Conferentie Luchtruim, ICT en Ledenbehoud / werving: 28 januari 2017
Geplaatst door webmaster op 25-01-2017 18:00
Update: het programma > KLIK

Een tamelijk unieke gebeurtenis: Zweefvliegend Nederland kan op één dag op drie onderwerpen meters maken. De uitnodiging is dat jouw club kan deelnemen aan een gelijktijdige conferentie over Luchtruim, ITC én Ledenwerving en –behoud.

Als datum is gekozen 28 januari 2017. De precieze tijden én de locatie zijn nu nog niet bekend , maar daar wordt aan gewerkt.

Klik op "Lees meer" voor meer informatie en het online aanmeldingsformulier.

Uitgebreid nieuws
Hier moet jouw club bij zijn!

Een tamelijk unieke gebeurtenis: Zweefvliegend Nederland kan op één dag op drie onderwerpen meters maken. De uitnodiging is dat jouw club kan deelnemen aan een gelijktijdige conferentie over Luchtruim, ITC én Ledenwerving en –behoud.
Als datum is gekozen 28 januari 2017. De precieze tijden én de locatie zijn nu nog niet bekend , maar daar wordt aan gewerkt.

Wat willen we doen / bereiken:
Voor de luchtruimcommissarissen: Toelichten wat we willen met de onderlinge afstemming van onze  activiteiten inzake het luchtruim; elkaar vinden op de belangrijkste knelpunten en uitzoeken wat ieders rol kan zijn om die aan te pakken. KNVvL breed: de Lucht-sporten hebben veel gemeenschappelijke belangen maar ook elk een eigen insteek. Hoe kunnen we onze inzet optimaliseren?

Voor de ICT mensen: Welke toepassingen heb je in je club of op eigen initiatief opgezet; zijn die geschikt om te delen en zo beter te borgen? Wat zijn de meest kansrijke projecten en ideeën om samen aan te werken? Wat kan / wil je bijdragen?

Voor de mensen die bezig  zijn met ledenwerving en –behoud en voor bestuurders algemeen: Na een seizoen vol activiteiten met een aantal clubs, is het zaak de ervaringen breder te delen, te zien of inmiddels resultaten zijn geboekt (hoe is het feitelijk gegaan met nieuwe instroom en met het beperken van de uitstroom?) Inmiddels is door het ABZ een document geproduceerd waarvan het ‘tigste concept is verschenen. Het zal nog lang een concept blijven omdat er steeds kan worden toegevoegd / aangevuld / herzien. Wij zijn benieuwd hoe je staat tegenover de suggesties die in dit document staan. Herken je ze? Zijn ze nuttig / kansrijk? Heb je aanvullingen/ verbetersuggesties?

Bestuurder: Welke keuze je maakt: alle 3 thema’s zijn van levensbelang voor het voortbestaan van Zweefvliegen in Nederland. Ledenwerving en vooral – behoud-  heeft veel te maken met de clubcultuur en –organisatie dus dat is in hoge mate een voor bestuurders relevant onderwerp. Maar regel in elk geval dat er deelnemers van je club zijn voor elk van deze belangrijke onderwerpen.

Een reden om de conferenties gelijktijdig te organiseren is dat je het vervoer kunt afstemmen. En wie weet zijn er ook cross-overs te organiseren – kwestie van slim benutten van het straks te publiceren programma. Dus noteer voor : je bestuurder / je luchtruimcommissaris / je IT mens / je activist Ledenwerving en –behoud – 28 januari 2017!

In verband met de logistiek/organisatie graag vóór 15 januari 2017 inschrijven. Nadere informatie over plaats, programma enz., volgt in januari.

Het online aanmeldingsformulier: www.zweefvliegen.net/conferenties

het Afdelingsbestuur Zweefvliegen