Hard gelag voor zweefvliegers
Geplaatst door webmaster op 06-05-2011 00:09
De Stichting Belang Zweefvliegers Terlet (SZT) is op sterven na dood. In een droeve nieuwsbrief kan zweefvliegend Nederland kennisnemen van het laatste bericht van de stichtingsvoorzitter, waarin deze aankondigt het faillissement van de SZT aan te vragen.† Aanstaande dinsdag 10 mei zal naar verwachting het faillissement worden uitgesproken. Na het drie jaar lang achterhouden van alle huurpenningen, het niet voldoen aan rente en aflossingsverplichtingen, het weigeren van alle bijdragen aan heffingen van overheden en nutsbedrijven aan de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT), alsmede het niet voor het beoogde doel besteden van een opgehaalde obligatielening, blijkt er geen geld te zijn om aan de verplichtingen te voldoen.

In een laatste poging de handen in onschuld te wassen en het vege lijf te redden wordt als gebruikelijk de schuld bij derden gelegd. Zelfs in deze uiterst benepen situatie ontbreekt enige vorm van zelfkritiek of eigen falen, terwijl de schade voor Zweefvliegend Nederland ongehoord groot is.

Klik op "Lees meer" (met update 14:15 u)

Uitgebreid nieuws
De Stichting Belang Zweefvliegers Terlet (SZT) is op sterven na dood. In een droeve nieuwsbrief kan zweefvliegend Nederland kennisnemen van het laatste bericht van de stichtingsvoorzitter, waarin deze aankondigt het faillissement van de SZT aan te vragen.† Aanstaande dinsdag 10 mei zal naar verwachting het faillissement worden uitgesproken. Na het drie jaar lang achterhouden van alle huurpenningen, het niet voldoen aan rente en aflossingsverplichtingen, het weigeren van alle bijdragen aan heffingen van overheden en nutsbedrijven aan de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (SNZT), alsmede het niet voor het beoogde doel besteden van een opgehaalde obligatielening, blijkt er geen geld te zijn om aan de verplichtingen te voldoen.

In een laatste poging de handen in onschuld te wassen en het vege lijf te redden wordt als gebruikelijk de schuld bij derden gelegd. Zelfs in deze uiterst benepen situatie ontbreekt enige vorm van zelfkritiek of eigen falen, terwijl de schade voor Zweefvliegend Nederland ongehoord groot is.

Ruim vierhonderd zweefvliegers zullen elders een zweefvliegtuig en een lierkabel moeten vinden om hun geliefde sport te kunnen beoefenen. De kwaliteitsopleiding voor zweefvliegen en de inbreng voor een gedegen landelijk vliegveiligheidsbeleid eindigen abrupt.

Vrouwe Justitia heeft rechtgesproken en een einde gemaakt aan het mistgordijn dat in de loop der jaren werd opgetrokken rond de handel en wandel van de SZT. Ondubbelzinnig heeft de rechter duidelijk gemaakt dat de SZT buitenproportioneel heeft opgeschort. De achtergehouden bedragen staan in geen enkele verhouding tot mogelijk verminderd huurgenot en dienen te worden voldaan.

Bij monde van de voorzitter van de SZT blijkt nu dat de stichting onvermogend is. Blijkbaar heeft men verzuimd de achtergehouden verplichtingen te reserveren of in een voorziening onder te brengen. De kapitaalvernietiging heeft derhalve onder verantwoordelijkheid van het bestuur reeds plaatsgevonden, exclusief de gelden van de obligatielening die wellicht ook zijn verdampt.

Het vertrouwen is zodanig beschaamd dat er geen basis is voor een doorstart van hetzelfde bedrijf met dezelfde bestuurders. De afgelopen jaren zijn er vele mogelijkheden geweest het nu opdoemend rampscenario te voorkomen. Meerdere pogingen van de KNVvL om in het conflict te bemiddelen zijn door toedoen van de SZT gefrustreerd of van de hand gewezen. De SNZT zal, hierin gesteund door de† KNVvL, moeten zoeken naar alternatieven voor de weggevallen vliegmogelijkheden. Ook zal de positie van het Nationaal Zweefvliegcentrum moeten worden geborgd. Een verbreding tot een† luchtsportcentrum behoort daartoe tot de mogelijkheden.

Met ingang van heden zijn alle activiteiten van de SZT op Terlet verboden, omdat niet tijdig aan de opgelegde verplichtingen is voldaan.

update 14:15 u: Er is besloten om vanaf maandag 9 mei de handhaving van dit verbod te effectueren, de havenmeester zal dit uitvoeren. Wij verzoeken alle SZT deelnemers dit verbod te respecteren en de havenmeester niet persoonlijk hierop aan te vallen.

Alle huurcontracten zijn al bij vonnis beŽindigd. Alle bezittingen waar beslag op is gelegd zullen worden verkocht.

De SNZT zet alles in het werk om in samenwerking met de op Terlet actieve clubs zoveel als mogelijk aan de vraag voor zweefvliegen te voldoen.

Het bestuur van SNZT