Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: Toekomstvisie Terlet

Geplaatst door webmaster op 24-12-2011 17:26
#1

Na het faillissement van één van de gebruikers van Terlet hebben zich meerdere partijen aangemeld om de vrijkomende plaats over te nemen. Alvorens met nieuwe partijen in zee te gaan heeft het bestuur van de Stichting “Nationaal zweefvliegcentrum Terlet” (SNZT) besloten om eerst een studie naar een mogelijke toekomstvisie voor Terlet uit te voeren. Aan een team van Terletgebruikers is daartoe gevraagd enkele scenario’s voor een dergelijke visie uit te werken en na te gaan op welke wijze nieuwe partijen daarin zouden kunnen participeren.

Deze studie heeft een rapport opgeleverd1 met drie alternatieve scenario’s welke zijn voorgelegd aan een commissie van advies waarin naast de op Terlet vliegende clubs ook de afdeling zweefvliegen en het hoofdbestuur van de KNVvL zitting hadden.

Op basis van het advies van deze commissie is gekozen voor een visie (scenario 3 uit het rapport) waarin samenwerking tussen de Terletclubs en flexibiliteit van het terreingebruik op doordeweekse dagen, voorop staan. Daartoe is naast de striphuur voor de weekenden voor de huidige gebruikers, het gebruiksrecht van Terlet geïntroduceerd voor de doordeweekse dagen en voor toekomstige nieuwe deelnemers.

Op korte termijn zal het contractoverleg worden gestart met de partijen die hebben aangegeven hun vleugels op Terlet te willen uitslaan. In de eerste fase zijn dit de verenigingen die zich richten op de zweefvliegsport. Op verzoek van het hoofdbestuur van de KNVvL zal in een latere fase en na evaluatie van het gekozen concept, worden nagegaan of andere luchtsporten (incidenteel) zijn in te passen in deze activiteiten.

De coördinatie van de doordeweekse activiteiten, de mogelijkheden van samenwerking en de zoektocht naar flexibiliteit zullen worden voorbereid door een operationeel platform Terlet (OPT).Dit platform rapporteert aan het SNZT bestuur. Voorstellen van het OPT voor veranderingen of voor nieuwe partijen welke consequenties kunnen hebben voor de andere partijen op Terlet, worden op bestuurlijk niveau besproken in het gebruikers platform Terlet (GPT). De Terletclubs zullen op korte termijn worden benaderd voor kandidaten om het operationele platform te bemensen.

Een belangrijk uitgangspunt is om naast het faciliteren van de activiteiten van de Terletclubs, Terlet ook weer aantrekkelijk te maken voor alle Nederlandse zweefvliegers. Dit geldt vooral voor de doordeweekse dagen. Initiatieven hiertoe zijn in voorbereiding en zullen in het begin van het nieuwe jaar aan de afdeling worden voorgelegd.


bijlagen:

- Toekomstvisie-Terlet-Eindrapportage-scenarios (met scenario 3)

- Structuurvoorstel.

bron: SNZT

Geplaatst door Otto Foelkel op 24-12-2011 22:18
#2

Uit de conclusies:
Scenario 3 levert daarbij optimalisatie van het terreingebruik maar kent ook de grootste finaciële onzekerheid. Met een waarborgsysteem als vangnet is dit risico goed beheersbaar.

Op welke wijze denkt men dit risico te beheersen?

Geplaatst door Sieb op 25-12-2011 13:57
#3

Otto Foelkel schreef:
Uit de conclusies:
Scenario 3 levert daarbij optimalisatie van het terreingebruik maar kent ook de grootste finaciële onzekerheid. Met een waarborgsysteem als vangnet is dit risico goed beheersbaar.

Op welke wijze denkt men dit risico te beheersen?


Met een waarborgsysteem als vangnet! :)

Geplaatst door Otto Foelkel op 25-12-2011 15:18
#4

Sieb schreef:
Met een waarborgsysteem als vangnet! :)

Een heel sterk net mag ik hopen, voordat er weer een haai tussendoor glipt!;)

Geplaatst door Dinant op 25-12-2011 16:49
#5

Waar is er meer informatie over De Horizon te vinden? En moeten andere clubs in NL voor een kamp op Terlet contact met de SNZT of een van de gevestigde clubs (GeZC/CCT/GAE) opnemen?

