Menselijke Factoren wordt verplicht theorie vak GPL per 1 januari 2009
Geplaatst door webmaster op 29-10-2008 13:13
Vanaf 1-1-2009 is het vak “menselijke factoren” (MF) voor GPL verplicht. Het vak MF zal schriftelijk en zo nodig ook mondeling moeten plaatsvinden conform de regels zoals die ook voor de andere vakken gelden.

Overgangsregeling: Kandidaten die tijdens hun praktijkexamen minimaal één geldig GPL-certificaat van vóór 1-1-2009 kunnen overleggen, hoeven het certificaat “menselijke factoren” niet te hebben onder de huidige regelgeving.

Klik op "Lees meer" voor de verplichte leerstof.


Uitgebreid nieuws
Vanaf 1-1-2009 is het vak “menselijke factoren” (MF) voor GPL verplicht. Het vak MF zal schriftelijk en zo nodig ook mondeling moeten plaatsvinden conform de regels zoals die ook voor de andere vakken gelden.

Overgangsregeling: Kandidaten die tijdens hun praktijkexamen minimaal één geldig GPL-certificaat van vóór 1-1-2009 kunnen overleggen, hoeven het certificaat “menselijke factoren” niet te hebben onder de huidige regelgeving.
  1. Inleiding
  2. Pilot error
  3. CRM
  4. Organisatorische factoren
  5. Ergonomie
  6. Medisch
  7. Leerdoelen (definitief)
De delen van bovenstaande stof die verplicht gelden voor GPL:
(Wat er niet bij staat is dus niet voor GPL verplicht)

Pilot error:
CRM:
Organisatie factoren:
Ergonomie:
Medisch:

Hoofdstukken: