| 17-05-2022 | 17:17
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Gebruikers Online
· Gasten online: 1

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 2,309
· Nieuwste lid: Leendert VAN DER WAAL
Patstelling zakelijk conflict Terlet
Afdelings NieuwsKort na mijn aantreden als voorzitter† werd ik op de hoogte gesteld van een zakelijk conflict tussen twee partijen die op het voor ons belangrijke zweefvliegcentrum Terlet een belangrijke rol vervullen. De SNZT, de stichting die in het verlengde van de verantwoordelijkheid die de KNVvL ooit droeg voor Terlet nu de rol vervult van overkoepelende beheersstichting, en de SZT, de grootste gebruiker van het veld, bleken vergaande verschillen van mening te hebben over onder andere financiŽle verplichtingen over en weer. Naar de wijze van zien van het hoofdbestuur van de KNVvL, en het afdelingsbestuur Zweefvliegen, leek het van belang voor de continuÔteit van het zweefvliegcentrum om te proberen door bemiddeling het zakelijk conflict op te lossen. In de afgelopen maanden zijn vele gesprekken gevoerd met de betrokkenen. Van de zijde van de KNVvL ben ik terzijde gestaan door de vice-voorzitter, de voorzitter van de afdeling zweefvliegen en de directeur. Op mijn verzoek is een onafhankelijk persoon, de heer Fledderus, oud-directeur NOC*NSF, om advies gevraagd. Hij is bij een aantal gesprekken betrokken geweest en naar aanleiding daarvan is er een convenant tussen beide partijen voorgesteld.

Ook is financiŽle expertise ingezet om duidelijkheid te krijgen over de betwiste vorderingen en de financiŽle situatie bij beide stichtingen. Na een klein jaar moet ik nu helaas vaststellen dat het moeilijk lijkt het geschil op te lossen zonder een gang naar de rechter. Ik betreur dat in hoge mate. Niet alleen vanwege de hoge kosten die hiermede gepaard gaan, maar vooral ook het gevaar dat door een langdurige rechtsgang een oplossing op zich laat wachten, en de aktiviteiten op Terlet op termijn ernstig in gevaar kunnen komen. Met andere woorden: de toekomst van ons paradepaardje het Nationaal Zweefvliegcentrum lijkt ten onder te gaan aan conflicten die naar mijn mening in redelijk overleg oplosbaar zijn!

Van de zijde van de SNZT heb ik uitvoerige documentatie ontvangen die een goed beeld geeft van de financiŽle situatie van het veld. Helaas is de van SZT ontvangen financiŽle documentatie zo beperkt dat† het moeilijk is tot een spoedige oplossing te komen. Door SZT wordt als reden aangevoerd dat het verschaffen van uitvoerige documentatie niet mogelijk is zolang "de zaak onder de rechter is". Mijn inzet was echter deze rechtsgang te voorkomen, daartoe had ik namens de KNVvL gesteld dat volledige inzage in de financiŽn van beide partijen diende te worden gegeven en dat de bereidheid diende te bestaan voor de toekomst een eventuele andere en wellicht betere bestuurlijke structuur voor Terlet te overwegen. Het zakelijk conflict staat een verdere ontwikkeling van het Nationaal Zweefvliegcentrum ernstig in de weg.

Op dit moment lijkt een onverkwikkelijke patstelling te bestaan. Dat is niet in het belang van zweefvliegend Nederland. En zeker ook niet in het belang van de overige gebruikers van Terlet. Met de voorzitter van SZT heb ik afgesproken nog een keer op korte termijn aan tafel te zitten. Ik hoop nog steeds dat we een redelijk begaanbaar pad kunnen vinden om de reuring op Terlet te kunnen omzetten in een positieve energie die we hard nodig zullen hebben om een toekomstvast centrum te kunnen ontwikkelen. Graag zou ik u daarover spoedig willen berichten.

Frits Brink
Voorzitter KNVvL
Deel dit nieuws met:

Reacties
#1 | Otto Foelkel op 15-07-2010 15:37
Uit de toonzetting van dit bericht blijkt, dat de KNVvL bereid is, om de SZT een helpende hand te bieden.
Dat de SZT deze niet aannneemt geeft mij te denken en ik ervaar dit als een schoffering van Frits Brink en van de gehele nederlandse zweefvliegerij.
De SZT schept hiermede een voedingsbodem voor het idee, dat het hier niet slechts een financieel conflict betreft, maar dat op de achtergrond zaken een rol spelen, die het daglicht niet goed verdragen.

