dinsdag 23 april 2013: Algemene Ledenvergadering (vooraankondiging)
Geplaatst door webmaster op 28-02-2013 20:10
Hierbij willen wij u informeren dat de Algemene Ledenvergadering van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen gehouden zal worden op dinsdag 23 april 2013 om 19.30 uur in de Thermiekbel op Terlet. De uitnodiging en stukken worden te zijner tijd toegezonden aan de secretariaten van de clubs en commissies.