Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: ZC Ameland: teleurgesteld over uitspraak rechtbank

Geplaatst door Sieb op 01-10-2017 15:08
#17

Jan Ritsma schreef:
Beste Sieb,
Het gaat zoals ik in posting 12 heb omschreven. Een WA verzekering keert uit als de verzekerde aansprakelijk is.Iemand is slechts aansprakelijk als hij die schade inderdaad heeft toegebracht en hem dat te verwijten is.
Stel, dat jij vlak voor een bocht gaat inhalen. Dat mag niet. Vervolgens knal je op een tegenligger. Betaalt de WA verzekering dan niet. Zou een mooie boel worden. Je bent pas eerst aansprakelijk als jou iets te verwijten valt. Als jou niets te verwijten valt, dan ben je niet aansprakelijk en betaalt de verzekering de tegenpartij niet, Alleen bij opzet of grove nalatigheid zal de verzekering proberen de schade op de verzekerde te verhalen. Van opzet is hier sowieso geen sprake en van grove nalatigheid in mijn opinie ook niet.

Een voorbeeld:
Bij mij in de tuin stond een boom. Toen ik in Australie aan het zweefvliegen was, waaide die om en verpletterde het duivenhok van mijn buurman. De buurman stelde mij aansprakelijk en ik stuurde de brief door naar mijn WA verzekering. Die betaalde de buurman niet, omdat dit een normaal risico was en ik daarvoor niet aansprakelijk was, ook al was het mijn boom.

De boom was echter rot en de buurman had mij voor die tijd al eens daar op gewezen. Toen was er sprake van nalatigheid en de verzekering betaalde de buurman. De verzekering stelde mij echter nooit aansprakelijk omdat ik grove schuld of opzet had vertoond.

Het ligt hier echt niet van tevoren vast dat de ZC aansprakelijk is en evenmin, als dat wel zo is, dat de WA-verzekering na afloop de schade kan of gaat verhalen op de ZC. Het is uiterst moeilijk om aan te tonen dat de ZC onder bepaalde weersomstandigheden een onaanvaardbaar risico zou hebben genomen.


Beste Jan,

Het gaat niet om de aansprakelijkheid zelf maar of de verzekering die aansprakelijkheid dekt.
vergelijk nooit een auto aansprakelijkheidsverzekering (WAM) met andere vormen want daar gelden andere wettelijk verplichte uitkeringsgronden en verhaalsrecht.
Bij de collectieve WA kan de verzekeraar zich beroepen op de voorwaarde dat de aansprakelijkheid niet onder de dekking valt omdat niet in overeenstemming met de wet (RVGLT) is gehandeld. Er valt dus niets te verhalen want ze keren ook niets uit.... (omdat je geen dekking hebt). Je kan natuurlijk dan een rechtszaak aanspannen tegen de verzekeraar om je gelijk te krijgen en dan zal jij (en niet de verzekeraar) moeten aantonen dan je geen onaanvaardbaar risico hebt genomen. Met alle argumenten op tafel en papier die er in de bovenstaande zaak van ZC vs Gemeente zijn gebruikt vrees ik dat e.e.a. snel ontkracht zal worden.

Tot slot: ik hou er nu maar mee op want jij blijft maar doorgaan. Wellicht kan jij beter de ZC gaan adviseren en bijstaan en een proefproces uitlokken om je eigenwijze gelijk te halen.