Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: ZC Ameland: teleurgesteld over uitspraak rechtbank

Geplaatst door Sieb op 01-10-2017 13:54
#15

Jan Ritsma schreef:
Sieb schreef:

En omdat jij het altijd allemaal zo goed weet en nooit je ongelijk eens kan toegeven betaal jij natuurlijk alles aan ZC Ameland als ze doen wat jij voorstelt en het toch niet klopt....

De claim wordt niet afgewezen omdat de gemeente doelbewust een extra risico heeft genomen ( die hebben immers volstrekt legaal en correct een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd zoals bekrachtigd door de rechter) maar omdat de club zelf doelbewust een risico heeft genomen om te lieren , met verkeerde windrichting, waarbij de kabel bij een breuk schade kan toebrengen aan de panelen. En dat mag niet volgens de RVGLT. De club zal de schade dus zelf moeten vergoeden en als ze dat niet doen dan zal de gemeente een proces gaan voeren en de uitkomst zal zijn dat de club moet betalen. Temeer omdat ook al duidelijk is uit het net gevoerde proces dat de gemeente niets te verwijten valt.

wat ik wel erg vind is dat er kennelijk met de Amelandse gemeente iets niet goed zit als het gaat om toezeggingen doen die niet worden nagekomen als puntje bij paaltje komt. Onbetrouwbaarheid dus van de overheid ( whats new)


Beste Sieb,
Misschien herinner je nog een voorval in Duitsland, waar een lierkabel over een hoogspanningskabel terecht kwam. Transformatorhuisje ontploft, fabriek lam gelegd, miljoenen schade. Lag die kabel nog binnen de veiligheidszone?
Heeft de verzekering betaald? Ja dus. Is het verhaald op de ZC? Nee dus.

Maar, als jij het beter weet, dan adviseer jij de ZC zich zelf op te heffen. Weg van de minste weerstand en de veiligste. Ik geef hier slechts een mogelijkheid die wellicht de moeite van het overwegen waard is.


Beste Jan,
1. Ik probeer uit te leggen dat jouw mogelijkheid vanuit verzekeringstechnisch oogpunt geen oplossing biedt ( en ik zit nu eenmaal in die tak van sport..) Take it or leave it.
2. Ik adviseer niet en al helemaal niet dat de ZC zichzelf moet opheffen (typisch weer een Jan Ritsma insinuatie die je als feit probeert voor te stellen).
3. Het voorval in Duitsland is typisch een voorval wat waarvoor onze collectieve WA wel dekking biedt en jouw vergelijking gaat volkomen mank op dit punt.
4. RVGLT artikel:
"het opstijgen of doen opstijgen van een zweefvliegtuig door middel van een lier vindt alleen plaats indien de vallende lierkabel niet buiten de grens van de luchthaven of de veiligheidstrook, bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel b, kan vallen en geen letsel aan personen of schade aan zaken zal kunnen veroorzaken"

Het is evident dat het hier gaat om vallen bij het reguliere opstijgen waarbij normaal wordt ontkoppeld of er een kabelbreuk plaatsvindt. In het geval Duitsland kon er niet ontkoppeld worden, moest de kabel gekapt worden en vloog de kist met een paar honderd meter staalkabel over de hoogspanningsleiding. Heeft niets met veiligheidszones te maken maar wel alles met een onzeker voorval dat kan voorkomen. Als je met behoorlijke zekerheid ( noordenwind) en reŽle kans op toebrengen van schade bij ontkoppelen of kabelbreuk toch gaat lieren is dat echt wat anders.
Op Ameland ligt het zonnepark op het luchthaventerrein en op de grens van de veiligheidszone die voor het zweefvliegen geldt voor zover ik heb begrepen. Je mag dus wel lieren ( bij zuidenwind zal er geen kabel op vallen) maar moet je wel altijd afvragen of er bij het opstijgen kabel op kan vallen. Nu zijn het zonnepanelen maar het kunnen ook personen zijn.

Je zal dus als club ( geldt voor iedere club die liert) dus zelf de juiste maatregelen moeten nemen als je weet dat er een meer dan normale kans is op schade. Dus bijvoorbeeld voldoende opsturen, lierman gas laten terugnemen als dat niet gebeurd, en bij bepaalde windomstandigheden ( sterkte en of ricthting) niet lieren ( op Soesterberg met een museum naast ons en harde westenwind ook een aandachtspunt maar daar zit altijd nog 150 meter tussen lier en museumterrein), overstappen of dyneema en zo weinig mogelijk ijzer in je voorloopstuk, etc.

Wellicht dat ZC Ameland de lierbaan nog 70 meter kan opschuiven naar het Noorden ( zal wel weer problemen geven met para's en taxiŽnde kisten naar de motorbaan ) zodat er 150 mtr separatie ontstaat.