Nieuwsbrief Platform Terlet 7 juli 2011
Geplaatst door webmaster op 07-07-2011 23:15
We merken dat er nog vele vragen zijn over wat er mogelijk is op Terlet gedurende het ‘overgangsscenario’. Daarom geven wij in deze nieuwsbrief een uitgebreider overzicht en een update van de mogelijkheden.

Klik op "Lees meer"
Uitgebreid nieuws
We merken dat er nog vele vragen zijn over wat er mogelijk is op Terlet gedurende het ‘overgangsscenario’. Daarom geven wij in deze nieuwsbrief een uitgebreider overzicht en een update van de mogelijkheden.

Achtergrond
De gebruikers van Terlet hebben zich verenigd in het Platform Terlet en spannen zich, samen met de beheerder (de SNZT),  in om de continuïteit voor de korte en lange termijn te waarborgen. Onder andere langs deze weg willen wij alle belanghebbenden goed informeren over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden. Uiteraard beseffen wij dat de ontwikkelingen rond de SZT vele vliegers zwaar treffen. Voor het ontstaan van deze situatie zijn wij niet verantwoordelijk, voor een goede toekomst van Terlet onderschrijven wij een gezamenlijk belang. Inmiddels zijn al vele SZT-deelnemers naar hun volle tevredenheid opgevangen.

Vraagsturing
De gebruikers erkennen het grote belang om het zweefvliegcentrum Terlet te behouden, op basis van een gezonde, toekomstvaste en bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie. Uitgangspunt hierbij is dat de (huidige en toekomstige) gebruikers zelf zullen moeten voorzien in de financiering van deze infrastructuur. Voor de middellange termijn wordt in de komende maanden een toekomstvisie ontwikkeld, inclusief businessplan. Vast staat al nu dat daarin het principe van vraagsturing zwaarder zal wegen. Een ‘full service bedrijf’ met een aanbod zonder garantie op de afname van diensten is niet realistisch gebleken. Belangrijk is de constatering dat de (onbetaalbare) inzet van vrijwilligers het zweefvliegen betaalbaar houdt en ook de kurk zal zijn waarop Terlet drijft. We willen immers voorkomen dat het zweefvliegen op Terlet alleen voor een koopkrachtige elitegroep bereikbaar is.

Overgangsscenario voor het seizoen 2011

Aan het adagio ‘vliegen zoals wij dat bij de SZT gewend zijn’ zullen wij geen invulling kunnen geven. Wel proberen wij door een gezamenlijke inzet zo goed als mogelijk oplossingen te vinden voor de verschillende behoeftes aan vliegmogelijkheden, binnen de grenzen van onze (gezamenlijke) mogelijkheden. Daarbij maken wij wel de opmerkingen dat wij niet beschikken over personeel dat 7 dagen in de week klaar staat, ongeacht de behoefte en het weer, noch over het materiaal van de SZT. We zullen het moeten doen met de inzet van vrijwilligers op en om Terlet en het materiaal dat deze clubs ter beschikking hebben.
Wat kan er wel op de korte termijn?

