Stand van zaken. Mededeling Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT)
Geplaatst door webmaster op 04-04-2011 00:32
Bekend mag worden verondersteld dat er  een huurovereenkomst is met de Stichting Belang Zweefvliegers Terlet (SZT) voor de huur van de ‘T-strip’, een hangaar, een garage en kantoren boven de Thermiekbel. Daarnaast bestaan er sinds 2005 twee geldleningen op grond waarvan de SZT betalingsverplichtingen met de SNZT is aangegaan.

Vanaf 25 augustus 2008 heeft de SZT om haar moverende redenen alle betalingen gestaakt. De onderliggende argumenten worden niet door partijen gedeeld waarmee er sprake is van een conflict. Ondanks een kort geding en bemiddeling van de KNVvL is er geen uitzicht op een acceptabele oplossing, rede waarom de SNZT heeft besloten tot het starten van een bodemprocedure. De verhoudingen op Terlet, SZT naar SNZT en andere gebruikers, zijn dermate ernstig verstoord dat de SNZT, naast de  betaling van de achterstallige huur, rente en aflossing, tevens heeft verzocht tot ontbinding van de huurovereenkomsten.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Bekend mag worden verondersteld dat er  een huurovereenkomst is met de Stichting Belang Zweefvliegers Terlet (SZT) voor de huur van de ‘T-strip’, een hangaar, een garage en kantoren boven de Thermiekbel. Daarnaast bestaan er sinds 2005 twee geldleningen op grond waarvan de SZT betalingsverplichtingen met de SNZT is aangegaan.

Vanaf 25 augustus 2008 heeft de SZT om haar moverende redenen alle betalingen gestaakt. De onderliggende argumenten worden niet door partijen gedeeld waarmee er sprake is van een conflict. Ondanks een kort geding en bemiddeling van de KNVvL  is er geen uitzicht op een acceptabele oplossing, rede waarom de SNZT heeft besloten tot het starten van een bodemprocedure. De verhoudingen op Terlet, SZT naar SNZT en andere gebruikers, zijn dermate ernstig verstoord dat de SNZT, naast de  betaling van de achterstallige huur, rente en aflossing, tevens heeft verzocht tot ontbinding van de huurovereenkomsten.

Een bodemprocedure is een lange weg naar duidelijkheid, en dus heeft de SNZT de rechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen ten einde het voortbestaan van het zweefvliegcentrum niet nog verder in gevaar te brengen. Het verhuurde wordt immers gewoon gebruikt, ondanks alle klachten over de staat van onderhoud, en van enige inkomsten is geen sprake. Op 14 februari heeft de rechter laten weten dat de SZT onvoldoende gronden heeft aangevoerd om niet aan haar verleden en toekomstige verplichtingen te voldoen. Vooruitlopend op het eind-  of tussenvonnis heeft de rechter de SZT veroordeeld tot betalen van een aanzienlijk bedrag per maand aan de SNZT. Iedere 15e van de maand, vanaf 15 oktober 2010 moet dat bedrag bij de SNZT binnen zijn, op straffe van, zo is door de SNZT besloten `niet betaald is niet vliegen` Per 1 mei komt daarboven op de eerste betaaltermijn van de huur over 2011.

De SNZT is content met de veroordeling tot betaling, omdat dit recht doet aan de erkenning dat de SZT ernstig in gebreke is gebleven door het achterhouden van de huurpenningen en de rente en aflossingsverplichtingen. De SNZT is wel ernstig teleurgesteld omdat de rechter tot 2 maal toe de uitspraak in de bodemprocedure heeft uitgesteld. Naar verwachting kan deze, na de eerder aangekondigde data  van 28 februari en 28 maart, nu pas op 2 mei aanstaande tegemoet worden gezien.

De rechter heeft tijdens de pleidooien in deze zaak, begrepen dat er vanuit de SNZT groot belang gehecht wordt aan een uitspraak vóór het vliegseizoen, ten einde zweefvliegend Nederland zekerheid te verschaffen voor de duurzame continuïteit van het Nationaal zweefvliegcentrum. Nog even geduld dus helaas…

Klik HIER voor de volledige tekst van het vonnis.

Bestuur SNZT