Benoemingsprocedure LCO'ers
Geplaatst door webmaster op 28-02-2011 14:18
In de afgelopen tijd bereikte ons, het ABZ,  met enige regelmaat de vraag hoe het nu precies zit met het aanstellen van de Landelijke Coaches Opleidingen, ofwel LCO'ers. De functie en de eisen die er aan gesteld worden zijn beschreven in het examenreglement op de site van het KEI (zie de link naar het KEI op dit portaal). Naast de beschrijving van die eisen is het dus goed om nog eens duidelijk aan te geven hoe LCO'ers nu worden benoemd.

Het ABZ heeft de voorzitter van de examen commissie zweefvliegen, als persoon het dichtst bij de bron, dan ook gevraagd om de benoemingsprocedure van LCO'ers nog eens te beschrijven. Onder "Lees meer" treft u deze beschrijving.
Uitgebreid nieuws
In de afgelopen tijd bereikte ons, het ABZ,  met enige regelmaat de vraag hoe het nu precies zit met het aanstellen van de Landelijke Coaches Opleidingen, ofwel LCO'ers. De functie en de eisen die er aan gesteld worden zijn beschreven in het examenreglement op de site van het KEI (zie de link naar het KEI op dit portaal). Naast de beschrijving van die eisen is het dus goed om nog eens duidelijk aan te geven hoe LCO'ers nu worden benoemd.

Het ABZ heeft de voorzitter van de examen commissie zweefvliegen, als persoon het dichtst bij de bron, dan ook gevraagd om de benoemingsprocedure van LCO'ers nog eens te beschrijven. Hieronder treft u deze beschrijving:

Omdat ik via het ABZ vernomen heb dat er mogelijk wat onduidelijkheid bestaat over benoeming van LCO’s hierbij een klein stukje over hoe dat in grote lijnen gaat.

Benoeming LCO
Om te beginnen hebben we te maken met artikel 2 van het examen reglement waar de KNVvL verantwoordelijk voor is. Elke vereniging die zich bij de KNVvL heeft aangesloten conformeert zich onder andere aan dit reglement. Op basis daarvan is de KNVvL gerechtigd (door de minister van verkeer en waterstaat) om een GPL af te geven welke in veel landen erkent is.

In Nederland hebben we de examencommissie deze bestaat uit alle examinatoren te samen. Zij dragen er zorg voor dat de examens afgenomen kunnen worden en dat ze op voldoende niveau zijn en blijven. Zolang dit naar tevredenheid van de KNVvL gaat is er niets aan de hand.

Om er voor zorg te dragen dat het niveau voldoende blijft zijn er de LCO’s die onderdeel zijn van de examencommissie. Naast dat deze mensen VO en GPL examens mogen afnemen dienen ze ook de  kwaliteit en het niveau van de theorie en praktijk examens voor zowel VO en GPL te bewaken.

Vraag voor nieuwe LCO’s:
Het aantal LCO’s wordt bepaald door de behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de landelijke dekkingsgraad. De LCO’s worden benoemd voor een periode van drie jaar waarna zij voor een nieuwe periode kunnen worden herbenoemd. Deze procedure staat garant voor een geleidelijk proces waarbij er altijd voldoende ervaren LCO’s in de examen commissie zitten. Door dit verloop is het wel bijna elk jaar nodig nieuwe LCO’s te benoemen.

Rekruteren van nieuwe LCO’s:
De voorzitter van de examencommissie vraagt aan de CIV een voorstel te doen omtrent nieuwe LCO’s. Tijdens LCO bezoeken wordt niet alleen de kandidaat instructeur maar ook zijn aangewezen mentor beoordeeld op kwaliteit en standaard. De LCO’s rapporteren hierover en geven aan wanneer een mentorinstructeur over voldoende kwaliteiten beschikt om zelf LCO te kunnen worden. Op deze wijze ontstaat een lijst van potentiële LCO kandidaten. Dit doet de CIV zorgvuldig met inachtneming van de voorwaarden zoals omschreven in het examenreglement ( zoals, onbesproken gedrag, 6 jaar (VOL,VOS) instructeur en tenminste drie aspirant instructeurs met goed gevolg hebben opgeleid). Indien daarvoor aanleiding is zal navraag worden gedaan. Daarnaast wordt ook gekeken of de kandidaat goed inzetbaar is. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld afstand, beschikbaarheid en dergelijke.

In geval van een vacature wordt de lijst met potentiële kandidaten aan alle bestaande LCO’s voorgelegd. Pas als de LCO’s (deel van de examencommissie) instemmen met de voordrachten wordt contact opgenomen met één of meerdere van de betrokken kandidaten. Als een kandidaat ook toezegt om de LCO taak op zich te willen nemen wordt hij voorgedragen aan de vertegenwoordiger van de voorzitter van de KNVvL voor dit soort zaken. Als ook de KNVvL positief is volgt op korte termijn de benoeming.

Activeren van de nieuwe LCO:
Op de eerst volgende mogelijkheid wordt de administratie van de KNVvL en de functionarissen voor VO theorie en praktijk examens op de hoogte gebracht. Zodra dit geregeld is kunnen de nieuwe LCO’s worden ingezet. Waarbij het de bedoeling is dat een nieuwe LCO’er eerst met een ervaren LCO’er enkele examens afneemt.

Als laatste nog enkele opmerkingen:
De functie examinator (zowel GPL als VO) staat los van een vereniging. De functie examinator hangt organiek aan de KNVvL. Binnen een vereniging is het de Locale Examencoordinator Zweefvliegen (LEZ) die voor wat betreft de GPL examens binnen die vereniging het laatste woord heeft (niet bijvoorbeeld de CI) Via de landelijke LEZ of CI/LCO vergadering kan een vereniging op de hoogte blijven van ontwikkelingen m.b.t. examens voor zowel VO als GPL.

Dirk Timmerman
Voorzitter examencommissie zweefvliegen.