Derde tranche Natura2000
Geplaatst door webmaster op 17-09-2008 13:12
Van 11 september tot en met 22 oktober 2008 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de derde tranche van 29 Natura2000 gebieden in procedure genomen en ter inzage gelegd.

 De KNVvL zal voor alle 29 gebieden een zienswijze indienen. Daarnaast zal de KNVvL een concept standaardzienswijze op ‘invulbasis’ opstellen ten behoeve van de clubs. Begin oktober zullen de betreffende clubs hiervan op de hoogte worden gebracht.

Het indienen van een zienswijze door direct betrokkenen is van cruciaal belang. Het geeft namelijk toegang tot verdere inspraak en tot het recht op het voeren van verweer in gerechtelijke procedures.

Voor meer informatie zie de website van LNV

bron: www.knvvl.nl