Geplaatst door Jan de Hulster op 25-12-2011 16:54
#6

Otto Foelkel schreef:
Sieb schreef:
Met een waarborgsysteem als vangnet! :)

Een heel sterk net mag ik hopen, voordat er weer een haai tussendoor glipt!;)Zou dit dat vangnet zijn?

Door de TMG club en de school is ingestemd met een mogelijk bijdrage van 1/3 van de striphuur (elke partij
ca. 6.000 euro). De rest (ca. 5.000 euro) dient te komen van bijdrage terletgebruik door zweefvliegend
Nederland
:D

en verhuur voor kampen en evenementen. (o.a. NK en VHZ)

Nou ik lees het wel weer.

Nu gaan we aan het kerstdiner beginnen qua voorbereiding.

Geplaatst door deZwever op 25-12-2011 22:15
#7

Al hoewel begrijpelijk vanuit het oogpunt van de zweefvlieger, wordt er maar summier aandacht besteed aan ontwikkeling van andere luchtsporten op Terlet. In de documenten wordt met geen woord gerept over de interesse die de afdeling zeilvliegen heeft getoond. Een gemiste kans daar deze vorm van luchtvaart zich uitstekend laat combineren met het zweefvliegen. Met name de sleepmogelijkheden met zeilvliegtuigen passen naadloos in een zweefvliegbedrijf.

Ik hoop dat de opstellers van de plannen bij nog te komen bijeenkomsten de wensen van andere luchtsporters opnieuw bereid zijn te overwegen.

Dirk Schaap
(zowel zweef als zeilvlieger)

Geplaatst door Jan van Maarseveen op 25-12-2011 23:53
#8

5000 Euro op te brengen door de rest van zweefvliegend NL is toch peanuts? Een dagje doordeweek (ddw) vliegen van Terlet mag best 50 Euro kosten (wat het denk ik ook moet kosten als je het commercieel begroot). Tuurlijk kan er vanaf sommige andere velden ddw gevlogen worden. Maar toch zijn er altijd van die dagen dat je het op je eigen veld niet georganiseerd krijgt en dan is Terlet het mooiste alternatief wat bestaat. Slechts 100 vliegers die een dagje Terlet kiezen als ovl vertrekpunt en het budget is rond. Te denken valt nog aan 5 of 10 startskaart wat dan minder kost. Echter, voor de vlieger die maar 1-3 dagen/jaar vanaf Terlet vliegt (zoals ik zal doen) is 50 Euro redelijk (dan wel inclusief een extra onderuitbaal startje). Ik heb het echt gemist in 2011!!!!!

Geplaatst door Jan de Hulster op 26-12-2011 09:56
#9

jan van maarseveen schreef:
5000 Euro op te brengen door de rest van zweefvliegend NL is toch peanuts? Een dagje doordeweek (ddw) vliegen van Terlet mag best 50 Euro kosten (wat het denk ik ook moet kosten als je het commercieel begroot). Tuurlijk kan er vanaf sommige andere velden ddw gevlogen worden. Maar toch zijn er altijd van die dagen dat je het op je eigen veld niet georganiseerd krijgt en dan is Terlet het mooiste alternatief wat bestaat. Slechts 100 vliegers die een dagje Terlet kiezen als ovl vertrekpunt en het budget is rond. Te denken valt nog aan 5 of 10 startskaart wat dan minder kost. Echter, voor de vlieger die maar 1-3 dagen/jaar vanaf Terlet vliegt (zoals ik zal doen) is 50 Euro redelijk (dan wel inclusief een extra onderuitbaal startje). Ik heb het echt gemist in 2011!!!!!Het gaat m.i om het principe.

Als je als SNZT Terlet begroot, dan moet het nu in 2012 kostendekkend zijn voor en door de daadwerkelijke gebruikers van Terlet. Op Terlet zijn ruw geschat ca. 500-700 gebruikers. Die moeten met z'n allen Terlet financieel op de been houden. De andere 3100 zweefvliegers die zelden of nooit op Terlet komen hoeven daar niet aan bij te betalen. Inderdaad is 5000 Euro peanuts , dat is per zweeefvlieger ca. 1.31 Euro. Maar voor die 500-700 man in feite al 10-7.14 Euro. Maar in 2013 blijkt het misschien wel 10.000 Euro te zijn en in 2014 misschien wel 15.000 Euro?

