Nieuwsbericht van de SNZT: Toekomst Terlet 2012 . . . . .
Geplaatst door webmaster op 24-12-2011 00:24
Op basis van een nagenoeg unaniem advies, hebben we als SNZT bestuur het besluit genomen om op proefbasis het komend jaar met scenario 3 aan de slag te  gaan. Bijgaand  treffen jullie het communiqué aan, waarmee we onze besluitvorming aan de huidige en aan de potentiële nieuwe Terletclubs kenbaar hebben gemaakt.

Met deze keuze is nu ook het vervolgtraject bepaald en kan met de kandidaten invulling gegeven worden aan de verdere voorbereidingen voor het komende operationele jaar, waarbij we er naar streven de contracten met deze clubs voor eind januari gereed te hebben.

Voor de operationele coördinatie en samenwerkingsplannen zullen we als bestuur gebruik gaan maken van het voorgestelde operationele platform Terlet (OPT), waarin alle Terlet deelnemers vertegenwoordigt zijn.

Aangezien het gekozen scenario voor de doordeweekse dagen veel ruimte biedt voor "zweefvliegclubs in den lande" zouden we begin van het nieuwe jaar graag met U van gedachte wisselen hoe het beste invulling aan deze mogelijkheid gegeven kan worden.

Middels samenwerking met de diverse commissies zouden we daarnaast willen onderzoeken op welke wijze we op Terlet een trekkersrol of voorbeeldfunctie voor nieuwe ontwikkelingen (EASA) kunnen vervullen.

We zouden het op prijs stellen als U bijgaand communiqué, via website en/of nieuwsbrief, onder de aandacht wilt brengen van Uw leden.

Bijlagen:
bron: SNZT / reacties: in forum