Gratis VOG aanvragen (Verklaring omtrent Gedrag)
Geplaatst door webmaster op 16-08-2015 22:32
Sinds kort is de KNVVL bevoegd om gratis VOG-aanvragen te doen. (Verklaring omtrent Gedrag) Dit gebeurt digitaal. Op dit moment actueel omdat voor de defensie terreinen een VOG wordt gevraagd voor de toegangspas.

Klik op "Lees meer" voor meer informatie en de weblink waarmee de aanvraag gedaan kan worden.

Uitgebreid nieuws
Door alle veranderingen in de wereld en een groter geworden dreigingsbeeld  is defensie helaas genoodzaakt aanvullende eisen te stellen aan het verkrijgen van een toegangsbewijs voor de militaire bases. Daarom is recentelijk besloten dat iedereen in het bezit van elke type 4 Defensiepas houder in het bezit moet zijn van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Hiervoor moeten de volgende functieaspecten worden gescreend: Informatie (12), Goederen (37) en Diensten (41).

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
Sinds kort kan men deze VOG gratis aanvragen via de KNVvL. Omdat deze gratis VOG aanvraag gefaciliteerd wordt door het NOC*NSF  wordt bij deze gratis VOG aanvraag naast de eerder genoemde punten ook op “omgang met minderjarigen” gescreend. Achtergrond hiervan is, is dat men ongewenst gedrag in de sportwereld wil bestrijden en men er naar streeft om alle trainers voor dit functieaspect een VOG in het bezit te laten hebben.

Procedure:
Indien je het aanmeldingsformulier invult (zie link onderaan dit bericht) dan ontvang je binnen een week een aanvraagformulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt de procedure in gang gezet.  Voor het invullen van jouw deel van de aanvraag moet je beschikken over een internetaansluiting, e-mailadres en DigiD. In geval van de gratis KNVvL VOG-aanvraag is de informatie over betaling niet van toepassing.

Zijn er geen bijzonderheden, dan ontvang je de VOG binnen 4 weken. Het origineel van de verkregen VOG ontvang je op het door jouw opgegeven adres en blijft persoonlijk eigendom.

Als je niet wilt dat je op “omgang met minderjarigen” wordt gescreend, zul je de VOG aanvraag  via je eigen gemeente moeten doen. Hierover kan je eigen club je informeren.

Aanvraagformulier VOG-KNVvL: LINK