Theorieboek Zweefvliegen pdf-versie
Geplaatst door webmaster op 10-11-2008 17:21
Het Theorieboek Zweefvliegen is al enige tijd uitverkocht. Voor de komende GPL examens is het advies om gebruik te maken van onderstaande digitale kopien per vak. (pdf bestanden) In de maand december wordt ook het vak meteo nog digitaal beschikbaar gesteld.


bron: http://zweefvliegopleiding.nl


(klik op "Lees meer" voor de GPL kenniseisen)

Uitgebreid nieuws
Het Theorieboek Zweefvliegen is al enige tijd uitverkocht. Voor de komende GPL examens is het advies om gebruik te maken van onderstaande digitale kopien per vak. (pdf bestanden) In de maand december wordt ook het vak meteo nog digitaal beschikbaar gesteld.


bron: http://zweefvliegopleiding.nlKENNISEISEN voor het GPL THEORIE EXAMEN.
(laatste update 12 december 2008Uit het boek Theorie van het Zweefvliegen (herziene druk) dient men voor het GPL alleen de stof te beheersen die NIET voorzien is van een verticale streep. De stof waar een verticale streep voor staat behoort tot de stof voor het theorie GPL-VO examen. (=Instructeursexamen)


1 VOORSCHRIFTEN:
NB: Nederlandse luchtvaartvoorschriften zijn onderhevig aan frequente veranderingen. Daarom moet onderstaande opsomming als een leidraad worden gezien. Op de examendatum gelden altijd de meest recente voorschriften.

Elke GPL-houder wordt geacht de wet te kennen. Op het GPL-theorie-examen zullen vrijwel uitsluitend vragen gesteld worden uit onderstaande omschreven stof voor het vak Voorschriften.

Toelichting over veranderingen / wijzigingen / laatste correcties per december 2008 (pdf)

Voorschriften oktober 2008 deel I (Regelgeving voor luchtvaartuigen en bestuurders daarvan)

Voorschriften oktober 2008 deel II & III (Regelgeving voor het vliegen in het nederlandse luchtruim & oefenvragen voor het examen voorschriften)

-Uit het KEI Examenreglement Zweefvliegbewijs, de onderstaande artikelen:

-Bijlage 2a bij het Examenreglement Zweefvliegbewijs.
Punt 2 betreffende: “een goedgekeurde serie van 5
doellandingen***”
Ad 2 Ervaring
+
-Bijlage 2a bij het Examenreglement Zweefvliegbewijs
Punt 3
Ad 3a. Bedrevenheid.


-Uit het KEI Reglement Afgifte Zweefvliegbewijs(GPL):
-art. 8 punt 8.7 Geldigheids duur GPL
-art. 9 eisen verlenging zweefvliegbewijs, geheel.
-art. 13.3, Procedure uitbreiding Zweefvliegbewijs
-art. 18, Medische Keuring, 18.1/ 18.2/ 18.8

- Klik HIER voor een samenvatting van de KEI reglementen

Aangevuld met de volgende 3 onderdelen:

-http://www.ais-netherlands.nl
(AIS publications, I agree, next, dan VFG-pakket of AIC-B)

NB: De VFG Nederland wordt per 15 januari 2009 opgeheven.
Vanaf die datum is de luchtvaartinformatie in de VFG Nederland niet langer geldig en moet de VFG-gids Nederland worden vernietigd.

De luchtvaartinformatie voor VFR-vluchten blijft beschikbaar in de AIP Netherlands (Integrated Package).

Integrated Package (IFR/VFR, English)
Het wordt geadviseerd voor opleiders/examenkandidaten GPL hiermee rekening te houden. Het zal nl. enige tijd duren voordat op deze site de juiste vertaalslag na 15 januari 2009 naar de juiste AIP secties is gemaakt.


1) Uit de VFR/VFG gids:
GEN 2.2 Afkortingen in AIS / o.a. t.b.v. Notam publicaties, kunnen opzoeken en interpreteren.
ENR 1.2 Beheersen: 1, 3.1, 3.2.6.1, 3.2.6.2
ENR 1.6 Beheersen: (Per 01-06-08 ingevoerd.)
ENR 1.7 Beheersen: 1.1, 3.4, (maar niet de verwijzing in 3.4 naar paragraaf 3.2+ 3.3)

ENR 5.1 Kunnen opzoeken en interpreteren. Uitgezonderd 5.3, 7, 8, 10
ENR 5.5 Kunnen opzoeken en interpreteren. Uitgezonderd 6
ENR 6 Kunnen opzoeken en interpreteren. Alleen 6-2.1,6-5.1,6-5.2

Aerodromes: Kaartjes kunnen “lezen” en interpreteren.
Uitgezonderd: Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Eelde.

