Conflict Zweefvliegcentrum Terlet
Geplaatst door webmaster op 09-01-2010 13:00
Het zal voor de meesten geen geheim zijn dat er een diepgaand conflict gaande is tussen de SZT en SNZT, de laatste als beheerder van Terlet aangesteld door de KNVvL.

Dit conflict heeft zich de laatste maanden verscherpt waardoor mogelijk het voortbestaan van Terlet in gevaar komt.

Wij kunnen u melden dat de KNVvL en het Afdelings Bestuur Zweefvliegen samen werken aan een bemiddeling om dit conflict in het belang van Terlet en al haar gebruikers zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen.

Tot die tijd is er afgesproken dat betrokken partijen zich zullen onthouden van het doen van mededelingen die het proces naar een goede afloop kunnen verstoren.

Namens KNVvL en Afdelings Bestuur Zweefvliegen,

Robert Jungblut
Voorzitter Afdeling Zweefvliegen