Thermiek: ei gelegd!
Geplaatst door webmaster op 21-01-2016 21:10
Op de enquête over de Thermiek van dit najaar werd enthousiast gereageerd. Ruim 700 respondenten, en de algemene boodschap was: “Wij willen Thermiek.” Een aantal deelnemers aan de enquête reageerde op de oproep zich te melden als ze een bijdrage willen leveren; als redactielid of als leverancier van inhoudelijke bijdragen.

Woensdag 9 december legden de gegadigden voor een rol als redactielid een ei: er komt weer een -papieren- blad! Het blad zal ook digitaal beschikbaar zijn. We gaan in 2016 drie nummers uitbrengen.

Frans Guise, Arnold Kiezebrink, Gert van Os en Pieter Vrieling vormen de redactie. Arnold zal de rol van eindredacteur op zich nemen. Ondersteuning wordt geboden door Charles Kerstens en Lonneke Alsema.

Vanaf nu is het e-mailadres thermiek.zweefvliegen@KNVvL.nl weer actief. Hier kunnen artikelen en foto’s naar worden ingezonden. Ook kun je via dit adres aangeven welke interesse je hebt en wat voor soort artikelen je voor de Thermiek zou willen aanleveren. Te zijner tijd kunnen we je vragen eventueel zo’n artikel te schrijven.

bron: KNVvL