Otto Foelkel
#2 | Natasja op 15-07-2010 21:31
Ik stuur een heleboel POSITIEVE energie die kant opInlove. Net als iedereen hoop ik ook dat er zeer spoedig een oplossing komt waar iedereen happy mee is. Dusss . . . kom op, stel ons niet teleur en laten we doen wat we ťcht goed kunnen: zweefvliegen met z'n allen en dan wel op een happy Terlet. Music
#3 | ljmsimons op 17-07-2010 11:08
Het is een schande hoe de SZT zich hier denkt op te stellen.
Was op de scholierencursus in 1949-1950 mijn instructeur was Jan Koek. Dat waren pas tijden. Heb op Terlet gevlogen tot eind jaren tachtig. Hoe kunnen we een gesloten gelid vormen tegen die SZT-ers? Terlet moet weer Terlet worden.
Leo Simons Senior
#4 | Kilo Hotel op 17-07-2010 13:23
Onze KNVvL-voorzitter schrijft o.a.:
Van de SNZT heb ik uitvoerige documentatie ontvangen. Helaas is de van SZT ontvangen financiŽle documentatie zo beperkt dat het moeilijk is tot een spoedige oplossing te komen. Mijn inzet was een rechtsgang te voorkomen, daartoe had ik namens de KNVvL gesteld dat volledige inzage in de financiŽn van beide partijen diende te worden gegeven. Het zakelijk conflict staat een verdere ontwikkeling van het Nationaal Zweefvliegcentrum ernstig in de weg.

In de laatste SZT-nieuwsbrief schrijft de voorzitter o.a.:
We proberen via de KNVvL samen verder te zoeken naar oplossingen voor het conflict. Wij hebben daartoe een groot aantal concrete voorstellen gedaan en stukken geproduceerd. De SZT zal zich constructief blijven opstellen om dit conflict op een waardige wijze op te lossen, mede in het belang van de toekomst van het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet.

Dergelijke tegenstrijdige uitspraken pleiten niet voor de betrouwbaarheid van de inhoud van SZT-nieuwsbrieven.
#5 | Ruud Holswilder op 17-07-2010 18:11
Bron: SZT nieuwsbrief 106 d.d. 15 juli 2010
VAN HET BESTUUR
Geachte deelnemers

Het zweefvliegseizoen is inmiddels in volle gang. Dat betekent dat we zicht krijgen op de ontwikkeling van onze exploitatie, de gevolgen daarvan voor onze begroting en de loop van het seizoen. Tijdens de deelnemersbijeenkomst in december hebben we u toegezegd nadere informatie te geven over de ontwikkeling van onze financiŽle positie. Ook in en rond het conflict tussen SZNT en SZT zijn de afgelopen maanden ontwikkelingen geweest. En we hebben helaas nog steeds te maken met enkele geesten die hun energie kennelijk liefst gebruiken om te proberen de SZT zo veel mogelijk imagoschade te laten oplopen. Wat doet het SZT bestuur hier mee? Hoe kijken wij er tegen aan? Alle reden om u op de hoogte te stellen van de bestuursvisie.

De ontwikkeling van de financiŽle positie.
Het belangrijkste eerst. Hoe gaat het met onze club? Nou, niet slecht maar ook niet geweldig! De SZT heeft last van de huidige economische recessie. Wij zijn immers een conjunctuur gevoelige, weer- seizoensafhankelijke operatie. Vorig jaar werd er al 10% minder gevlogen en naar het zich laat aanzien zal die situatie ook dit jaar aan de orde zijn. Ergo, minder inkomsten. Wat doen we hier mee?
Omdat we niet weten hoe de conjunctuur zich ontwikkeld hebben we in mei een nieuwe Ďslecht weerí begroting opgesteld. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze begroting zal worden gehaald zodat we ook aan het einde van 2010 weer een sluitende exploitatierekening kunnen presenteren. De cash flow zal voldoende zijn om onze reguliere verplichtingen te voldoen. Dat is echter niet alles. We zijn al enige tijd bezig de SZT een financieel gezondere organisatie te maken. Daarom zijn we bezig met het herschikken van onze balans. Schulden aan de bank en aan enkele persoonlijke geldgevers zijn al deels omgezet in obligaties van onze deelnemers.

