Reactie Afdelingsbestuur Zweefvliegen conflict Terlet
Geplaatst door webmaster op 25-07-2010 21:16
Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen heeft afgelopen maanden nauwlettend de bemiddeling door de KNVvL inzake het conflict tussen SNZT en SZT gevolgd. Omwille van het proces en in de hoop op een goede afloop is het ABZ tot nu toe terughoudend geweest in haar reacties. Daar onze voorzitter Frits Brink nu melding maakt van een patstelling is het tijd om ook onzerzijds duidelijkheid te verschaffen.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen heeft afgelopen maanden nauwlettend de bemiddeling door de KNVvL inzake het conflict tussen SNZT en SZT gevolgd. Omwille van het proces en in de hoop op een goede afloop is het ABZ tot nu toe terughoudend geweest in haar reacties. Daar onze voorzitter Frits Brink nu melding maakt van een patstelling is het tijd om ook onzerzijds duidelijkheid te verschaffen.

Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen:
  1. Is van mening dat het ongepast is om de bemiddelende partij te bekritiseren zoals recentelijk is gedaan door de voorzitter van de SZT
  2. Staat vierkant achter de KNVvL en de door haar benoemde voorzitter van het SNZT
  3. Heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van het huidige SNZT bestuur en voelt zich gesterkt in haar standpunt door uitspraken van alle overige gebruikers van Terlet
  4. Is van mening dat de Nationaal Zweefvlieg Centrum functie behartigd wordt door het SNZT
  5. Vraagt het bestuur van de SZT om onverwijld en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan een ultieme poging van de KNVvL om het conflict op te lossen
  6. Verwacht evenzo dat vooraf zekerheid wordt gegeven door de SZT over het volledige bedrag dat ze schuldig is aan de SNZT
Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen overweegt, het KNVvL Hoofbestuur het navolgende advies te geven, indien het conflict tussen SNZT en SZT naar tevredenheid van beide is opgelost:
"Zodra de SZT zich omgevormd heeft en de controle en het toezicht op het handelen van het bestuur en het beheer van de financien voldoet aan de wettelijke vereisten die in het verenigingsrecht zijn verankerd en de deelnemers deze rechten kunnen uitoefenen, zal de KNVvL de organisatie als ledenvereniging erkennen, waarmee de toegang tot zaken als verzekering, CAMO en KEI en een gelijkwaardig positie binnen de afdeling als andere zweefvliegclubs, kunnen worden gerealiseerd

Het afdelingsbestuur hoopt van ganser harte op een goede afloop, zodat ons Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet behouden kan blijven, nu en in de toekomst.

Namens het Afdelingsbestuur Zweefvliegen
Robert Jungblut (vz)