Aan alle zweefvliegers: Aandacht voor goed gebruik luchtruim
Geplaatst door webmaster op 05-07-2012 21:15
Recentelijk heeft de de Afdeling Zweefvliegen kennis genomen van een vijftal voorvallen. Het betreft hier voorvallen waarbij mogelijk sprake is van een luchtruimteschending, een zogenaamde 'infringement'. Enige trend waarbij er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een toename aan dit soort voorvallen wil de afdeling zweefvliegen stoppen. Daarom vraagt het bestuur aandacht voor het volgende.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Recentelijk heeft de de Afdeling Zweefvliegen kennis genomen van een vijftal voorvallen. Het betreft hier voorvallen waarbij mogelijk sprake is van een luchtruimteschending, een zogenaamde 'infringement'. Enige trend waarbij er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een toename aan dit soort voorvallen wil de afdeling zweefvliegen stoppen. Daarom vraagt het bestuur aandacht voor het volgende.

Wat is een luchtruimteschending?

Een ‘infringement’ is een vlucht in gepubliceerd luchtruim waarvoor, als dat vereist is, geen klaring of toestemming is gegeven door de aangewezen beheerder of controlerende autoriteit van dat luchtruim, in overeenstemming met geldende regelgeving. Voor zweefvliegers kan dit luchtruim zijn met klasse A,B,C of D. Ook luchtruim beperkingen zoals Prohibited, Restricted, Danger Areas, of Temporary Reserved Airspaces (TRA) vallen onder luchtruim waarvoor een klaring of toestemming nodig is, indien deze actief zijn. Luchtruim-restricties kunnen ook tijdelijk zijn.

Luchtruimschendingen zijn uitermate ongewenst. Het beschikbare luchtruim voor de zweefvlieger in Nederland staat onder druk. Luchtruimschendingen beschadigen het imago van de Nederlandse zweefvliegers. In een extreem geval kan een luchtruimschending ook een zweefvlieger of een andere luchtruimgebruikers blootstellen aan een groot risico.

Een goede kennis van het luchtruim en de daarbij behorende overige procedures is essentieel voor mooie (overland) vluchten. Deze regels worden gepubliceerd in de AIP. Aangezien de AIP aan verandering onderhevig is, is het noodzakelijk om goed op de hoogte te blijven van alle veranderingen. De NOTAMS spelen daarbij een grote rol.

De AIP voor Nederland is on-line toegankelijk (www.ais-netherlands.nl). Ten bate van de vluchtuitvoering worden jaarlijks up-to- date kaarten uitgebracht. Die zijn verkrijgbaar via o.a. de KNVvL. NOTAMS kunnen on-line geraadpleegd worden. Indien je gebruik maakt van elektronische hulpmiddelen, zorg dan dat de laatste informatie geladen is. Voor diegenen die over de grens mooie vluchten maken: (laat) je terdege informeren over de lokale luchtruimsituatie. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Met name in België is dit het geval, maar ook de situatie rondom het Duitse Ruhr-gebied kan complex zijn.

Laat regels of complex luchtruim je niet weerhouden gebruik te maken van de zweefvliegmogelijkheden die er zijn. Gebruik de transponder op de correcte manier. Met de juiste procedures, zoals toestemming aan de verkeersleiding vragen middels Radio Telefonie (RT) kunnen de mogelijkheden in het luchtruim vergroot worden. Laat de thuisblijvers genieten via OLC, mooie wedstrijdresultaten of verhalen aan de bar. Een veilige en nette vluchtuitvoering is de verantwoordelijkheid van elke zweefvlieger. Geef je als individuele zweefvlieger, als team of club echter ook rekenschap van de uitstraling van de zweefvliegsport in het algemeen. Dit zal bijdragen aan onze mogelijkheden, en aan ons plezier aan de zweefvliegsport in de toekomst.

Het kan altijd gebeuren dat we ons vergissen en ongewild tijdens de vlucht toch een luchtruimschending begaan. Niks menselijks is de zweefvlieger vreemd. Een eventueel voorval of onveilige situatie dient gemeld te worden. Op de website van de CIV, maar ook in AIC 02/10, staat hoe en wanneer dit gedaan moet worden. Middels het melden wordt inzicht verkregen in de problemen die zich in het luchtruim voordoen. Hiermee kunnen mogelijke knelpunten in onze eigen manier van opereren, maar ook in het luchtruim voorkomen of verbeterd worden. Het melden laat zien dat we, als zweefvlieggemeenschap, onze verantwoordelijkheid nemen voor een veilig gebruik van het luchtruim.

Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen, mede namens de CLR


noot webmaster: zie ook Zweefportaal -> weblinks -> vluchtvoorbereiding