenseren. Deze zweefvliegclubs zijn bereid gedupeerde zweefvliegers als lid in te schrijven en het zweefvliegen zoveel als mogelijk op continue basis aan te bieden. Voor het lopende seizoen dient een verhoogde inzet van alle zweefvliegclubs als een pilot voor een structurele oplossing voor de toekomst. De gezamenlijke inspanning heeft tot doel alle gedupeerde zweefvliegers die afhankelijk waren van de SZT zo veel als mogelijk op te vangen.
Speciale aandacht gaat uit naar jonge zweefvliegers in opleiding die door het debacle getroffen zijn.
De KNVvL heeft vertrouwen dat de schade voor de actieve zweefvliegers zoveel als mogelijk beperkt kan worden gehouden en spreekt haar waardering uit voor de sportieve houding van de zweefvliegclubs die bereid zijn een meer dan extra inspanning in dit zweefvliegseizoen te leveren.

Nadere toelichting KNVvL voor haar leden
Vele bezorgde SZT deelnemers hebben contact met de KNVvL opgenomen en hun zorgen geuit betreffende de gang van zaken op Terlet. De KNVvL en de SNZT hebben er altijd voor gekozen om niet in de openheid de zaken tussen de SZT en de SNZT te bespreken om alle mogelijkheden om tot een oplossing te komen open te houden.
We vinden nu dat er ook naar onze leden meer openheid van zaken gegeven moet worden zodat duidelijk is dat er zeer serieus aan gewerkt is om het dreigende conflict af te wenden en de zweefvliegers bij de SZT en de overige gebruikers van Terlet hier niet de dupe van te laten worden.
Februari 2008 is het huidige bestuur van de SNZT aangetreden. Er werd op dat moment een aanzienlijke betalingsachterstand van de SZT aangetroffen. In verschillende gesprekken tussen bestuur van de SNZT en de SZT is er aan gewerkt om te komen tot verduidelijking van de financiŽle situatie en daar is medio 2008 een afspraak over gemaakt. Er is onder andere een obligatielening door de SZT uitgeschreven om aan deze afspraken te voldoen. Deze afspraak is helaas eenzijdig door de de SZT terzijde geschoven, en de obligatielening is voor andere zaken ingezet.
De betalingen voor de huur van het veld, het kantoor, de werkplaats en de hangaar evenals de rekeningen voor elektra, belastingen werden niet meer betaald. Daarnaast bleven de rentebetaling en de aflossingen voor de leningen waarvan toestellen zijn aangeschaft achterwege. Voor de beheerder van Terlet, de SNZT, alsmede voor de overige zes gebruikers was dit een onacceptabele situatie.
De afgelopen jaren heeft de KNVvL, en met name de voorzitter Frits Brink, de vice-voorzitter Frits Paymans, de voorzitter van de afdeling Zweefvliegen Robert Jungblut en de directeur Ronald Termaat, zich intensief bezig gehouden met het werken aan een oplossing van het conflict op Terlet. Hierbij is invulling gegeven aan aspecten als de rol van Terlet in het Nederlandse Zweefvliegen, de organisatiestructuur op Terlet met zijn vele gebruikers, de rol van de SZT en de SNZT en het financiŽle vraagstuk. Over de eerste drie vraagstukken kon op een constructieve wijze gepraat worden en dat gaf hoop voor de toekomst.
Los daarvan was het noodzakelijk dat het financiŽle probleem werd opgelost. Na vele gesprekken en onderhandelingen is er in mei 2010 ondermeer met behulp van een externe adviseur een convenant opgesteld tussen de SZT en de SNZT. Hierin stonden afspraken hoe om te gaan met de financiŽle situatie en wat de vervolgstappen zouden zijn. Dit convenant werd door de SZT terzijde geschoven. Hiermee was de weg om een gezamenlijke oplossing voor de grote betalingsachterstand van de SZT te vinden afgesloten. Een rechter heeft uitspraak moeten doen over de hoogte van de vordering van de SNZT op de SZT. De vordering is geheel toegewezen. De SZT heeft vervolgens 2 maanden de tijd gehad om aan deze vordering te voldoen. Aangezien de vordering gaat over niet betaalde huur, rente, aflossing etc. en het feit dat de SZT ieder jaar opnieuw rapporteerde met een bescheiden winst, lag het in de lijn van verwachting dat deze bedragen gewoon betaald konden worden. Dit is echter niet gebeurd.
Door zowel de SNZT als de KNVvL is er lange tijd gezocht naar een oplossing waardoor de vliegers die bij de SZT vliegen niet gedupeerd zouden worden, de SZT gewoon kon blijven bestaan en zijn activiteiten voortzetten. Helaas heeft dat niet tot de gewenste oplossing geleid wat door de SNZT en de KNVvL betreurd wordt.
In overleg met de overige gebruikers van Terlet en de clubs op Deelen wordt er hard gewerkt aan een overgangssituatie zodat de vliegers van de SZT ook dit jaar kunnen blijven vliegen. Dit is een oplossing voor de zeer korte termijn. Daarna zal er over een meer structurele invulling nagedacht kunnen worden.

bron: KNVvL
Deel dit nieuws met:

Registreren
Beste bezoeker, pas na registratie krijg je volledige (lezen en schrijven) toegang tot het Zweefportaal forum. Bij ieder bezoek wordt een overzicht getoond van alle nieuwe forumberichten. Klik HIER om vandaag nog te registreren!!
Inloggen
Gebruikersnaam

WachtwoordNog geen lid?
Klik HIER om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag HIER om een nieuw wachtwoord.
Volg Zweefportaal ook op
Foto's The Gliding Bible
Website door:

Ben Hiemstra

Verwerkingstijd: 0.02 seconden