Project toekomstvaste accommodatie
Geplaatst door webmaster op 05-02-2015 22:18
Update 5 maart 2015: Eind december is de KNVvL/ AOPA inventarisatie naar de externe coördinator verzonden. Volgens planning zou vervolgens een luchtruimtoetsing plaatsvinden aan de hand van alle voorstellen en wensen. Op 23 maart zou vervolgens het eindrapport van het project Toekomstvaste Accommodatie GA aangeboden worden aan staatssecretaris Mansveld. Er is echter gebleken dat meer tijd nodig is voor de afronding van het project.

In overleg met de betrokken partijen is vervolgens besloten dat de overhandiging aan de staatssecretaris wordt opgeschoven naar een nog te bepalen datum.Het Rijk heeft ons gevraagd met een visie te komen over de toekomst van de recreatieve luchtvaart, omdat in toenemende mate vliegclubs en luchtvaartterreinen onder druk staan door luchtruimwijzigingen en gebiedsontwikkeling.

Wij hebben vervolgens geďnventariseerd bij vliegclubs en onze afdelingen wat de ruimtebehoefte is, welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn en wat zowel luchtzijdig als landzijdig nodig is om die mogelijkheden te realiseren. De inventarisatie ‘Toekomstvaste accommodatie sportluchtvaart’ is inmiddels aangeboden aan een onafhankelijk externe coördinator.

Aan de hand van onze input, maar ook die van andere branches binnen de General Aviation stelt de externe coördinator een adviesrapport op dat 23 maart wordt aangeboden aan staatssecretaris Mansveld. In een volgende fase zal gewerkt worden aan de realisatie van de zaken uit het adviesrapport.bron: KNVvL