Met de vrijgekomen middelen van onder andere de verkoop van de 4-trommellier zou ook direct de financiŽle situatie gezonder worden. Echter, de 4-trommellier is nog niet verkocht! Dit heeft het bestuur kortgeleden doen besluiten om te proberen een soortgelijk bedrag te verwerven door het verkopen van een DG-505. Kan dat? Ja, op dit moment hebben we geen twee DG-505ís nodig en we weten niet hoe lang de recessie nog gaat duren. Een wijs bestuur neemt dan zijn maatregelen.

Gelukkig zijn er ook gunstige ontwikkelingen. De in de begroting 2010 opgenomen beperkingen van de uitgaven (ondermeer door eigen winteronderhoud) zijn en worden gehaald. We geven in 2010 dus veel minder uit. En er zit nu dus eindelijk schot in de levering van de Maule en dit zal ons een positieve impuls op de balans en de liquiditeit opleveren.

In de deelnemersvergadering van december hebben we u toegezegd het onderwerp Ďdeelnemersparticipatieí nogmaals uitgebreid te bekijken en in het seizoen 2010 terug te komen met nadere informatie. Op dit moment maken onze deelnemers gebruik van een vloot en startmiddelen met een geschatte waarde van ťťn miljoen Euro. Tijdens de afgelopen deelnemersvergadering, december jl. al is aangekondigd, is het voor de SZT van belang, haar financiŽle positie te verbeteren door haar eigen vermogen te vergroten en leningen af te lossen.

Dit heeft geleid tot het volgende bestuursbesluit:
íBegin september, zal het bestuur komen, met een voorstel tot beperkte participatie, zoals bij ander stichtingen/verenigingen zeer gebruikelijk is. Het voor te stellen bedrag zal liggen tussen de 200 en 300 Euro liggen en zal bij het verlaten van de SZT aan de betrokken deelnemer worden terugbetaald. Jeugdleden worden van participatieverplichting uitgesloten en voor obligatiehouders komt een zullen wij een speciale regeling samenstellení

Wij zullen dit voorstel deze zomer in detail uitwerken.

De situatie in het conflict met de SNZT

Voor een goed begrip neem ik u nog even mee naar de periode van ruim 10 jaar gelden. Toen was er niemand bereid, om de Nationale Zweefvliegfunctie op Terlet van de KNVvL en SNZT over te nemen. Terlet zou mogelijk als vliegveld verdwijnen. De facto was het Nationale Zweefvliegcentrum overleden en stonden 250 zweefvliegers aan de kant.

Een klein groepje mensen, onder leiding van Teun Tieleman heeft de doorstart mogelijk gemaakt. Deze groep mensen heeft veel tijd, moeite en eigen geld gestoken in de opzet van de toen nog jonge SZT.
We hebben het beter en efficiŽnter gedaan dan de voorgangers, die in ruim 40 jaren nooit geslaagd zijn om dit goed van de grond te tillen.
Nu 10 jaar verder, vliegen we op de T-strip met zoín 500 mensen. We beschikken over een mooie vloot van zweef- en TMG vliegtuigen. En we hebben met name door de inzet van veel vrijwilligers een 7 dagen vliegoperatie. We beschikken over een zeer goede Operationeel Manager, technische dienst, liermensen, instructeurs, een gloednieuwe moderne, efficiŽnte en milieuvriendelijke Skylaunch (als eerste in Nederland) een enthousiast en kundig team van receptiemedewerksters etc. etc.
Binnenkort verwachten wij ons stillere en milieuvriendelijke sleepvliegtuig (die komt nu echt) en bovenal vervullen wij, natuurlijk samen met onze deelnemers en alle vrijwilligers, de rol van Nationaal Zweefvliegcentrum. Er is heel veel bereik. Veel meer dan in 2000 voor mogelijk werd gehouden.