1.   Zweefvliegers met een eigen kist door de week (DDWV)
Met ingang van 3 juli beschikt de GeZC over de T-strip op Terlet. Zweefvliegers met een eigen vliegtuig/zelfstarter dan wel een clubkist kunnen van maandag t/m vrijdag gebruik maken van de startfaciliteiten die door de GeZC worden geboden. Deze faciliteiten zijn ook in de vakantieperiode (en GeZC-kampen) beschikbaar!
In principe gaat het dan om faciliteiten aan de lier en voor zelfstarters. Vliegers die hiervan gebruik willen maken kunnen zich aanmelden op http://ddwv.gezc.org. Men hoeft hiervoor geen lid van de GeZC te zijn. In de periode van 18 juli t/m 5 augustus kan ook in het weekend van deze faciliteiten gebruik worden gemaakt.
Het basisprincipe is ‘vraagsturing’, dat wil zeggen: er is een bedrijf als er op de avond ervoor om 20.00 uur voldoende aanmeldingen zijn. Wat zijn de voorwaarden in 2011?
2.    Zweefvliegers met een eigen kist in het weekend (DSA)
In het weekend zal er onvoldoende capaciteit zijn op de T-strip om, naast het clubbedrijf van de GeZC, startfaciliteiten aan derden te verlenen. De DSA heeft zich bereid verklaard om hierin te voorzien voor de resterende maanden in 2011. Bij de DSA kan een kabel worden gekregen, in het clubbedrijf van de DSA dan wel in een apart bedrijf op de ‘benedenstrips’. 
Geïnteresseerden voor ‘weekendvliegen ad interim’ kunnen zich registreren via wvterletai@gmail.com. Men ontvangt daarna alle benodigde informatie en een registratie als gebruiker op de CCT-website waar men zich kan inschrijven voor vliegdagen. (Normaliter vliegt de DSA ieder weekend, maar vanwege het buitenlandkamp van 2 t/m 17 juli zijn alleen de tussenliggende twee weekenden afhankelijk van voldoende animo vooraf). Ook vragen kunnen via het zelfde adres worden gesteld. Registratie kan alleen vooraf en via email.
Wat zijn de voorwaarden:
3.    Sleepfaciliteiten
We zijn momenteel in overleg met partners die sleepfaciliteiten willen aanbieden. Op zeer korte termijn worden door andere clubs ad hoc sleepfaciliteiten geboden. Op termijn verwachten wij een meer structurele voorziening. Op de website van DDWV zal hierover worden gecommuniceerd.

4.    Zweefvliegers zonder eigen kist
Zweefvliegers zonder eigen kist zullen lid moeten worden van een zweefvliegclub in Nederland. Dat kan een club zijn die op Terlet vliegt, zoals de GeZC of één van de CCT-clubs (DSA, KZC, EZZC, of ZHVC). Maar ook de clubs op Deelen (ZC Deelen en ZCR) hebben nog voldoende ruimte om nieuwe leden op te nemen. Uiteraard geldt dat ook voor de andere clubs in Nederland. De leden van al deze clubs kunnen gebruik maken startfaciliteiten zoals die door de GeZC en de DSA worden aangeboden. Dit seizoen heeft de GeZC al 60 nieuwe leden opgenomen, tot wederzijdse tevredenheid.

5.    Zweefvliegopleiding
De zweefvliegopleiding in Nederland vindt in clubverband plaats. Op termijn willen wij gezamenlijk, eventueel ook met andere clubs, zweefvliegcursussen op Terlet realiseren. Voor de korte termijn zijn er andere clubs die in deze behoefte kunnen voorzien. Aeroclub Salland heeft ons gemeld dat zij nog voldoende capaciteit hebben om cursisten van de SZT over te nemen (www.aeroclubsalland.nl).

6.    Motorzweven
Op Terlet beschikken wij op dit moment niet over een TMG. Er zijn andere clubs die een motorzwever inzetten in het kader van de zweefvliegopleiding of een opleiding op een motorzwever aanbieden. We onderzoeken ook op dit gebied de mogelijkheden tot samenwerking.

7.    Kennismakings- en relatievluchten
Op Terlet is geen bedrijf dat op commerciële basis passagiersvluchten kan aanbieden. De clubs op of om Terlet zijn altijd bereid om op incidentele basis kennismakings- en relatievluchten mogelijk te maken als dat in hun bedrijf is in te passen. Neem daarvoor contact op met een van deze clubs.

Vraag en vragen
Uiteraard onderzoeken wij hoe wij in toekomst in de behoefte van zweefvliegers kunnen voorzien. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat deze behoeften zijn. Heb je op dit moment een behoefte waarin volgens jou nog niet in wordt voorzien? Heb je nadere informatie nodig over wat er op dit moment mogelijk is? Of wil je met ons contact op nemen om aanvullende initiatieven te onderzoeken? Schrijf dan een mail aan vraag.info.terlet@gmail.com. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk antwoord krijgt.


Klik HIER voor de pdf versie van deze Nieuwsbrief.