Onderhoudsprogramma's worden niet door IVW goedgekeurd
Geplaatst door webmaster op 28-04-2009 17:04
Vrijdag 24 april 2009 heeft een overleg met IVW plaatsgevonden, waarbij met  name onderhoudsprogramma's en de CAMO-vergunning het onderwerp waren. Het standpunt en resultaat van het overleg is de volgende:
  1. IVW wil binnen twee maanden de KNVvL de CAMO-vergunning verlenen;
  2. IVW keurt geen onderhoudsprogramma's meer goed maar stuurt deze terug naar de afzender zodat de KNVvL-CAMO de onderhoudsprogramma's kan goedkeuren.
Voor de CTZ betekent dit dat wij onze CAMO als volgt gaan aanpassen, opzetten en inrichten: De CAMO keurt Onderhoudsprogramma's goed en geeft ARC-en af. Wij kiezen in principe voor een ongecontroleerde omgeving, de KNVvL-CAMO draagt geen verantwoordelijkheid voor het management van het vliegtuig. Dat blijft bij de eigenaar. Gevolg is dat elk jaar een ARC opnieuw moet worden afgegeven. Het systeem lijkt dan heel veel op het Prüfer-systeem zoals Duitsland dat kent.

Wij roepen daarom iedere vliegtuigeigenaar (en EZT) mede namens IVW op geen onderhoudsprogramma's meer ter goedkeuring te sturen aan IVW.

Op zich is een bijzondere situatie ontstaan, want het enige bevoegde (overheids)orgaan dat onderhoudsprogramma's voor Nederlands geregistreerde zweefvliegtuigen kan goedkeuren weigert zijn taak uit te voeren! Eigenlijk kan dit niet. Maar beter duidelijkheid, dan maar wachten op een goedkeuring van een onderhoudsprogramma dat er nooit komt.

Wij verzoeken vliegtuigeigenaren en EZT's die in problemen komen contact op te nemen met de CTZ.  ( bron: website CTZ )