Gekwalificeerd advies Transponder
Geplaatst door webmaster op 11-01-2010 00:15
Naar aanleiding van de evaluatie introductie Transponder voor ongemotoriseerde luchtvaart fase 1 en 2, heeft de KNVvL aan de ministers van Verkeer & Waterstaat en Defensie een gekwalificeerd advies uitgebracht. Regulier gaat een dergelijk advies naar de Luchtverkeers Commissie (LVC). Helaas werd het evaluatierapport zes dagen voor het besluit van LVC uitgebracht. De KNVvL acht dit geen redelijke termijn om over een dergelijke complexe materie een gedegen advies uit te brengen. LVC heeft op 9 december haar advies aan de ministers uitgebracht. Reden voor de KNVvL om zich nu rechtstreeks tot de ministers te wenden. (bron: website KNVvL)

Klik HIER voor het door de KNVvL uitgebracht gekwalificeerd advies.

Klik HIER voor de AIC over gefaseerde invoering transponders. (implementatie fase 3 per 08-04-2010)