Communiqué Toekomst Terlet
Geplaatst door webmaster op 31-05-2011 22:35
Dit is een officiële mededeling van de ‘overige’ gebruikers van Terlet

Op dit moment is er grote onrust bij de deelnemers van de SZT over de mogelijkheden om nog te kunnen vliegen op Terlet. Er is de laatste tijd veel gesproken over Terlet, vooral in negatieve zin. Veel energie is verloren gegaan in de patstelling rond het ‘conflict’ tussen de SZT en de SNZT en daaruit voortvloeiende verstoorde verhoudingen en dit conflict duurt nog steeds voort.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Dit is een officiële mededeling van de ‘overige’ gebruikers van Terlet

Op dit moment is er grote onrust bij de deelnemers van de SZT over de mogelijkheden om nog te kunnen vliegen op Terlet. Er is de laatste tijd veel gesproken over Terlet, vooral in negatieve zin. Veel energie is verloren gegaan in de patstelling rond het ‘conflict’ tussen de SZT en de SNZT en daaruit voortvloeiende verstoorde verhoudingen en dit conflict duurt nog steeds voort.

De ‘overige’ gebruikers van Terlet zijn geen partij in dit conflict, maar plukken daarvan wel de wrange vruchten. Er is geen ruimte voor de noodzakelijke investeringen op Terlet en een gesprek over een toekomstgerichte visie op Terlet en de operationalisering hiervan, is in de afgelopen jaren erg gehinderd door de opstelling van de SZT. De uit het conflict voortvloeiende financiële schade en imagoschade voor Terlet raakt ook de andere gebruikers.

De overige gebruikers maken zich grote zorgen over deze situatie en zien de continuïteit van Terlet als een gezamenlijk belang en een gezamenlijk verantwoordelijkheid. Daarom zijn deze partijen met de SNZT in gesprek om een gezonde toekomst van Terlet te waarborgen, voor de korte termijn en de lange termijn.

Op dit moment zijn deze partijen bezig om gezamenlijk een nieuwe visie op Terlet te ontwikkelen en te operationaliseren, waarbij tenminste voldaan moet worden aan de volgende uitgangspunten:
  1. Het behoud en een zo optimaal mogelijk gebruik van de infrastructuur van het zweefvliegcentrum Terlet, rekening houdend met de huidige gebruikers van Terlet, belangrijke stakeholders en potentiële andere gebruikers.
  2. Een gezonde, toekomstvaste en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van Terlet.
Hiervoor is het echter tijd nodig en vooral duidelijkheid over de positie van de SZT. Een ‘overgangsscenario’ voor de komende maanden is zo goed als gereed. Zodra duidelijk is dat er op Terlet ruimte is voor een nieuwe, frisse start zullen de samenwerkende partijen een voorlichtingsbijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden organiseren. Het is de bedoeling om het overgangsscenario zo snel mogelijk in werking te laten treden.

De samenwerkende partijen Terlet
(GeZC, DSA, KZC, EZZC, ZHVC, SCT en VOZT)