Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: ZC Ameland: teleurgesteld over uitspraak rechtbank

Geplaatst door Jan Ritsma op 01-10-2017 09:55
#10

Sieb schreef:
Jan Ritsma schreef:
Sieb schreef:
Jan Ritsma schreef:
De Gemeente Ameland kan natuurlijk best de zweefvliegclub aansprakelijk stellen als de zonnepanelen verwoest worden door een kabel. De vraag blijft, of de ZC ook echt aansprakelijk is. Die rechtszaak zal de Gemeente eerst nog moeten zien te winnen. Omdat de schade gedekt wordt door de WA verzekering van de KNVvL zal die rechtszaak door de verzekering, gevoerd worden.

Gewoon gaan lieren en kijken wat er gebeurt.


Vrees dat niet wordt voldaan aan artikel 30 lid 1 onderdeel c van de RVGLT. Je denkt toch zeker niet dat de WA verzekering dekking biedt als je bewust de wet overtreedt?


Nee, dat zal wel in de polis staan.
De RVGTL heb ik even niet bij de hand, maar als je gewoon doet wat je vroeger ook deed, en de Gemeente beweert dat er geen gevaar voor de vliegerij is, dan kan je stellen dat je als zweefvliegclub daar op moet kunnen vertrouwen.
Bovendien ligt de bewijslast, als er sprake van schade is, bij de Gemeente.

Waarom overtreed je doelbewust de wet als je op Ameland gaat lieren?
Als dat zo is dan bedient de Gemeente zich van een juridisch trucje om de zweefvliegerij te verbieden. Dat geeft juridische handvatten. Verder het is natuurlijk niet slim geweest om op de goede wil van de milieumaffia te vertrouwen..


Als je er geen verstand van hebt moet je hier geen zaken gaan roepen die onjuist zijn. Het zonnepark ligt op 80 meter afstand en parallel aan de zweefstrip. Bij noordelijke windrichtingen tussen 270 en 090 is er een reŽle kans dat de kabel bij breuk over het zonnepark valt. Als dat niet zo zou zijn zou ZC Ameland toch ook geen proces hebben aangespannen?

De juridische begaafdheid van de ZC Ameland, zie ik niet als norm waarop zulke voorbarige conclusies kunnen worden getrokken.
Sieb schreef:
Daarmee geven ze zelf aan dat er een reeel risico is dat de kabel er overheen kan vallen. Kan je nu wat moeilijk gaan roepen dat het niet zo is. Er is dus geen dekking via de verzekering en daarmee ook geen geen mogelijkheid om via de verzekeraar het proces te voeren.

Ik mag er dan wel geen verstand van hebben, maar enkele wa-zaken heb ik tot nu toe succesvol afgesloten. Het is onzin om te beweren dat je iets niet zou kunnen verzekeren als er een reeel risico bestaat. Als jij in de auto gaat zitten neem je een reeel risico een ongeluk te veroorzaken. Toch ben je WA verzekerd (hoop ik). bovendien is het niet nodig om je te verzekeren als er geen reeel risico zou bestaan.
Toon jij nu eerst eens aan dat je de wet overtreedt, door op Ameland te gaan lieren.

Sieb schreef:
Verder heeft dit niets met milieumaffia te maken
natuurlijk wel. Die politieke gedrevenheid om veel te dure energie op te wekken terwijl veel goedkopere voor handen is, komt nergens anders vandaan.
Sieb schreef:maar alles met
1. Een onbetrouwbare gemeente die mondeling toezeggingen doet en die niet nakomt;

Mondelinge toezeggingen zijn ook bindend. Bewijs is lastig, maar als je getuigen hebt, notulen, of misschien zelfs een Email dan is het afdwingbaar.
Sieb schreef:
2. Het gegeven dat de zweefclub , helaas, op basis van die toezeggingen geen gebruik heeft gemaakt van de wettelijke bezwaarmogelijkheden die bij een bestemmingsplan wijziging aan de orde zijn.

Ze zijn juridisch dus wat naif. Wie vertrouwt er een politicus? Geschikt liegen is voor die lieden een kwalireit waar ze echt niet buiten kunnen.

Nogmaals: of het vliegveld is voor de ZC juridisch niet meer bruikbaar. In dat geval is het een trucje van de gemeente om het zweefvliegen op Ameland te verbieden.
Of:
Er kan gevlogen worden en dan is de ZC verzekerd.

Gewijzigd door Jan Ritsma op 01-10-2017 10:09