Verzekerings Certificaten 2017 (motor) zweefvliegtuigen
Geplaatst door webmaster op 01-09-2008 19:56
Aanvragen verzekeringscertificaten door zweefvliegclubs, privé personen en bedrijven (niet commercieel) 2017:

Eigenaren van zweefvliegtuigen (NL of buitenlands geregistreerd) én de zweefvliegclubs dienen sinds 2015 zelf jaarlijks de opgave te doen, via www.zweefportaal.nl/verzekering, om een nieuw verzekeringscertificaat te verkrijgen.

Wordt een zweefvliegtuig verkocht, verandering van adres, in- of uitschrijving in het Luchtvaartregister of wordt de vloot van een club uitgebreid, dan dient de (nieuwe) eigenaar c.q. club, zelf een nieuw of aangepast verzekeringscertificaat via www.zweefportaal.nl/verzekering aan te vragen.

Voor alle eigenaren en clubs geldt dat de aanvraag al in december 2016 via het digitale formulier ingediend kan worden. Toesturen van het verzekeringscertificaat zal in de maand januari 2017 gebeuren.

Hierbij nog enkele belangrijke aandachtspunten:
● Vraag het verzekeringscertificaten tijdig aan.
● Het luchtvaartuig bezit een geldige BvL & ARC.
● De eigenaar en piloten van het luchtvaartuig moeten lid zijn van de KNVvL.
● Check na ontvangst van het certificaat de juistheid van de gegevens.
● Bij onjuistheden, contact opnemen met secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl
● Het vliegen zonder WA verzekeringscertificaat is strafbaar in Europa (dure bekeuring)

Nieuw voor 2017 is een aanpassing in de polis voor de luchtvaartuigen die zijn onder-gebracht in bijvoorbeeld een (Besloten) Vennootschap of stichting van in Nederland gevestigde bedrijven, die niet zijn gelieerd aan een zweefvliegvereniging, vallen vanaf 2017 binnen de dekking van deze verzekering.

Zie hierna het desbetreffende artikel.

Tekst artikel 6, lid j.  Verzekerden van de WA polis van Driessen & Rappange:
‘In Nederland gevestigde bedrijven waarbij het Bewijs van Inschrijving van een (motor) zweefvliegtuig op naam van dat bedrijf staat, indien een of meerdere vliegers van het betreffende vliegtuig eigenaar zijn of er werkzaam zijn en mits het vliegtuig uitsluitend voor privé doeleinden wordt gebruikt en de vlieger(s) van het toestel lid is/zijn van de KNVvL afdeling Zweefvliegen. Elke vorm van commercieel gebruik van het vliegtuig is uitdrukkelijk uitgesloten.’

Klik HIER voor het digitaal aanvraagformulier.
28 november 2016