Nieuwjaarsbericht Afdeling Zweefvliegen
Geplaatst door webmaster op 14-01-2010 17:18
Beste Leden,

Allereerst namens de Afdeling Zweefvliegen een voorspoedig en thermiekrijk 2010 zonder al te veel belemmeringen!

In het kader van het gebruik maken van meerdere communicatiekanalen ontvangen jullie hierbij een eerste bericht van de voorzitter van het ABZ over een aantal actuele onderwerpen die voor 2010 op de agenda staan. Hiermee wil het ABZ duidelijk maken welke acties jullie mogen verwachten, maar het is daarnaast ook een oproep om te kijken welke competenties er binnen de clubs aanwezig zijn

Het ABZ is beperkte club mensen, waarvan de meeste leden naast hun bestuursfunctie een betaalde baan hebben, hulp en ideeŽn vanuit de clubs zijn daarbij zeer welkom. Veel van het werk is natuurlijk al geregeld dankzij de 8 commissies waar al zoín 60 leden in actief zijn, dit heb ik zelf mogen ervaren door bij een aantal commissie vergaderingen aanwezig te zijn. Door gebruik te maken van aanwezige kennis bij de clubs, zullen we soms beter in staat zijn om sneller tot resultaten te komen. Tegelijkertijd creŽren we hiermee ook breder draagvlak voor het te voeren beleid en te nemen acties.

Klik op "Lees meer".
Uitgebreid nieuws
Beste Leden,

Allereerst namens de Afdeling Zweefvliegen een voorspoedig en thermiekrijk 2010 zonder al te veel belemmeringen!

In het kader van het gebruik maken van meerdere communicatiekanalen ontvangen jullie hierbij een eerste bericht van de voorzitter van het ABZ over een aantal actuele onderwerpen die voor 2010 op de agenda staan. Hiermee wil het ABZ duidelijk maken welke acties jullie mogen verwachten, maar het is daarnaast ook een oproep om te kijken welke competenties er binnen de clubs aanwezig zijn

Het ABZ is beperkte club mensen, waarvan de meeste leden naast hun bestuursfunctie een betaalde baan hebben, hulp en ideeŽn vanuit de clubs zijn daarbij zeer welkom. Veel van het werk is natuurlijk al geregeld dankzij de 8 commissies waar al zoín 60 leden in actief zijn, dit heb ik zelf mogen ervaren door bij een aantal commissie vergaderingen aanwezig te zijn. Door gebruik te maken van aanwezige kennis bij de clubs, zullen we soms beter in staat zijn om sneller tot resultaten te komen. Tegelijkertijd creŽren we hiermee ook breder draagvlak voor het te voeren beleid en te nemen acties.

Welke onderwerpen staan er in ieder geval voor dit jaar op de planning:
Tot slot: twee zeer actuele onderwerpen waar het ABZ zich momenteel actief bemoeid, zijn de problemen op Terlet en het besluit van Glaser Dirks om een forse jaarlijkse bijdrage te vragen voor het uitgeven van een onderhoudshandboek.

We willen als Afdelingsbestuur duidelijk maken waar we voor staan, waar we mee bezig zijn en we willen vooral de clubs meer betrekken bij het beleid om zo een hechte zweefvlieggemeenschap te creŽren.

Alle vragen en ideeŽn zijn van harte welkom.

Namens het ABZ,

Robert Jungblut
Voorzitter