Onthulling van het nieuwe logo van de VEZC
Geplaatst door webmaster op 16-01-2017 20:00
Op zondagmiddag 15 januari 2017 hield de kersverse zweefvliegclub “Venlo Eindhoven ZweefvliegClub”, kortweg VEZC, haar eerste nieuwjaarsreceptie in de Venlose clubgebouwen. VEZC bestaat sinds 1 januari jl. na een fusie van de Venlose zweefvliegclub VZC met de Eindhovense EACzc.


Meer dan 200 genodigden waren aanwezig. Niet alleen veel leden met hun dierbaren, maar ook respectabele genodigden zoals de beschermheer van de vereniging de Venlose burgemeester de heer Antoin Scholten, verder de voorzitter van de KNVvL de heer Ronald Schnitker en de voorzitter van de Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL de heer Jan Förster, en vele anderen.

Klik op "Lees meer" om het volledige nieuwsbericht te lezen.

Uitgebreid nieuws
Op zondagmiddag 15 januari 2017 hield de kersverse zweefvliegclub “Venlo Eindhoven ZweefvliegClub”, kortweg VEZC, haar eerste nieuwjaarsreceptie in de Venlose clubgebouwen. VEZC bestaat sinds 1 januari jl. na een fusie van de Venlose zweefvliegclub VZC met de Eindhovense EACzc.

Meer dan 200 genodigden waren aanwezig. Niet alleen veel leden met hun dierbaren, maar ook respectabele genodigden zoals de beschermheer van de vereniging de Venlose burgemeester de heer Antoin Scholten, verder de voorzitter van de KNVvL de heer Ronald Schnitker en de voorzitter van de Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL de heer Jan Förster, en vele anderen.
Om de hele “ceremony protocolair” in goede banen te leiden hield de opperspreekstalmeester Frits Urselmann de touwtjes strak in handen. En met succes bleek na afloop.

Om stipt 14.00 uur werd de hele meute naar buiten gedirigeerd voor een groepsfoto. Dat hield wat voeten in (koude) aarde! Maar de bibberende fotograaf op het hangardak wist het karwei klaar te krijgen. Hierna werd iedereen vlot naar binnen gestuurd en kon het officiële gedeelte van start gaan.

Voorzitter Baer Selen beet het spits af, door in zijn welkomswoord alle aanwezigen hartelijk welkom te heten. Hierbij vergat hij niet de leden te noemen, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Voorzitter vroeg daarom een moment van stilte om even bij hen in gedachten te zijn.

Baer vervolgde zijn speech en memoreerde nog eens het hele fusieproces, dat grofweg vanaf 2014 van start ging. Hij herinnerde zich nog als de dag van gisteren, hoe hij in 2014 op bezoek was bij de EACzc om zijn VZC te promoten als de toekomstige fusiepartner. Ook de Nistelrodese vertegenwoordiger van de ACN was daarbij aanwezig en ook die promootte zijn club.
Het fusieproces kostte veel kruim, waarbij enthousiasme, teleurstellingen, emoties, voor- en nadelen om de hoek kwamen kijken. Maar na vele werkuren, vergaderingen, pittige discussies is uiteindelijk met een duidelijk “JA” voor de fusie tussen de VZC en de EACzc gestemd.

De beschermheer van de vereniging, de Venlose burgemeester, nam plaats achter de microfoon en prees in zijn speech de voortvarendheid van de totstandkoming van de VEZC. Hij zei bijzonder gelukkig te zijn met de fusie. Immers, Brainport Eindhoven en Greenpark Venlo pasten prima bij elkaar. Bovendien was het gebied waaruit nieuwe leden gevonden konden worden bijzonder groot geworden. En niet te vergeten onze Duitse buren waar wellicht ook zweefvliegliefhebbers te vinden zijn. Daarom had de burgervader de burgemeester van partnerstad Krefeld  al uitgenodigd voor een gastenstartje op Venlo. Over ledenwerving gesproken!

De beurt was aan de voorzitter van het ABZ van de KNVvL. De heer Jan Förster sprak zijn zorg uit over de toekomst van zweefvliegend Nederland. Veel clubs zijn van hun oorspronkelijke velden verjaagd en sommigen zijn zelf ontheemd. Ook het Nederlandse luchtruim wordt meer en meer dichtgespijkerd tot een haast ondoordringbaar woud van CTR's en TMA's. Jan roemde de manier waarop de VZC en de EACzc gefuseerd zijn. Dit was uniek in Nederland. Nooit eerder vertoond. Als cadeau overhandigde hij een trofee in de gedaante van twee in elkaar vliegende vogels. Het zou een nieuwe trofee kunnen zijn voor een toekomstige tweezitterwedstrijd.
Hierna beeldde hij de samenwerking uit tussen de Brabantse ex-EAC'ers en de Limburgse ex-VZC'ers. Op een hilarische en ludieke manier kleedde hij zich om in een kleurrijk carnavalskostuum en samen met zijn kleinzoontje in Brabantse boerenkiel wenste hij de VEzc veel succes in de toekomst toe en hij onderstreepte dat met een gul en luid “ALAAF”!

Vice-voorzitter Evert-Jan Zwolsman haalde de weduwe Van der Heijden naar voren om haar het laatste exemplaar van het jubileumboek van de EACzc uit 2007 aan Baer Selen te laten overhandigen. Haar man (voor intimi “Snoerie”) was destijds met enkele anderen de samensteller van het boek.

In de traditie van de oude VZC was het de gewoonte om op de nieuwjaarsreceptie de jubilarissen in het voetlicht te zetten. Voorzitter Baer riep daarom enkele ex-VZC'ers naar voren om hen te huldigen voor een zilveren lidmaatschapsjubileum en een voor een robijnen jubileum. Het daadwerkelijke opspelden der versierselen geschiedde door de beschermheer, de burgemeester. Trots ondergingen de jubilarissen de huldiging en werden verder gefêteerd met een fraaie bloemenstruis en een vinologische versnapering.
De ex-EACzc jubilarissen zijn al in hun laatste ledenvergadering op 7 december 2016 gehuldigd, maar worden nu toch even naar voren geroepen om op het podium op de gevoelige plaat vastgelegd te worden.

Het einde van het officiële gedeelte kwam naderbij. Nog een ding stond op het programma en wel de onthulling van het nieuwe logo van de VEZC.
De voormalige voorzitters van de VZC en de EACzc, de voorzitter van het ABZ van de KNVvL en de Venlose Burgemeester trokken daartoe met vereende kracht en met verve aan een voorloopstuk, waarop een projectiescherm zichtbaar werd. Meteen daaropvolgend werd een bijzonder fraaie power-pointpresentatie gepresenteerd, die de totstandkoming van het logo uitbeeldde met aan het eind, het moment suprême, het nieuwe logo!

De aan elke aanwezige uitgereikte glazen champagne werden en-masse geheven en geproost op het nieuwe jaar, en op het toekomstige succes van de VEZC.

Het officiële gedeelte zat er op. De vele kleine hapjes en lekkere drankjes vonden nu snel hun weg naar menig dorstige keel en hongerige maag.
Kortom: het werd een geweldige en supergezellige boel.
We zijn veel dank verschuldigd aan allen die deze onvergetelijke middag mogelijk maakten. We noemen de PR-groep, het ReBra-team, het Strietserteam, vele vrijwilligers,

Door: Maarten Robben