EASA slaat de plank volledig mis
Geplaatst door webmaster op 24-04-2009 13:31
Zie dit nieuwsbericht op de KNVvL website over de EASA voorstellen m.b.t. vliegscholen en opleidingen.
Uitgebreid nieuws
Dit gevoel bleef achter onder de leden van Europe Air Sports (EAS) na afloop van een workshop in Brussel samen met EASA 17 april j.l. Deze door EAS georganiseerde workshop ging in op de actuele Notices of Proposed Amendment (NPAís) op gebied van regelgeving rond Authorities & Organisations en Air Operations. Als onderdeel van het rulemaking proces, vraagt EASA thans belanghebbenden commentaar te leveren op een aantal zeer lijvige documenten waarvan de inhoud voor een groot deel niet toepasbaar is op luchtsportgebied. Net als enkele jaren geleden gebeurde met de onderhoudsregels, brengt EASA thans voorstellen ter tafel die volledig zijn afgestemd op de commerciŽle luchtvaart. Bij het samenstellen van de OPS NPAs is de inbreng van EASA werkgroep MDM-032 (waar vertegenwoordigers van EAS zitting in hebben)† volledig ter zijde geschoven. In onze ogen dient EASA een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen regelgeving bedoeld voor de commerciŽle sector en de luchtsportsector. ďOns commentaar vragen op deze regelgeving voelt als ons vragen om een vierkant stokje passend te maken in een rond gatĒ† zei Leon Gommans tijdens de workshop, ďAls we deze situatie niet op een hoger niveau duidelijk maken, dan zal EASA het stokje gewoon met een hamer in het gat slaan, met alle negatieve gevolgen voor ons van dienĒ. EASA maakt helaas opnieuw de fout door te denken dat regelgeving ontworpen is voor de commerciŽle luchtvaart en eenvoudig aan te passen is voor de luchtsportsector. Door deze redenering toe te passen zullen wij opgescheept worden met draconische en buitenproportionele maatregelen. Als voorbeelden van dergelijke eisen valt te lezen in NPA 2008-22c† (te downloaden van http://easa.europa.eu/ws_prod/r/r_npa.php)
De echte vraag die we ons bij bovenstaande regelgeving moeten stellen is of deze regelgeving voor onze sector een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de vliegveiligheid.† Deze relatie is in bovenstaande voorbeelden zeker ver te zoeken. We willen EASA graag helpen bij het opstellen van bruikbare regelgeving, maar hiertoe is het eerst noodzakelijk dat EASA naar ons luistert, alvorens met voorstellen te komen. Om tot een oplossing te komen zal EAS op korte termijn werken aan een eigen voorstel. Daarnaast zal EAS op senior niveau met EASA praten over mogelijke oplossingsrichtingen.