CLR: Toestanden rond de invoering van de 8,33 kHz kanaalseparatie
Geplaatst door webmaster op 06-01-2015 22:12
Hoog tijd dat de Commissie Luchtruim en Radio (CLR) iets publiceert over de toestanden rond de invoering van de 8,33 kHz kanaalseparatie, kortweg ‘8,33’.
Het was tot nu toe zo dat er elke keer schot in de zaak leek te komen, maar evenzovele keren bleek het weer op afwachten neer te komen.
Sinds 17 december is er nu een brief (IENM/BSK-2014/278326) waarin het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) van het Ministerie van I&M, waar wij mee te maken hebben, haar plannen ontvouwt. Die brief zou inmiddels aan de Afdelingen van de KNVvL verdeeld moeten zijn.

Klik op "Lees meer"


Uitgebreid nieuws
Hoog tijd dat de Commissie Luchtruim en Radio (CLR) iets publiceert over de toestanden rond de invoering van de 8,33 kHz kanaalseparatie, kortweg ‘8,33’. Het was tot nu toe zo dat er elke keer schot in de zaak leek te komen, maar evenzovele keren bleek het weer op afwachten neer te komen. Sinds 17 december is er nu een brief (IENM/BSK-2014/278326) waarin het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) van het Ministerie van I&M, waar wij mee te maken hebben, haar plannen ontvouwt. Die brief zou inmiddels aan de Afdelingen van de KNVvL verdeeld moeten zijn.

De planning van het ministerie valt in het kort uiteen in drie delen:
De tabellen met de frequenties,  hun conversies en de geplande data daarvoor gaan hierbij. De CLR is een beetje verbaasd over de namen van de vergunningen/locaties/activiteiten in de eerste kolom van de tabel van de GA-frequenties…

Waar komt dit voor ons op neer?
Als onverhoopt een en ander geïmplementeerd wordt op de data die in de tabellen staan kunnen we natuurlijk zonder radio vliegen waar dat voorheen ook kon. Met radio moet de radio aan de 8,33 kHz norm voldoen in die gebieden waar de nieuwe norm geldt.

De CLR merkt het volgende op.
  1. ‘8,33’ is onvermijdelijk door het toenemend gebrek aan radiofrequenties voor de verkeersleiding.
  2. De invoering is vastgelegd in een Europese Verordening (‘Regulation”) onder nummer 1079/2012.
  3. Europe Air Sports (EAS) en de European Gliding Union (EGU) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de Verordening. Wij hebben begrip voor de inhoud. De Verordening vermeldt op onze instigatie zelfs dat hij grote financiële en technische consequenties heeft voor de sportluchtvaart.
  4. De huidige radio-sets met 25 kHz kanaalscheiding kunnen niet omgebouwd worden. Waar van toepassing  moeten  wij dus nieuwe sets  aanschaffen en inbouwen.
  5. Toen EAS en EGU in Brussel stelden dat een financiële compensatie op zijn plaats zou zijn omdat de invoering van ‘8,33’ eigenlijk niets met de sportluchtvaart (lees: het VFR vliegen) te maken heeft, werd vriendelijk geglimlacht. DGB heeft ook laten weten dat van compensatie geen sprake kan zijn. Niettemin wordt door het Hoofdbestuur van de KNVvL over een vorm van compensatie nagedacht.
  6. De KNVvL heeft op verzoek van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) een enquête gehouden onder alle clubs om te bepalen wat bij ons de financiële en technische consequenties zijn. Zoals wij allen weten zijn die erg groot. Behalve ongeveer 1200 Euro per set kijken de technici tegen veel werk aan, dat in de wintermaanden gebeuren moet. De kisten vliegen immers in het seizoen. Bij de overheid lijkt men te denken dat het een kwestie is van eenvoudig sets uitwisselen, maar iemand die enigszins op de hoogte is van bijvoorbeeld het verschil tussen de klassieke FSG-40 set en de ronde 57 mm norm weet wel beter.
    Genoemde brief IENM/BSK-2014/278326 gaat niet in op de vragen en bezwaren die wij op 28 augustus 2014 hebben ingediend n.a.v. de uitkomst van de enquête.  Dat is te meer jammer omdat  wij uitgelegd hebben dat wij ook het laatste deel van 2017 nodig hebben voor de technische werkzaamhden.
  7. Via AICB 05/2013 wisten wij van de invoering van ‘8,33’ in klassen A, B en C per 2015. Nieuwe installaties moesten al vanaf 17 november 2013 van het nieuwe type zijn. Verder geldt 2018 als uiterste datum.
Enkele acties tot nu toe
De CLR heeft het Bestuur van de Afdeling Zweefvliegen op maandag 8 december gevraagd om DGB  te vragen om goede reacties op een aantal specifieke punten, waaronder de volgende.
Er zijn stemmen die zeggen dat we de brief van DGB maar moeten accepteren. Wetende hoe het mis ging met fase drie van de invoering van de transponders  vindt de CLR dat onze besturen (ABZ en HB) eerst met DGB tot wederzijds begrip moeten komen.

Er is één lichtpuntje. De EGU heeft ingestemd met een plan om de diverse Europese telecommunicatie-agentschappen te vragen om in het nieuwe systeem twintig frequenties te reserveren voor het zweefvliegen in Europa. Daar wordt nu binnen de EGU, dus ook in Nederland, aan gewerkt.       

CLR, 2015-01-06