Afdelingsbestuur Zweefvliegen KNVvL
Geplaatst door webmaster op 22-08-2008 22:48
De Afdeling Zweefvliegen is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging  voor Luchtvaart.

Post- & Bezoekadres:
Houttuinlaan 16a
3447 GM Woerden
tel. 0348 - 43 70 60

e-mail via contactformulier


Samenstelling KNVvL-Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ)Sijmen de Vries (vz)


Nico Koster

Noah Verhoef

articles:maartenbaltussen.jpg
Jaap Vis

Ed Westerhof

Jan van de Ven (pm)


Lonneke Alsema


Evert- Jan Zwolsman
Het ABZ bestaat uit leden die door het zittende ABZ gevraagd zijn of door de clubs zijn voorgedragen. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd door de afdelingsvergadering en zijn twee keer herkiesbaar. Het ABZ vergadert ten minste één keer per maand op het Secretariaat Zweefvliegen.

Het ABZ is in dienst van de Nederlandse zweefvliegers en is er om er voor te zorgen dat de leden van de clubs kunnen zweefvliegen. De clubs zijn autonoom en regelen het zweefvliegen voor hun eigen terrein. Het ABZ doet alleen die werkzaamheden die boven het clubbelang uitgaan, of die, vanwege de efficiëntie, beter gezamenlijk geregeld kunnen worden. (bijv. overleg met Domeinen, met Defensie, met IVW, regelen van verzekeringszaken, de inspectie, wedstrijden, jeugdluchtvaartopleiding, het verenigingsblad enz.)

Wie de agenda's en de notulen van de ABZ-vergaderingen bestudeert, zal constateren dat er elke vergadering veel zaken besproken moeten worden en dat er vaak beslissingen genomen moeten worden. Voor veel van deze zaken is een behoorlijke kennis van zaken nodig. Het ABZ wordt dan ook gesteund door het Secretariaat Zweefvliegen. Het Secretariaat Zweefvliegen beschikt over beroeps krachten die de besluiten van het ABZ mee voorbereiden en de genomen besluiten helpen uitvoeren.

Daarnaast wordt het ABZ ondersteund door de vele commissies die elk op hun eigen terrein het afdelingsbestuur van advies voorzien. Het ABZ houdt op twee manieren contact met de commissies. Enkele afgevaardigden van alle commissie worden zo nu dan uitgenodigd om een deel van de ABZ-vergadering aanwezig te zijn en elk ABZ-lid heeft een aantal commissies die tot zijn aandachtsgebied behoren.

Zie verder de persoonlijke website van Dirk Corporaal: Wegwijzer Zweefvliegen voor meer informatie over o.a. het afdelingsbestuur en - secretariaat