SNZT en de SZT
Geplaatst door webmaster op 01-02-2010 17:18
In de afgelopen maanden zijn door de voorzitter van de KNVvL, de directeur van de KNVvL en de voorzitter van de afdeling zweefvliegen diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de SNZT en de SZT over de problemen die tussen de beide stichtingen zijn gerezen.

Naar het oordeel van de KNVvL zijn de standpunten zodanig verhard dat een oplossing niet direct voorhanden lijkt. Omdat hierdoor de positie van ons nationaal zweefviegcentrum gevaar loopt wil de KNVvL een bemiddelende rol op zich te nemen om uit de impasse te komen.

Met beide partijen is overeengekomen dat allereerst met inschakeling van een financieel deskundige zicht dient te worden verkregen op de financiele situatie. Welke partij heeft welke verplichtingen t.o.v. de ander en waarop zijn deze gebaseerd.

Pas als die duidelijkheid is verkregen kan worden gewerkt aan fase twee: het schetsen van een zodanige bestuurlijke structuur die voor de nationale functie van Terlet een veilige toekomst biedt en een duidelijke definitie van deze nationale functie en op welke wijze deze ingevuld gaat worden.

Met beide partijen is afgesproken dat de huidige bestuurlijke verhoudingen daarbij niet als vaststaand vertrekpunt behoeven te gelden. Ook met de overige gebruikers van het veld zal in die fase worden gesproken. Van de zijde van de KNVvL zal ook de vice-voorzitter Frits Paymans worden ingezet om voor de toekomst een vliegzeker Terlet te kunnen garanderen.