Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: Uitbreiding 18 meter klasse voor het vliegen van NL-records.

Geplaatst door Bas Seijffert op 04-03-2018 15:54
#8

De Commissie Sportzaken Zweefvliegen (CSZ) ziet af van het voornemen om een reglementsaanpassing in de 18-meter klasse voor te leggen aan het Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ).
Er waren slechts twee positieve en twee negatieve reacties op bovenstaand voorstel. Dit is te weinig om een afwijking van de Sporting Code (SC3) en huidige Nederlandse recordreglementen te rechtvaardigen.

Namens de CSZ

Bas Seijffert