Actie van vliegtuigeigenaren voor 28 september 2009
Geplaatst door webmaster op 04-09-2009 15:24
Op 28 september 2009 treedt part M voor zweefvliegtuigen volledig in werking.
Dit noodzaakt vliegtuigeigenaren om twee dingen te doen:
  1. Vervangen van het Journaal (blauwe boekje) door het vliegtuiglogboek en

  2. Het opstellen van een onderhoudsprogramma voor hun vliegtuig.
Klik op "Lees meer!!

Uitgebreid nieuws
Op 28 september 2009 treedt part M voor zweefvliegtuigen volledig in werking.
Dit noodzaakt vliegtuigeigenaren om twee dingen te doen: vervangen van het Journaal (blauwe boekje) door het Vliegtuiglogboek en het opstellen van een onderhoudsprogramma voor hun vliegtuig.

Part M kent drie soorten onderhoud aan zweefvliegtuigen: piloot-eigenaar onderhoud, non-complex onderhoud en complex onderhoud. Vliegtuigeigenaren mogen dus piloot-eigenaar onderhoud uitvoeren zolang zij een geldig GPL hebben. Dit onderhoud dienen zij ook af te tekenen met hun paraaf en GPL-nummer in het Vliegtuiglogboek. Om deze reden was aanpassing van het blauwe boekje nodig. Een Vliegtuiglogboek kun je bestellen in de webshop van de KNVVL.

Voor een beschrijving van piloot-eigenaar onderhoud verwijs ik kortheidshalve naar de website van de CTZ . Onder het kopje onderhoudsprogramma, in het artikel zelf een onderhoudsprogramma maken, kun je het overzicht downloaden. Er is een aparte lijst voor een puur zweefvliegtuig, een thuisbrenger en een zelfstarter.

Een vliegtuigeigenaar is verplicht om een onderhoudsprogramma op te stellen voor zijn vliegtuig. Hij dient dit onderhoudsprogramma (of AMP) ook actueel te houden. Op dezelfde website staat in het genoemde artikel hoe een vliegtuigeigenaar een onderhoudsprogramma kan opstellen. Zodra de eigenaar hiermee klaar is meldt hij dit bij de AMP-inspecteur van zijn club (voorheen de EZT).

Een ARC-inspectie kan pas gestart worden als het onderhoudsprogramma van een vliegtuig is goedgekeurd. Wacht dus niet met het maken van het onderhoudsprogramma tot de datum dat een ARC dreigt te verlopen maar start daar nu mee.

IVW heeft recentelijk een verwarring scheppend persbericht doen uitgaan. Inhoudelijk kwam dit er op neer dat een vliegtuig aan de grond zou staan als deze niet op 28 september 2009 een goedgekeurd onderhoudsprogramma zou hebben. Dit gaat niet op voor zweefvliegtuigen. Wij hebben met IVW afgesproken dat in het komende kalender jaar, voordat een ARC-inspectie wordt uitgevoerd, eerst een AMP moet worden goedgekeurd. Zo heeft ieder zweefvliegtuig uiterlijk over een kalenderjaar een goedgekeurd onderhoudsprogramma. De KNVVL CAMO heeft sowieso onvoldoende gekwalificeerde AMP-inspecteurs om deze klus voor 28 september te kunnen uitvoeren.

Dus vliegtuigeigenaren: een vliegtuiglogboek gaan gebruiken en een onderhoudsprogramma opstellen.

Rob Kleijn
secretaris CTZ