Overgangsscenario Terlet (persbericht Gelderse Zweefvliegclub)
Geplaatst door webmaster op 23-06-2011 13:18
Op dit moment verkeert het zweefvliegveld Terlet in zwaar weer en kunnen de deelnemers van de SZT niet meer vliegen. De overige gebruikers van Terlet doen er alles aan om het zweefvliegcentrum Terlet te behouden. De GeZC heeft in de afgelopen weken, in goed overleg met de andere huurders en de beheerder van Terlet, de SNZT, een ‘overgangsscenario’ uitgewerkt. Hiermee wil de GeZC een bijdrage leveren aan de continuïteit van Terlet en vliegmogelijkheden voor de SZT-deelnemers voor de rest van dit vliegseizoen. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op Terlet voor de lange termijn.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Op dit moment verkeert het zweefvliegveld Terlet in zwaar weer en kunnen de deelnemers van de SZT niet meer vliegen. De overige gebruikers van Terlet doen er alles aan om het zweefvliegcentrum Terlet te behouden. De GeZC heeft in de afgelopen weken, in goed overleg met de andere huurders en de beheerder van Terlet, de SNZT, een ‘overgangsscenario’ uitgewerkt. Hiermee wil de GeZC een bijdrage leveren aan de continuïteit van Terlet en vliegmogelijkheden voor de SZT-deelnemers voor de rest van dit vliegseizoen. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op Terlet voor de lange termijn.

Visie op de lange termijn
Gezien alle ontwikkelingen in de gebieds- en luchtruimtestructuur is het van groot belang om Terlet voor het zweefvliegen te behouden. Daarnaast is Terlet natuurlijk gewoon een geweldig veld voor mooie overlandvluchten, de NK en andere wedstrijden. In een nieuwe toekomstvisie voor Terlet moet voldaan worden aan tenminste de volgende doelstellingen:
  1. Het behoud en zo optimaal mogelijk gebruik van de infrastructuur van het zweefvliegcentrum Terlet, rekening houdend met de huidige gebruikers van Terlet en andere belanghebbenden.
  2. Een gezonde, toekomstvaste en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van Terlet.
Doordeweekse startcapaciteit
Voor de korte termijn levert de GeZC een bijdrage door het bieden van startcapaciteit op doordeweekse dagen, van maandag t/m vrijdag. Deze startcapaciteit wordt geboden voor GPL-houders met een eigen zweefvliegtuig (of een zweefvliegtuig van een andere club).
Vliegers betalen dit seizoen hiervoor een ‘vastrecht’ van  € 225 en een bedrag voor de startcapaciteit op de dag zelf. In principe gaat het dus alleen om het bieden van startcapaciteit (kabel). Een opleidingsbedrijf en passagiersvliegen wordt op deze dagen niet door de GeZC georganiseerd.
Op het moment dat de GeZC over de T-strip kan beschikken, zullen ook zelfstarters kunnen worden gefaciliteerd, onder dezelfde condities c.q. tarieven. Naar verwachting zullen dan ook sleepfaciliteiten beschikbaar komen. Nadere informatie over de doordeweekse startcapaciteit kan worden gevonden op  gezc.org en ddwv.gezc.org.
Op dit moment onderzoekt de DSA het bieden van startcapaciteit aan derden in het weekend. Bericht hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Lid worden van een zweefvliegclub op of om Terlet
Om in het weekend op Terlet te kunnen vliegen, voor de zweefvliegopleiding en/of het gebruik kan clubkisten kan men lid worden van een club op Terlet. Dat zijn de GeZC, DSA, KZC, EZZC, of ZHVC. In de directe omgeving van Terlet kunnen de ZCDeelen en de ZCR nog nieuwe leden opvangen. Deze clubs werken nauw samen met de GeZC en vliegen tijdens kampen regelmatig op Terlet. Uiteraard kan men ook gewoon lid worden van een van de andere 40 clubs in Nederland. Het doordeweeks vliegen is vanaf nu ook voor leden van deze clubs opengesteld, onder de hierboven genoemde condities.

Meer weten?
Meer informatie kan worden verkregen op de websites van de zweefvliegclubs (zie www.zweefportaal.nl) . Op zondag, 26 juni, vanaf 10.00 uur kan er nadere informatie worden gekregen in De Thermiekbel op Terlet.