Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: Commissie sportzaken KNVvL trekt zweefvliegrecord in.

Geplaatst door webmaster op 14-01-2016 16:57
#80

Vordering erkenning recordvlucht afgewezen

De Arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft op 13 januari 2016 uitspraak gedaan in een geschil tussen J. Ritsma en de Commissie Sportzaken Zweefvliegen van de KNVvL (CSZ).

Op 3 januari 2014 heeft Ritsma in Zuid-Afrika een snelheidsvlucht over een driehoek met een afstand van ongeveer 100 kilometer uitgevoerd. Na de eerste ronding heeft Ritsma zonder tussenlanding een nieuwe ronding ingezet nadat hij deze tweede recordpoging opnieuw in zijn beide Cambridge ‘flightloggers’ had gedeclareerd en werden de eerdere declaratietijden overschreven. Kort na de bewuste recordpogingen heeft Ritsma bij de CSZ een aanvraag voor de toekenning als recordvlucht met vermelding in de lijst van Nederlandse records ingediend.

De CSZ heeft de recordaanvraag afgewezen vanwege de reden dat de recordaanvraag van Ritsma niet voldoet aan de nationaal en internationaal aanvaarde eis dat een snelheidsrecord met een zweefvliegtuig alleen als record kan worden aangemerkt, indien de vlieger de recordpoging vóór de vlucht als zelf gestelde opdracht heeft ‘gedeclareerd’ in het geheugen van een IGC-goedgekeurde vluchtrecorder. Daar is aan toegevoegd dat alleen de als laatste vóór de start ingevoerde declaratie geldig is. In de onderhavige arbitrageprocedure heeft Ritsma gevorderd dat de KNVvL zijn op 3 januari 2014 in Zuid-Afrika uitgevoerde recordvlucht alsnog erkent. De arbitragecommissie van het ISR heeft, oordelend naar billijkheid en rekening houdend met de gebruiken in de sportwereld, het verzoek van Ritsma afgewezen.

De KNVvL zal zich verder onthouden van inhoudelijk commentaar.


Lees het vonnis

bron: KNVvL