Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: Toekomstvisie Terlet

Geplaatst door webmaster op 24-12-2011 17:26
#1

Na het faillissement van één van de gebruikers van Terlet hebben zich meerdere partijen aangemeld om de vrijkomende plaats over te nemen. Alvorens met nieuwe partijen in zee te gaan heeft het bestuur van de Stichting “Nationaal zweefvliegcentrum Terlet” (SNZT) besloten om eerst een studie naar een mogelijke toekomstvisie voor Terlet uit te voeren. Aan een team van Terletgebruikers is daartoe gevraagd enkele scenario’s voor een dergelijke visie uit te werken en na te gaan op welke wijze nieuwe partijen daarin zouden kunnen participeren.

Deze studie heeft een rapport opgeleverd1 met drie alternatieve scenario’s welke zijn voorgelegd aan een commissie van advies waarin naast de op Terlet vliegende clubs ook de afdeling zweefvliegen en het hoofdbestuur van de KNVvL zitting hadden.

Op basis van het advies van deze commissie is gekozen voor een visie (scenario 3 uit het rapport) waarin samenwerking tussen de Terletclubs en flexibiliteit van het terreingebruik op doordeweekse dagen, voorop staan. Daartoe is naast de striphuur voor de weekenden voor de huidige gebruikers, het gebruiksrecht van Terlet geïntroduceerd voor de doordeweekse dagen en voor toekomstige nieuwe deelnemers.

Op korte termijn zal het contractoverleg worden gestart met de partijen die hebben aangegeven hun vleugels op Terlet te willen uitslaan. In de eerste fase zijn dit de verenigingen die zich richten op de zweefvliegsport. Op verzoek van het hoofdbestuur van de KNVvL zal in een latere fase en na evaluatie van het gekozen concept, worden nagegaan of andere luchtsporten (incidenteel) zijn in te passen in deze activiteiten.

De coördinatie van de doordeweekse activiteiten, de mogelijkheden van samenwerking en de zoektocht naar flexibiliteit zullen worden voorbereid door een operationeel platform Terlet (OPT).Dit platform rapporteert aan het SNZT bestuur. Voorstellen van het OPT voor veranderingen of voor nieuwe partijen welke consequenties kunnen hebben voor de andere partijen op Terlet, worden op bestuurlijk niveau besproken in het gebruikers platform Terlet (GPT). De Terletclubs zullen op korte termijn worden benaderd voor kandidaten om het operationele platform te bemensen.

Een belangrijk uitgangspunt is om naast het faciliteren van de activiteiten van de Terletclubs, Terlet ook weer aantrekkelijk te maken voor alle Nederlandse zweefvliegers. Dit geldt vooral voor de doordeweekse dagen. Initiatieven hiertoe zijn in voorbereiding en zullen in het begin van het nieuwe jaar aan de afdeling worden voorgelegd.


bijlagen:

- Toekomstvisie-Terlet-Eindrapportage-scenarios (met scenario 3)

- Structuurvoorstel.

bron: SNZT