De SZT heeft natuurlijk plichten, maar ook rechten. Zoals u weet, hebben wij een langdurige discussie over de toezeggingen gedaan door SNZT. Het gaat over de aanpak van de infrastructuur, de nieuwbouw van de hangaar, onderhoud, de nadere invulling van de nationale functie (het convenant) etc. etc.
Die toezeggingen waren en zijn van levensbelang voor de ontwikkeling van een gezonde SZT. Veel van die toezeggingen zijn zelfs contractueel vastgelegd. Maar dat is kennelijk nog wat anders als erkend worden.

Zo stelt de gehuurde infrastructuur ons niet in staat onze vliegtuigen b.v. in de winter op verantwoorde manier te stallen en te onderhouden. Door slecht onderhoud, hebben wij zoals u weet, deze winter uit moeten wijken naar een werkplaats in Doetinchem, om zo het beschimmelen van de vliegtuigen te voorkomen. Inmiddels hebben we een nieuw onderkomen gevonden op Teuge. We huren daar op een A1 locatie voor veel minder geld dan op Terlet een gloednieuwe hangar die wel aan alle eisen voldoet.

Uiteindelijk hebben we in overleg met onze juridische ondersteuning besloten om voor onze rechten op te komen en geen betalingen meer te doen. Dit heeft er toe geleid dat de SNZT een rechtzaak (kortgeding) tegen ons is begonnen. Het resultaat was, dat de in Nederland onafhankelijk rechter, SZT volledig in het gelijk heeft gesteld voor wat betreft de ingehouden huurpenningen.
De SNZT vindt dit niet genoeg. Vorige maand is het SNZT bestuur in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter, ze willen deze uitspraak teniet doen.

Al in 2002 werd met het toenmalige SNZT bestuur een contract gesloten waarin staat geregeld dat de Nationale functie die de SZT voor Terlet doet zal worden uitgewerkt in een convenant. De SZT heeft in 2006, omdat de besturen van de SZNT er niets aan deden, een concept opgesteld van een dergelijke convenant. Dit concept is ingediend bij de drie volgende SNZT besturen. Tot op heden ontbreekt elke reactie hierop, ook van het huidige SNZT bestuur.

Natuurlijk is het voor het huidige SNZT bestuur moeilijk, om sommige van de eerder gemaakte afspraken/toezeggingen aan SZT na te komen, het gaat immers deels ook om geld. Maar op dit moment wil het SNZT bestuur nergens met de SZT inhoudelijk over praten. We proberen om via de KNVvL samen verder te zoeken naar oplossingen voor het conflict. Wij hebben daartoe een groot aantal concrete voorstellen gedaan en stukken geproduceerd. Het SNZT bestuur wil echter niet inhoudelijk met ons praten. Men wil kennelijk onze rechten niet erkennen.

Intussen stelt het SZT bestuur vast dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De rechten van SZT worden gewoon niet gezien. Het moet ons van het hart. Het is bedroevend, dat mensen met dezelfde hobby zo reageren, in plaats van de constructief en mogelijk met een onafhankelijke mediator tot een oplossing te komen.
De SZT zal zich constructief blijven opstellen om dit conflict op een waardige wijze op te lossen, mede in het belang van de toekomst van het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet.

Hoe gaan we met elkaar om.
Zoals u weet, wordt er door diverse mensen, in de diverse gremia de SZT, onze medewerkers, onze vrijwilligers en het bestuur op een onbehoorlijke manier neergezet. Soms is men zo bezig met deze negatieve geschriften dat men vergeet de naam van de auteur te vermelden.
Het SZT bestuur neemt hier afstand van. Wie nader kennis neemt van deze gremia valt op dat dit Ďwerkí afkomstig is van enkele geesten die niet eens deelnemer van de SZT zijn.

Maar er is helaas meer. Enkele van deze geesten hebben gemeend een campagne te moeten beginnen tegen de SZT in de vorm van klachten naar overheidsorganen en onze zweefvliegorganisaties. Er is zelfs een klacht gedaan bij de reclame code commissie en de sponsor bingo loterij..
Het is wellicht nuttig om te melden dat dit soort klachten uiteraard geen Ďdoelí treffen omdat de SZT de aantijgingen eenvoudig kan weerleggen. Maar we worden er niet blijer door natuurlijk.

En dan zijn er zelfs kwaadwillend acties in de vorm van het benaderen van diverse crediteuren (leveranciers) met alarmverhalen over het Ďop omvallen staaní van de SZT. Veel gekker kun je het al niet verzinnen. Hebben we daar last van? Ja, natuurlijk.

En dan zijn er dan nog de Ďverhalení. De meest bekende roddels gaan over onze financiŽle situatie. De SZT is volgens die verhalen al een keer of vier omgevallen. Deze negativiteit slaat helaas wel op ons terug. Ze hebben de SZT onnodig verlies van deelnemers gekost. Waarom? Mensen willen immers leuk en vooral gezellig vliegen op Terlet, zonder die negatieve publiciteit. Als deelnemers van SZT en ook de andere gebruikers van Terlet, ondervinden we allemaal veel last onnodige en vooral ongewenste roddel en achterklap. Het SZT moet hiertegen soms optreden, zeker in haar rol als Nationaal vliegbedrijf. Niet voor niets is onze missie al 10 jaar lang Ďhet is leuk en veilig om bij de SZT te vliegen, te werken en te recreŽrení
Maar de beste manier is daadwerkelijk elke dag weer gewoon een goed vliegbedrijf neer te zetten. En dat doen we al meer dan 10 jaar tot tevredenheid van het leeuwendeel van onze deelnemers.

Gelukkig overheerst bij de SZT de positieve geest. Elk jaar weer komen deelnemers met soms geweldige initiatieven. Dit jaar was er ondermeer het door deelnemers ontwikkelde promotieverhaal van de Flight Experience waarover we u kortgeleden als uitgebreid hebben geÔnformeerd. En recentelijk heeft een van onze vrijwilligers het idee voorgelegd en ook uitgewerkt voor deelname aan de Sponsorloterij. Een mogelijkheid voor alle deelnemers om de SZT actief te ondersteunen. Allemaal mensen die de SZT een goed hart toedragen en zich belangeloos inzetten voor onze mooie sport.

Het bestuur van de realiseert zich terdege dat wat we nu hebben samen met u is gerealiseerd in de afgelopen 10 jaar. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en wij hopen u nog vele jaren van dienst te mogen zijn.

Wij wensen u, nadat u deze tekst goed gelezen heeft een fijn en veilig vliegseizoen op Terlet, de mooiste zweefvliegplek van Nederland.

Rob van der Meulen
Voorzitter SZT
#6 | Ruud Holswilder op 17-07-2010 20:53
Laten we alles even in het juiste perspectief blijven bekijken.

De SZT is twee jaar geleden gestopt met het betalen van de huur aan de SNZT
Niet gek natuurlijk als daarover vervolgens een conflict ontstaat met de SNZT.
Indien de overige Terlet-gebruikers ook besloten hadden om geen huur meer te betalen dan was de SNZT reeds lang failliet, de pachtovereenkomst met StaatBosBeheer ontbonden en Terlet geen zweefvliegveld meer.

Gelukkig zijn de overige Terlet-gebruikers niet gestopt met het betalen van de huur. Dankzij de overige Terlet-gebruikers kan de SZT momenteel nog gebruik maken van Terlet.
Daarbij past een wat meer bescheiden houding van de Voorzitter SZT, het SZT-bestuur, hun staf en hun deelnemers.
#7 | Jan Ritsma op 18-07-2010 11:51
Op deze nieuwsbrief (106) zal ik uitgebreid reageren op het forum van zweefvliegen online. Wel wil ik hier nadrukkelijk alarm slaan aangaande de "participatie" van 2 a 300 euro.
Ten eerste geeft de SZT aan drukdoende te zijn met het verkopen van kisten en lieren om liquiditeitsproblemen op te lossen.
Ten tweede beweert de SZT dat U het geld terug krijgt als U als deelnemer opstapt.
Dit laatste hebben ze de obligatiehouders ook beloofd maar helaas die belofte niet gehouden. Bovendien is een faillissement van een stichting die beweert liquiditeitsproblemen te hebben en bovendien driftig activa probeert te verkopen niet denkbeeldig. In dat geval bent U uw participatie,obligatiegeld,en deelnemerschap(geld) kwijt.
U bent gewaarschuwd.
#8 | Otto Foelkel op 18-07-2010 23:45
Het is pas pat wanneer de speler geen enkele reglementaire zet ter beschikking heeft. (wikepedia).