En komen die andere 3100 zweefvlieger er wel dan moeten ze gewoon een vastgestelt los kabel/sleep tarief betalen. Bv. lier 45 Euro sleep 65 Euro om maar wat te noemen. Willen ze niet dat hoge losse start tarief, dan kunnen ze een Terlet abbonnement nemen toch?

Kortom om de tekorten op de begroting van Terlet op te lossen : Dat zullen de daadwerkelijke gebruikers van Terlet dienen op te hoesten.

En niet via een omweg via de KNVvL (zweef) contributie. (Of het nu 1 Euro is of 50 Euro)

Immers ter vergelijk, waarom Terlet wel financieel steunen en bv. Salland, Soesterberg en Malden, etc. dan niet.?

Geplaatst door Jan van Maarseveen op 26-12-2011 11:23
#10

Jan, ik heb het (juist) niet over iedereen. Ik bedoel de zweefvliegers die vliegen bij een niet-Terlet club en die incidenteel Terlet als ddw ovl vertrekpunt kiezen.

Geplaatst door Sieb op 26-12-2011 13:00
#11

Jan de H,

Lees nu eerst de stukken eens grondig door voor je begint te roepen. Er staat nergens dat de KNVvL of zweefvliegend NL de exploitatie van SNZT of de Terletclubs dient te subsidieren. Alle scenario's zjn gebaseerd op eigen broek ophouden......je hele verhaal snijdt dus geen hout.

Prima uitgedachte scenario's verder waar je zelfs als niet-Terlet vlieger toch nog faciliteiten door de week kan afnemen!

Dan nog even om misverstanden te voorkomen: Op Soesterberg kan onder voorwaarden door de weeks worden gevlogen maar, dit in tegenstelling tot Malden en Salland ,alleen door eigen leden (want anders wordt de druk op de natuur in de EHS waar we in liggen te hoog...).

Gewijzigd door Sieb op 26-12-2011 13:02

Geplaatst door Jan de Hulster op 26-12-2011 13:08
#12

Sieb schreef:
Jan de H,

Lees nu eerst de stukken eens grondig door voor je begint te roepen. Er staat nergens dat de KNVvL of zweefvliegend NL de exploitatie van SNZT of de Terletclubs dient te subsidieren. Alle scenario's zjn gebaseerd op eigen broek ophouden......je hele verhaal snijdt dus geen hout.

Prima uitgedachte scenario's verder waar je zelfs als niet-Terlet vlieger toch nog faciliteiten door de week kan afnemen!

Dan nog even om misverstanden te voorkomen: Op Soesterberg kan onder voorwaarden door de weeks worden gevlogen maar, dit in tegenstelling tot Malden en Salland ,alleen door eigen leden (want anders wordt de druk op de natuur in de EHS waar we in liggen te hoog...).deze passage was wat vaag uit het stuk:

Door de TMG club en de school is ingestemd met een mogelijk bijdrage van 1/3 van de striphuur (elke partij ca. 6.000 euro). De rest (ca. 5.000 euro) dient te komen van bijdrage terletgebruik door zweefvliegend Nederland

Maar goed als Terlet letterlijk zijn eigen broek gaat ophouden van af NU, zoals jij stelt.
(Dus geen enkele subsidies vanuit de KNVvL (-dus gefinancieerd door KNVvL leden- ) richting Terlet, dan is het prima toch?

prettige feestdagen.

