Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: Vliegroutes naar Lelystad Airport

Geplaatst door NicoB op 26-09-2017 19:00
#82

Nog niks geleerd! :o

Zie:
http://www.omroep...-van-niets
en
https://www.rtlni...ad-airport

Uit de Kamerbrief van 19 september 2017:

Als laatste ga ik in op enkele overige vragen, die de leden van de VVD fractie mij
hebben gesteld. En van deze vragen heeft betrekking op het vooralsnog
conditioneel uitgevoerd zijn van de routes van en naar luchtruimsector 3, zoals
gemeld in de brief van LVNL aan mij van 14 juni jl.. Het conditioneel uitvoeren van
een route betekent dat deze niet continu beschikbaar is vanwege in dit geval de
noodzakelijke beschikbaarheid van specifieke defensiegebieden en de beperkt
beschikbare capaciteit van het militaire luchtruim rond Eindhoven. In mijn brief
van 12 september jl. heb ik al gemeld, dat voor de uitgaande route naar sector 3
een nieuwe route is gevonden, die ten zuiden van Apeldoorn op tenminste 9000
voet (2,7 kilometer) afbuigt richting sector 3. Deze route is permanent
beschikbaar. Wel geldt hiervoor dat sector 3 nu al een zwaar belaste sector is.
LVNL en CLSK hebben mij zeer recent gemeld, dat ook voor het inkomend verkeer
vanuit sector 3 een alternatief is gevonden, dat evenmin nog langer conditioneel
is. Deze route is naar het noorden opgeschoven en loopt nu grotendeels gelijk met
de aangepaste uitgaande route naar sector 3, maar dan op een hoger vliegniveau
(ongeveer 3 kilometer). Het niet langer conditioneel zijn van de routes van en
naar sector 3 versterkt de aantrekkelijkheid van de routes richting
luchtvaartmaatschappijen. Ik ben dan ook voornemens om deze aangepaste route
op te nemen in het routeontwerp dat komende maand ter consultatie voorgelegd
wordt.

Gewijzigd door NicoB op 26-09-2017 19:33