Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: GAE heeft 7-daags bedrijf in 2018

Geplaatst door Sieb op 05-11-2017 22:34
#13

Volgens mij is de vraag niets meer of minder: is Terlet kostenneutraal te draaien?

1. Aan de kostenkant is er een vast jaarlijks bedrag aan afdracht door SNZT aan staatsbosbeheer en OZB verschuldigd onafhankelijk van gebruik en aantal vliegbewegingen
2. Aan de batenkant dragen gebruikers huur etc af aan SNZT
3. Als de lasten hoger zijn dan de baten heb je een probleem

Een club als de GeZC kan prima uit met 1 strip lijkt me en zal dergelijke kosten verwerken in de contributie ( waar ook zaken als vloot, gebouwen en startmiddelen in contributie worden doorbelast aan de leden).

Echter Terlet heeft meerdere strips waarvoor door SNZT aan de eigenaar Staatsbosbeheer huur moet worden afgedragen.

Als er geen ( voldoende ) belangstelling ( meer ) is voor die capaciteit dan rest SNZT niets anders dan die strips af te stoten.

Als er wel belangstelling voor is dan zal de rekening moeten worden neergelegd bij de belangstellenden. En dat gebeurt nu ook door een tiental clubs. De leden van die clubs zien daar een bepaalde meerwaarde in omdat ze op hun eigen veld weinig of geen goede ( door de weekse ) overland- of vliegmogelijkheden hebben.

De GeZC faciliteert niet alleen eigen leden maar ook leden van andere clubs met de DDWV regeling. Dat is een zeer nobel en collegiaal gebaar. Zoals aangegeven is zelfs daar kostenneutraliteit ( en dus geen winstbejag) het uitgangspunt. Voor zweefvliegers door zweefvliegers. Wel op basis van de verenigingsgedachte waar je afspreekt samen lusten en lasten te dragen. Dus zonder onderscheid tussen leden die op eigen- of clubkisten vliegen.

Ik ben van mening dat binnen een vereniging of club er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen leden die een eigen kist hebben en leden die op clubkisten vliegen. Differentiatie naar gebruik is de doodsteek voor je verenigingsleven ( en de exploitatie daarvan). Iedereeen is gelijk en heeft gelijke rechten ( en plichten ).

Als je om wat voor reden geen verenigingslid wil zijn ( even goede vrienden ) dan zal je als zweefvlieger het moeten hebben van mogelijkheden buiten de clubs om. In NL is dat eigenlijk niet mogelijk omdat er nu eenmaal ( niet meer of nog niet) een acceptabel verdienmodel is... Als er maar 1 vlieger is met die wens dan zal een striphuur van 10k per jaar en kosten van een startmiddel ( maar een zelfstarter doet wonderen mits de omgeving daar geen bezwaar tegen heeft) de kosten per start erg hoog maken. En er is nog geen “commercieel” veld in NL te vinden omdat er gewoonweg geen goed exploitatiemodel is. Ik vrees dat er ook geen Gariepdam, Douglas of Narromine veldje of strip in NL exploitabel te maken is ( en die velden spelen ook maar net kiet met hoge tarieven waar de “ normale “ NL clubvlieger meteen zou afhaken).

De echte vraag is hier denk ik niet of de GeZC een probleem heeft maar of SNZT de overige strips nog wel kan exploiteren en of de kleinere clubs als de GAE dit dus nog wel kunnen betalen. In het ergste geval gaan er gewoon strips terug naar de natuur denk ik als er niet voldoende huurinkomsten meer tegenover staan.. ( of de clubs moeten meer gaan betalen )

Gewijzigd door Sieb op 05-11-2017 22:39