Gewijzigd door Jan de Hulster op 27-12-2011 11:48

Geplaatst door Bas Seijffert op 27-12-2011 10:54
#13

In de eindrapportage ” Toekomstvisie Terlet” zie ik in bijlage 10 dat scenario 1 meer plusjes telt dan scenario 3. Bovendien zie ik bij de randvoorwaarden voor scenario 3 een “-/+” staan bij de financiële onderbouwing.
Toch wordt er gekozen voor scenario 3. Hebben we dan niets geleerd in de afgelopen 10 jaar?
De min/plus (-/+) bij de financiële onderbouwing kan een ++ worden als duidelijk wordt wat “Een waarborgsysteem als vangnet” inhoudt.
Kan iemand mij meer vertellen over dit “waarborgsysteem”?
Als het een goed systeem is dan zie ook ik meer plusjes in scenario 3 dan in 1.
Grt. Bas

Geplaatst door Bas Seijffert op 27-12-2011 15:24
#14

Kennelijk heeft niemand een gepast antwoord op mijn vraag. Dat verontrust mij.:stress

Geplaatst door Alex v d Zouw op 27-12-2011 15:56
#15

quote- Met deze keuze is nu ook het vervolgtraject bepaald en kan met de kandidaten invulling gegeven worden aan de verdere voorbereidingen voor het komende operationele jaar, waarbij we er naar streven de contracten met deze clubs voor eind januari gereed te hebben. -end quote

Wachten tot eind januari dus. Dan is de complete invulling rond en zijn de afspraken duidelijk.

Geplaatst door Jan de Hulster op 27-12-2011 16:05
#16

Bas Seijffert schreef:
Kennelijk heeft niemand een gepast antwoord op mijn vraag. Dat verontrust mij.:stressIk vrees - mijn voorzichtige interpretatie/inschatting- dat het waarborgsysteem er op neer komt dat de KNVvL in zijn geheel (Nu 15.000 leden) , of de afdeling zweefvliegen met ca. 3800 man weer gaan mee betalen.

Het feit dat alleen al er een link is (gebleven) tussen de KNVvL en SNZT geeft te denken.
Het lijkt een beetje een oplossing /vangnet a la de banken crisus en de Euro crisus.

Maar Bas, jij bent toch tot voor kort(?) secretaris van de SNZT geweest?

Vanwaar deze onverwachte critische opmerkingen?

Nou ik lees het wel weer.

Geplaatst door Otto Foelkel op 27-12-2011 16:38
#17

Jan de Hulster schreef:
Maar Bas, jij bent toch tot voor kort(?) secretaris van de SNZT geweest?

Vanwaar deze onverwachte critische opmerkingen?

Bas loopt uit de pas en volgens Jan geeft dat geen pas.;)

Geplaatst door Jan de Hulster op 27-12-2011 19:17
#18

Otto Foelkel schreef:
Jan de Hulster schreef:
Maar Bas, jij bent toch tot voor kort(?) secretaris van de SNZT geweest?

Vanwaar deze onverwachte critische opmerkingen?

Bas loopt uit de pas en volgens Jan geeft dat geen pas.;)Nou Otto ik vind het niet erg dat Bas dit opmerkt.

Wat erger is, zo lijkt mij, is dat we anders over ca. 7-10 jaar deze financiele discussie over Terlet weer gaan voeren....

Maar misschien heb ik het mis.

jan.

Geplaatst door lonneke op 27-12-2011 19:44
#19

dit is een andere Bas...

Geplaatst door Bas Seijffert op 27-12-2011 20:00
#20

lonneke schreef:
dit is een andere Bas...

Ik ben de Bas die netjes zijn achternaam vermeld.
Geen secretaris van de SNZT geweest dus.
Grt. Bas.

Geplaatst door Jan de Hulster op 27-12-2011 20:22
#21

Bas Seijffert schreef:
lonneke schreef:
dit is een andere Bas...

Ik ben de Bas die netjes zijn achternaam vermeld.
Geen secretaris van de SNZT geweest dus.
Grt. Bas.


Bedankt Bas S. voor de toelichting, dat krijg je met die nick names, :D,

Je bent dus de Bas van de commissie sportzaken van jaren terug?

Gewijzigd door Jan de Hulster op 28-12-2011 05:17

Geplaatst door Sieb op 27-12-2011 22:33
#22

Bas Seijffert schreef:
Kennelijk heeft niemand een gepast antwoord op mijn vraag. Dat verontrust mij.:stress


Als lid van de Gelderse kan je dat antwoord toch intern wel krijgen?

Geplaatst door Bas Seijffert op 28-12-2011 00:55
#23

Sieb schreef:
Bas Seijffert schreef:
Kennelijk heeft niemand een gepast antwoord op mijn vraag. Dat verontrust mij.:stress

Als lid van de Gelderse kan je dat antwoord toch intern wel krijgen?

