Nieuws van het secretariaat Zweefvliegen voor 2023
Geplaatst door Zweefvliegen@KNVvL op 03-01-2023 16:59

Beste zweefvliegers, het is inmiddels 2023 en we kijken allemaal uit naar het nieuwe vliegseizoen. Voor 2023 zijn er wel een aantal zaken die geregeld moeten worden waaronder het volgende:

Lidmaatschap KNVvL 2023
De facturen zijn begin januari verstuurd en de lidmaatschapskaarten en verzekeringsverklaringen worden uiterlijk week 2 naar de leden verstuurd. Overigens loopt de verzekering van het contributiejaar 2022 door tot en met 31 januari 2023.

Verzekeringscertificaten 2023 (motor) zweefvliegtuigen
Voor 2023 zijn de verzekeringscertificaten van (motor)zweefvliegtuigen uit het Nederlandse register direct naar de bij de ILenT geregistreerde eigenaren gestuurd. Let op dit geldt dus alleen voor de PH-geregistreerde (motor)zweefvliegtuigen.

Wanneer een zweefvliegtuig niet in het Nederlandse register staat ingeschreven, dan dient de eigenaar c.q. club, zelf een nieuw verzekeringscertificaat aan te vragen middels Aanvraagformulier verzekeringscertificaat 2023.

Ook als een zweefvliegtuig wordt verkocht, bij verandering van adres en bij een nieuwe inschrijving in het Luchtvaartregister dient de (nieuwe) eigenaar c.q. club, zelf een nieuw verzekeringscertificaat aan te vragen middels Aanvraagformulier verzekeringscertificaat 2023

De verzekeringsvoorwaarden zijn terug te vinden op: www.mijn.knvvl.nl.

Korting voor niet-vliegende leden afdeling Zweefvliegen voor 2023

Voor leden van de afdeling Zweefvliegen die in 2023 zelf niet actief vliegen maar wel als vrijwilliger actief zijn in het vliegbedrijf voor de club is er een kortings-regeling voor het KNVvL lidmaatschap. Dit met het doel dat de vrijwilliger valt onder de KNVvL WA-verzekering.

De aanvraag voor deze kortingsregeling loopt via de secretarissen van de clubs. Alle secretarissen van de club hebben afgelopen december een link ontvangen voor een Google Formulier. Via dit formulier kan de secretaris beoordelen en doorgeven wie er bij de club in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief.  Als het lid zijn lidmaatschap heeft betaald zal de penningmeester van de afdeling Zweefvliegen akkoord geven om € 70,00 terug te storten.

Let Op: leden die vorig jaar al in aanmerking zijn gekomen voor het gereduceerd tarief dienen opnieuw te worden opgegeven.

Opgave dekking clubvoertuigen voor de KNVvL verzekering 2023

Voor de zogenaamde WAM verzekering voor het rollende materieel is er afgelopen december een opgave formulier naar de secretarissen van de club gestuurd. Mocht dit nog niet zijn ingevuld en opgestuurd graag zsm een opgave mailen naar Driessen en Rappange en een cc naar secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl . Verder details staan in het formulier.

Voertuigen waarvoor de club zelf een aparte WAM verzekering heeft gesloten, bijv. omdat deze regelmatig op de openbare weg komen, hoeven niet opgegeven te worden.

Vragen ?

Zijn er naar aanleiding van dit bericht vragen of onduidelijkheden stuur dan even een mail naar secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl.