Zweefportaal - Alles over zweefvliegen Gebruiksvoorwaarden
Voor het laatst gewijzigd op: 25-05-2018 22:50
Zweefportaal gebruiksvoorwaarden.

Doel van het forum:
Het forum “het Zweefportaal” heeft als doel om mensen in staat te stellen met elkaar over verschillende onderwerpen, die spelen binnen het zweefvliegen, van gedachten te wisselen. Informatie uitwisseling, discussie en vermaak zijn de kern ingrediënten van het forum van het Zweefportaal. Er zijn heel weinig mensen die stelen, maar voor die enkeling die dat wel wil/doet staat in de wet dat het niet mag. In deze gedachte zijn er voorwaarden gesteld aan het de deelname aan het forum. Deze voorwaarden worden hieronder beschreven en hebben als doel om deelname beschaafd te laten zijn en dat het geen schade kan opleveren aan personen of instanties, waaronder de deelnemers zelf, maar ook de moderator(s) en de Afdeling Zweefvliegen.

De gebruiksvoorwaarden voor het forum van het Zweefportaal zijn samengesteld aan de hand van algemeen gehanteerde forum regels zoals die elders gebruikt worden. Het klinkt allemaal best streng, maar indien een deelnemer normale fatsoensnormen in acht neemt bij het forum gebruik, ondervindt hij/zij geen enkele last van deze voorwaarden. Slechts plezier, kennis en inzichten zijn dan de opbrengst.

Gebruikte termen in de gebruiksvoorwaarden worden beschreven zoals het Afdelingsbestuur en de moderator(s) deze zien op grond van definities die algemeen worden gehanteerd.
Het forum wordt niet gebruikt voor communicatie tussen het Afdelingsbestuur en de leden van de Afdeling Zweefvliegen/KNVvL.

Positie moderator(s):
Het Zweefportaal en het forum zijn eigendom van de Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL. Het wordt beheerd door moderator(s). Moderator(s) zijn/worden benoemd door het Afdelingsbestuur
Zweefvliegen. Moderator( s) is/zijn bevoegd om actie te nemen wanneer er in zijn/haar ogen in strijd met de forum voorwaarden wordt gehandeld. In geval van verbanning van een deelnemer zal er ruggespraak zijn met het Afdelingsbestuur Zweefvliegen.

Prive informatie:
Gegevens van deelnemers aan het forum, die bekend zijn bij de moderator(s), worden alleen door de moderator(s) gebruikt voor beheer van de betreffende account en voor communicatie met de betreffende deelnemer. Dit geldt ook voor de IP adressen van deelnemers. Het IP adres wordt bij ieder geplaatst bericht opgeslagen. IP adres en persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden beschikbaar gesteld. (uitzondering: wettelijke verplichting) Zweefportaal gebruikt cookies op uw PC voor het opslaan van gebruikers-instellingen. Cookies kunnen uitgeschakeld en gewist worden. Zie de instellingen van uw browser. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

Voorwaarden aan deelname aan het forum van het Zweefportaal:

Moderator / Afdelingsbestuur:

Deelnemers:
Wangedrag als boven beschreven kan leiden tot een directe verwijdering van het forum. Dit zal met motivatie aan de deelnemers worden meegedeeld.

De Moderator(s) kan onmogelijk alles in de gaten houden,. Dus wanneer een deelnemer iets waarneemt op het forum dat niet voldoet aan de voorwaarden zoals hier gesteld, kan hij/zij dat melden bij de moderator. Dit kan door een persoonlijk bericht naar de moderator.

In die gevallen waarin de Zweefportaal-forum gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist het Afdelingsbestuur Zweefvliegen.

Privacyverklaring: KLIK

Aansprakelijkheid/Disclaimer:

Het Afdelingsbestuur en Moderator kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die een deelnemer zou ervaren op grond van inhoudelijk materiaal van andere deelnemers of het webbeheer. Dus wanneer je een baan misloopt omdat een bericht niet direct is geplaatst kan kun je die vermeende schade niet verhalen bij de Afdeling Zweefvliegen. De Afdeling Zweefvliegen is niet aansprakelijk voor hack pogingen die tot gevolg kunnen hebben dat er informatie in handen van derden valt.

Bij aanmelden van een deelnemer op Zweefportaal gaat deze met bovenstaande forumregels akkoord. Het is raadzaam om periodiek de forumregels na te lezen op wijzigingen. Bezoek Zweefportaal niet langer wanneer je niet kunt instemmen met de forum gebruiksvoorwaarden.Verklaring terminologie:
Sommige termen die in de gebruiksvoorwaarden van het forum zijn gehanteerd kennen soms meerder interpretaties. Hieronder staan termen beschreven met hun betekenis zoals die in het algemeen worden geïnterpreteerd:

Thread: ‘draad’ waarin zich een discussie afspeelt over een onderwerp dat door een deelnemer als ‘topic’ is geplaatst.

Off topic: onderwerp dat niet in een topic/thread thuis hoort

Crossposting: Een bericht/reactie in meerdere forums en/of threads posten wordt als vervelend ervaren. Als iemand op die reactie wil reageren, moet hij eigenlijk in alle discussies waar die reactie staat, dezelfde reactie plaatsen. Daardoor ontstaan twee gelijke parallelle discussies, wat niet erg handig en dus ongewenst is.