Misschien wel. Zal het eens proberen. Als het antwoord er al is, zou het handig zijn dat op dit forum te lezen.
Grt. Bas

Geplaatst door Ruud Holswilder op 29-12-2011 12:55
#24

Ik vind het jammer dat er zoveel partijen betrokken zijn bij het overleg.
Allemaal hebben ze hun eigen specifieke wensen waarmee rekening moet worden gehouden en dat maakt het er niet eenvoudiger op.

Tevens vind ik het opvallend dat ook een vliegschool in oprichting een plaats aan de onderhandelingstafel heeft gekregen. Ik vraag mij af hoe deze vliegschool kostendekkend kan draaien als je een kist, een lier en strip moet huren, plus ook nog eens onkostenvergoedingen betaalt aan de vrijwilligers die het bedrijf runnen.
Hier dreigt ook een flinke verwatering op te treden als je in ogenschouw neemt dat de GeZC volgend jaar eveneens weekcursussen aanbiedt.

Hieronder nog even de wensen van de vliegschool i.o. zoals opgenomen in het document Toekomstvisie-Terlet-Eindrapportage-scenarios (met scenario 3):
Wensen Vliegschool de Horizon
(Uitgebreider ondernemingsplan en doelstellingen zijn beschikbaar)
- We willen de mogelijkheid bieden om door de week te kunnen zweefvliegen - We willen dit bereiken door een vliegschool te starten
- Dit betekend dat we zowel les geven als introducés vliegen - Ter bevordering van het zweefvliegen in het algemeen
Essentieel voor het bereiken van ons doel:
* Het huren van:
- Een strip
- Het huren van een tweezitter
- Het huren van een lier
* Personele bezetting op de strip:
- Een allround vlieginstructeur (eigen beheer) - Een lierman
- 2 Terrein-mensen


Wat wordt er eigenlijk bedoeld met een "allround vlieginstructeur (eigen beheer)" ? :|
Heeft die vliegschool ook al de erkenning van de KNVvL, zodat ze ook kan opleiden voor het GPL?

Gewijzigd door Ruud Holswilder op 29-12-2011 15:22

Geplaatst door kloppertjes op 29-12-2011 17:05
#25

Ik denk toch dat het beter zou zijn als het lierbedrijf niet weer in het beheer komt van de vliegschool. Mocht de school om de een of andere reden dan toch failliet gaan is niet gelijk weer alle startcapaciteit weg.

Geplaatst door Ruud Holswilder op 29-12-2011 18:23
#26

Kloppertjes schreef:
Ik denk toch dat het beter zou zijn als het lierbedrijf niet weer in het beheer komt van de vliegschool. Mocht de school om de een of andere reden dan toch failliet gaan is niet gelijk weer alle startcapaciteit weg.

Ik denk dat je dit iets te veel opklopt en verder klopt je bewering niet, Kloppertjes ;)
De overige Terletse clubs (met de GeZC voorop) hebben wel degelijk de startcapaciteit op Terlet kunnen waarborgen toen de SZT omviel.

Vliegschool "de Horizon" in oprichting heeft nog helemaal niks tastbaars.
Deze vliegschool i.o. (met allround vlieginstructeur) heeft slechts een ondernemingsplan en doelstellingen ingediend bij de SNZT en heeft hiermee blijkbaar een plek aan de onderhandelingstafel gekregen...

Geplaatst door Jan de Hulster op 29-12-2011 20:22
#27

Bas Seijffert schreef:
Sieb schreef:
Bas Seijffert schreef:
Kennelijk heeft niemand een gepast antwoord op mijn vraag. Dat verontrust mij.:stress

Als lid van de Gelderse kan je dat antwoord toch intern wel krijgen?

Misschien wel. Zal het eens proberen. Als het antwoord er al is, zou het handig zijn dat op dit forum te lezen.
Grt. Basweet je het al?

Geplaatst door Bas Seijffert op 29-12-2011 23:13
#28

Ja.
Nog even wachten tot eind januari.
Grt. Bas

Gewijzigd door Bas Seijffert op 29-12-2011 23:14