Van SNZT bestuur: Toekomst Terlet
Geplaatst door webmaster op 30-09-2011 22:32
Het SNZT bestuur heeft tijdens haar laatste bestuursoverleg vastgesteld dat de ontwikkeling op Terlet een verdere aanpak vereist.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Het SNZT bestuur heeft tijdens haar laatste bestuursoverleg vastgesteld dat de ontwikkeling op Terlet een verdere aanpak vereist.

Wij denken daarbij aan een kortdurend project met inspraak van de huidige gebruikers dat moet leiden tot een “breed gedragen” plan. Hiervoor hebben we in overleg met Ben van der Klein hem als verantwoordelijke projectleider aangesteld en is vanwege de tijdsdruk verzocht op korte termijn dit project te starten volgens het Plan Van Aanpak, dat u bijgaand aantreft.

Door het projectteam is al aanvang gemaakt met het opstellen van de mogelijke scenario’s, welke in de tweede helft oktober aan het bestuur ter beoordeling zullen worden voorgelegd.

Het bestuur wil zich daarbij laten adviseren en zal daartoe op korte termijn een commissie van advies samenstellen. De gekozen scenario’s zullen daarna in een workshop meeting, waarvoor een brede uitnodiging zal plaatsvinden, worden beoordeeld en nogmaals van advies worden voorzien. Eind november/begin december moet dit dan leiden tot een definitieve keuze voor de operationele en financiële plannen voor de komende tijd.

bron: website SNZT