Invoering 8,33 kHz radio's (update)
Geplaatst door webmaster op 21-03-2013 17:02
Onlangs heeft de Directie Luchtvaart van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu medegedeeld dat de implementatie van de uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1079/2012 over de gefaseerde invoering van 8,33 kHz kanaalafstand beneden FL 195 voor de kleine luchtvaart niet reeds per 1 januari 2014 zal ingaan. Een uitzondering vormen de luchtruimklassen A, B en C voor IFR, weliswaar onder voorbehoud. Deze kennisgeving aan de sector kleine luchtvaart is gedaan naar aanleiding van vragen gesteld in een KNVvL position paper dat samengesteld werd op initiatief van de afdeling zweefvliegen. De impact wordt voor de zweefvliegers het grootst geacht.

Klik op "Lees meer" om verder te lezen.
Uitgebreid nieuws
Invoering 8,33 kHz kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het Nederlandse luchtruim beneden FL 195

Onlangs heeft de Directie Luchtvaart van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu medegedeeld dat de implementatie van de uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1079/2012 over de gefaseerde invoering van 8,33 kHz kanaalafstand beneden FL 195 voor de kleine luchtvaart niet reeds per 1 januari 2014 zal ingaan. Een uitzondering vormen de luchtruimklassen A, B en C voor IFR, weliswaar onder voorbehoud. Deze kennisgeving aan de sector kleine luchtvaart is gedaan naar aanleiding van vragen gesteld in een KNVvL position paper dat samengesteld werd op initiatief van de afdeling zweefvliegen. De impact wordt voor de zweefvliegers het grootst geacht.

De verdere invulling van het implementatietraject voor de volgende jaren dient overigens nog te worden vastgesteld. Over de precieze effectuering volgt te zijner tijd nadere informatie.

Een ander belangrijk punt is dat binnen afzienbare tijd naar verwachting de militaire CTR’s van luchtruim klasse C naar D worden omgezet. Dit zal, met het oog op de bovengenoemde uitvoeringsverordening, de kleine luchtvaart meer lucht zal geven. Met name voor de lokale zweefvliegclubs.

De KNVvL zal verdere ontwikkelingen met betrekking tot het implementatietraject van de uitvoeringsverordening nauwlettend volgen. In overleg met de Directie Luchtvaart zal getracht worden zo lang mogelijk uitstel te verkrijgen van deze -ons in feite opgedrongen- maatregel en input te leveren voor de gefaseerde invoering.

Lees ook dit eerdere nieuwsbericht op Zweefportaal over Invoering 8,33 kHz kanaalafstand.

bron: KNVvL