Transponder
Geplaatst door webmaster op 18-01-2010 19:36
Het Ministerie van Verkeer&Waterstaat heeft een ontvangstbevestiging gestuurd van het gekwalificeerde advies aangaande de evaluatie van fase 1 en 2 van de transponderverplichting voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen. In afstemming met het Ministerie van Defensie en na overleg met de KNVvL zal bezien worden of het advies aanleiding geeft voor aanpassingen aan de derde fase.

De derde fase zal conform een eerder advies van de KNVvL gelijktijdig met de wijzigingen van de TMAs, afwijkend van AIC-V 04/08, worden ingevoerd op 11 maart 2010.

Het Ministerie meldt dat het publicatietraject reeds is ingezet, waardoor het niet mogelijk is nog wijzigingen aan te brengen. Met AIC A 07/08 zal op 28 januari de inhoud van de wijzigingen bekend worden gesteld. Indien naar aanleiding van het advies en na het overleg met de KNVvL reden zijn voor aanpassingen van de 3de fase dan zal dat in een aparte publicatie vr 11 maart 2010 bekend worden gemaakt.

De vrijstelling van de transponderverplichting voor zeil- en schermvliegers die op basis van het advies zal worden gegeven, wordt in elk geval in een aparte publicatie bekend gemaakt. bron: website KNVvL