2) NOTAM's: Kunnen interpreteren.

3) De inhoud van de volgende MAL’s en AIC-B’s beheersen:
MAL’s , AIC-B’s en AIC-V's zijn ook te vinden op bovenstaande site: (zie link AIC-B)
MAL: 76-92, 83-92, 04-93
AIC-B: 01-01, 05-05, 07-06, 12-07
AIC-V:04-08, mei 2008. (te vinden bij kopje AICs bij VFG-pakket)
SRZ Schiphol North VFG Sup 04-08, per 3 juli 2008.

2 METEO:
-GPL-stof uit “Theorie van het Zweefvliegen (herziene druk)”

3 ZWEEFVLIEGTUIGEN:
3.1 Aërodynamica:
-GPL-stof uit Theorie van het Zweefvliegen (herziene druk)
3.2 Constructie:
-GPL stof uit Theorie van het Zweefvliegen (herziene druk)”
-Toegevoegd onderdeel: borging van de Hotelierkoppeling.
Zie hiervoor : BLA nr: 1993-040/4
3.3 Startmethoden/ Startmiddelen
-GPL stof uit Theorie van het Zweefvliegen (herziene druk)

NB:
In het examenvak zweefvliegtuigen zijn vragen uit de afzonderlijke onderdelen te verwachten.

4 INSTRUMENTEN:
-GPL stof uit Theorie van het Zweefvliegen (herziene druk)
-VVO boekje(1e druk, 1998) D.Corporaal: MacCreadyring en Sollfahrtgeber.

5 NAVIGATIE:
-GPL stof uit Theorie van het Zweefvliegen (herziene druk)
-VVO boekje (1e druk 1998) D. Corporaal Hoofdstuk:
Overland: Vluchtvoorbereiding.
Overland: Navigatie
Overland: Veldkeuze.

6 MENSELIJKE FACTOREN (Human Factors), 29 okt 2008
De inhoud:
1: Inleiding
2: Pilot error
3: CRM
4: Organisatorische factoren
5: Ergonomie
6: Medisch
6: Leerdoelen,DEFINITIEF

1:
Vanaf 1-1-2009 is het vak “menselijke factoren” (MF) voor GPL verplicht. Het vak MF zal schriftelijk en zo nodig ook mondeling moeten plaatsvinden conform de regels zoals die ook voor de andere vakken gelden.

2:
Kandidaten die tijdens hun praktijkexamen minimaal één geldig GPL-certificaat van vóór 1-1-2009 kunnen overleggen, hoeven het certificaat “menselijke factoren” niet te hebben onder de huidige regelgeving.

Hieronder de delen van bovenstaande MF stof, die verplicht zijn voor de theorie stof MF, van het GPL.
(Wat er niet bij staat is dus niet voor GPL verplicht.)

Pilot error:

• Volledig

CRM:
• Hoofdstuk: Pilot error volledig
• Hoofdstuk: Aeronautical dicision making volledig
• Hoofdstuk: Het beslisproces volledig
• Hoofdstuk: Risico management volledig
• Hoofdstuk: Zelf beoordeling volledig
• Hoofdstuk: Gebruik van hupbronnen volledig
• Hoofdstuk: Managen van werkdruk volledig
• Hoofdstuk: situatie bewustzijn volledig
• Hoofdstuk: operationele valkuilen volledig

Organisatie factoren:
• Van hoofdstuk “HFACS SYSTEEM” de delen (ongeveer blz. 4 t/m blz. 7)
o Niveau 1 volledig
o Niveau 2 volledig

• Van hoofdstuk “OMGAAN MET FOUTEN” volledig (ongeveer blz.17 t/m blz. 19)
• Het hoofdstuk “rapportering van incidenten” volledig

Ergonomie:
• Uit hoofdstuk 1: Instrumenten & display’s
• Uit hoofdstuk 2: Checklists & manuals

Medisch:
Hoofdstukken
• 1, 2 en 3 volledig.
• 4 en 4.1
• 5, 5.1 en 5,2
• 6 volledig
• 7.1 en 7.4
• 8.9


Algemene informatielinken:
Zweefvliegopleiding GPL
Notams
Notam nieuws
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Website CLR, Commissie Luchtruim & Radio