Onderhoud KNVvL met Directeur Generaal Transport en Luchtvaart
Geplaatst door webmaster op 27-02-2008 00:00
Mede namens de voorzitter KNVvL, de heer Chris Borra, deel ik u mede dat in het kader van de strategie inzake de transponderverplichting het presidium van het HB een onderhoud heeft gehad met de Directeur Generaal Transport en Luchtvaart van het Minsterie van Verkeer & Waterstaat de heer Dierikx, in aanwezigheid van de heer T. Zandstra.

Aan de DG is de meest recente documentatie terzake van de invoering van de transponderplicht verstrekt, waaronder het tussenrapport van de WIT en de zienswijze aan de Luchtverkeerscommissie. De DG is op uitgebreide wijze geÔnformeerd over de stand van zaken, de grondhouding van de KNVvL, de onrust en het ongenoegen bij de achterban, alsmede het kennelijk onredelijke van de aan de generatorloze luchtvaartuigen gestelde eisen per 31 maart 2008. Vrijwel alle aspecten zijn aan bod gekomen.

Klik op "Lees meer"


Uitgebreid nieuws
Meer uitgebreid is stilgestaan bij de uitrustingseis voor bepaalde categorieŽn zonder dat de vereiste uitrusting op de markt verkrijgbaar is; de zichtbaarheid van ballonnen; en de unieke, afwijkend van de gebruikelijke methode om te komen tot transpondervrije zones. De onvolmaakte introductie volgens de bevindingen van de WIT en de aantoonbare vermindering van de vliegveiligheid in de te creeren concentratiegebieden, completeerden het gesprek.

De DG heeft met enig fronsen kennisgenomen van de meest ridicule aspecten in het verhaal zoals het gezichtsvermogen van vliegers t.a.v. ballonnen en de eis tot het voeren van niet bestaande apparatuur.

Toegezegd is binnen het ministerie maar in samenspraak met defensie enig onderzoek te doen, waarna er met de KNVvL contact zal worden opgenomen.

Het is duidelijk gemaakt dat dit de laatste stap is die de KNVvL in harmonie met het ambtelijke korps kan zetten. Een volgende stap is een combinatie van politiek en publiciteit, waarvoor de inleidende besprekingen en voorbereidingen gaande zijn.

Frits Paymans
Vice Voorzitter KNVvL