Verlengen bevoegdheden op RPL, PPL of hoger voor TMG vliegers
Geplaatst door webmaster op 10-11-2011 23:05
Bij examinatoren, RFE of RFIE,  bestaat nog wel eens onduidelijkheid of de bevoegdheid RFI en de taal bevoegdheid LPE 4 nu wel of niet op het brevet zelf verlengd mogen worden, zonder dat er een nieuw brevetpapier moet worden aangevraagd.

Klik op "Lees meer"
Uitgebreid nieuws
Bij examinatoren, RFE of RFIE, bestaat nog wel eens onduidelijkheid of de bevoegdheid RFI en de taal bevoegdheid LPE 4 nu wel of niet op het brevet  zelf verlengd mogen worden, zonder dat er een nieuw brevetpapier moet worden aangevraagd.

Navraag bij de KIWA leverde het volgende op:
Bovenstaande verlengingen moeten vergezeld gaan van een formulier, dat wordt gestuurd naar de KIWA, waarop wordt aangegeven welke profcheck is afgenomen, en waarop ook kan worden aangegeven dat de LPE 4 test is gedaan (instructies daarvoor staan op dat formulier). Examinatoren weten welk formulier wordt bedoeld, downloadbaar van de KIWA site.

Dus het verlengen van RFI en LPE op deze manier scheelt de kosten van een nieuw brevetpapier, mits het brevet niet vol is en het ‘brevetpapiertje’ zelf nog geldig is. Er staan op een nieuw brevetpapier van de KIWA een flink aantal regels waarop verlengingen kunnen worden afgetekend.

Indien de LPE verlopen is, of er wordt een hogere LPE (5 of 6) aangevraagd, dan gelden er andere regels.

Namens het ABZ,
Hans den Besten

Afkortingen:
RFI: Recreational Flight Instructor
RFE: Recreational Flight Examiner
RFIE: Recreational Flight Instructor Examiner
LAB: Language Assessment Body
LPE: Language Proficiency Endorsement
KIWA: Register voor vergunningen…Keuring Instituut voor Waterleiding Artikelen, een naam uit het verleden….
RPL: Recreational Pilot License
PPL: Private Pilot License