Er is dus geen prake van een patstelling, maar als de SZT haar houding niet wijzigt, wordt zij binnenkort wel schaakmat gezet...
#9 | Jan Ritsma op 20-07-2010 09:40
Wie is toniolo?
Het is een schitterend PR verhaal dat hij schrijft.
Hij vliegt fijn op Terlet en heeft er geen bezwaar tegen dat hij parasiteert op andere Terletgebruikers die voor hem en zijn stichting de huur van het veld betalen. Positieve energie noemt hij dat.
De stijl van zijn reclamebericht doet mij erg aan die van sommige bestuursleden van de SZT ...
Ach...nee... ik zie vast geesten... eh, pardon spokenWink
#10 | Jan Ritsma op 20-07-2010 16:55
Beste meneer Toliolo,

U bent de enige hier die niet onder zijn volledige naam post en mij ook niet bekend is.
Verder bent U de enige die in weerwil van alle feiten het SZT-bestuur loopt op te hemelen op een manier die niet in verband te brengen valt met de brief van de voorzitter van de KNVvL waarop U hier geacht wordt te reageren.
Deze twee feiten doen mij twijfelen aan de bron van de door U ondertekende posting.

Wat betreft de Juridische aspecten heeft U gelijk. Ik zeg dan ook nergens dat de rechter ergens ingetrapt zou zijn. Zoals we allemaal weten is het huurrecht erg ten gunste van de huurder doorgeslagen wegens de vurige wens van de wetgever om huisjesmelkers aan te pakken. De SZT maakt hier handig gebruik, in mijn opinie zelfs misbruik, van deze juridische mogelijkheden. Zuiver juridisch gezien ben ik ook niet gerust op de uitkomst van de bodemprocedure want huurders trekken al snel aan het langste eind.
Natuurlijk parasiteren de SZT-ers wel degelijk op de andere Terletgebruikers. De huur van hun strip wordt immers nu door de overige Terletgebruikers opgebracht.
Dat vliegbedrijf dat U zo roemt heb ik niet gevonden bij de SZT. Ellenlange wachttijden ,lierstoringen en het niet beschikbaar zijn van sleepvliegtuigen werd afgewisseld met gevaarlijke lierstarts en incidenten. Maar zelfs al zou dit perfecte vliegbedrijf bestaan dan nog is het opgebouwd op manipulaties en bedrog. Of we daar zo de loftrompet over moeten steken zoals U meent te moeten doen is bij mij een vraagteken.

U beweert geen banden met het SZT-bestuur te hebben. Waarom U dan meent te kunnen spreken voor 500 andere SZT deelnemers begrijp ik niet. Afgezien van het feit dat dit aantal lager is dan U suggereert.

Het SZT-bestuur hier publiekelijk toejuichen terwijl U stelt op de hoogte te zijn van de feiten komt merkwaardig over.
U weet dan immers dat dit bestuur niet alleen voor de overige Terletgebruikers het voorbestaan van het terrein als zweefvliegveld in gevaar brengt, maar ook voor die vermeende 500 eigen deelnemers. Die zullen niet staan te juichen denk ik als Staatsbosbeheer wegens wanbetaling de zweefvliegers het terrein ontneemt.

U heeft het over "dit forum" maar het is hier geen forum. U kunt hier slecht reageren op de brief van de KNVvL voorzitter.
Als U de discussie voort wenst te zetten dan stel ik voor dat op www.zweefvliegers... te doen,waar hier al enkele dagen geleden een topic over deze brief van de voorzitter is geopend
Met vriendelijke groet,
Jan Ritsma
Reactie plaatsen
Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.
Waardering
Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen.

Uitmuntend! Uitmuntend! 100% [8 stemmen]
Zeer goed Zeer goed 0% [Geen stemmen]
Goed Goed 0% [Geen stemmen]
Matig Matig 0% [Geen stemmen]
Slecht Slecht 0% [Geen stemmen]
Registreren
Beste bezoeker, pas na registratie krijg je volledige (lezen en schrijven) toegang tot het Zweefportaal forum. Bij ieder bezoek wordt een overzicht getoond van alle nieuwe forumberichten. Klik HIER om vandaag nog te registreren!!
Inloggen
Gebruikersnaam

Wachtwoord



Nog geen lid?
Klik HIER om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag HIER om een nieuw wachtwoord.
Volg Zweefportaal ook op
Verwerkingstijd: 0.12 seconden